Zamawiana matematyka bis

Data ostatniej modyfikacji:
2012-06-16
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

W 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uniwersyteckiej matematyce (jako jedynemu kierunkowi matematycznemu na Dolnym Śląsku) status studiów zamawianych. Projekt nosi nazwę "Studia pełne możliwości" (patrz: strona domowa). To już druga edycja studiów zamawianych na matematyce. Pierwsza była realizowana w latach 2008-2011 w ramach projektu p.n. "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych — pilotaż".

W nowej edycji po 60 osób rozpoczynających naukę w październiku 2011 oraz w lutym i październiku 2012 przez trzy lata będzie otrzymywało stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie. Lista stypendystów będzie początkowo ustalona wg wyników osiągniętych na maturze, a po każdym semestrze weryfikowana w zależności od bieżących wyników w nauce. Dla tych studentów będą też zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki elementarnej, komputerowej wizualizacji obiektów matematycznych, liga zadaniowa, wykłady z matematyki w języku angielskim, a na starszych latach także konwersatoria specjalistyczne oraz wykłady z matematyki finansowej i aktuarialnej prowadzone przez specjalistów-praktyków. Ponadto dla najlepszych studentów organizowane będą dwumiesięczne płatne staże w renomowanych instytucjach finansowych.

Z kolei w maju 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało obu kierunkom matematyce i informatyce (jako jedynym na Uniwersytecie Wrocławskim) trzyletnią dotację projakościową.

 

Powrót na górę strony