Wrocławska akademia młodych uczonych

Data ostatniej modyfikacji:
2010-05-16
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr

W gronie dwunastu naukowców i artystów o interdyscyplinarnym wykształceniu i zainteresowaniach nominowanych przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza na pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów (powołanej przy Wrocławskim Centrum Akademickim) znaleźli się m.in. Piotr Śniady i Dariusz Buraczewski z Instytutu Matematycznego oraz Jakub Jernajczyk z Instytutu Informatyki UWr. Żaden z członków Akademii nie ukończył 35 lat. Kandydatury 45 osób wysunęły senaty wrocławskich uczelni, a ostateczną dwunastkę wybrała kapituła złożona z autorytetów naukowych:

  • prezesa Polskiej Akademii Umiejętności - prof. Andrzeja Białasa,
  • rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. Marka Bojarskiego
  • prezydenta Wrocławia - dr. Rafała Dutkiewicza,
  • prezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. Michała Kleibera,
  • honorowego przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - prof. Tadeusza Lutego,
  • prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - prof. Macieja Żylicza.

W założeniach ma to być organizacja elitarna, która pozwoli młodym zdolnym uczonym lepiej się rozwijać, szybciej nawiązywać współpracę z partnerami zagranicznymi (obecnie w Europie działają trzy podobne instytucje, dwie w Niemczech i jedna w Holandii) i łatwiej zdobywać granty badawcze. Już sam fakt przynależności do grona członków Akademii ma otwierać drzwi rozmaitych decydentów, ale instytucja ma również współpracować z biznesem w celu pozyskiwania środków na granty wewnętrzne. Członkowie kapituły zobowiązali się również wspierać członków Akademii w zakresie projektów badań interdyscyplinarnych.

Aby ukierunkować badania prowadzone przez młodych naukowców we Wrocławiu Akademia chce organizować cykliczne spotkania - wykłady i warsztaty - prowadzone przez swoich członków lub innych zapraszanych wybitnych naukowców i popularyzatorów nauki.

O członkostwo Akademii mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 lat, wywodzące się ze środowisk akademickich skupionych w Kolegium Rektorów Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Częstochowy.

Dariusz BuraczewskiDariusz Buraczewski - ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku obronił doktorat wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W 2004 roku został laureatem nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodych matematyków przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się analizą harmoniczną w szczególności teorią rekursji statystycznej.

Piotr ŚniadyPiotr Śniady - w 1999 ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim studia matematyczne i fizykę teoretyczną. W 2001 został laureatem konkursu PTM dla młodych matematyków, obronił doktorat i otrzymał stypendium Fulbrighta, dzięki któremu mógł prowadzić badania w USA. W 2003 został laureatem nagrody im. Kuratowskiego dla młodych matematyków, a w 2008 zdobywcą Portfela Polityki - nagrody przyznawanej przez tygodnik "Polityka" młodym, wybitnym naukowcom w ramach akcji "Zostańcie z nami". Zajmuje się teorią reprezentacji, która opisuje sposoby, w jakie abstrakcyjne zbiory symetrii realizują się w konkretny sposób jako symetrie prostych obiektów geometrycznych. Teoria ta w XX wieku znalazła zastosowanie m.in. w mechanice kwantowej. Jako uczeń był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Obecnie prowadzi warsztaty matematyczne dla kolejnych stypendystów. 

 

Powrót na górę strony