Wykλadowców Wartości Wλasne

Data ostatniej modyfikacji:
2020-06-11
Autor recenzji: 
opracowanie redakcyjne
Opłata: 
bezpłatny

Jest to dość nieregularny cykl wykładów popularnych przybliżający podstawowe pojęcia i metody z zakresu matematyki akademickiej i pokazujący jej zastosowania. Organizatorami są współpracujące samorządy studentów z dwóch największych kierunków matematycznych w mieście (sąsiadujących na pl. Grunwaldzkim): Wydziału Matematyki i informatyki UWr oraz Wydziału Matematyki PWr. Wykłady odbywają się na jednej lub drugiej uczelni w godzinach popołudniowych (po zakończeniu zajęć kursowych).

O wyborze wykładowców decydują sami studenci. Zajęcia są otwarte i bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja elektroniczna. W wykładach mogą śmiało uczestniczyć maturzyści lub inni uczniowie zainteresowani studiowaniem matematyki, a także nauczyciele i inni dorośli miłośnicy matematyki. Studenci przygotowują zawsze drobny poczęstunek, aby wykład odbywał się w miłej i luźnej atmosferze.

Tu można obejrzeć filmik zachęcający do udziału w wykładach.

Od 2019 roku odłamem WWW przedsięwzięcia stały się spotkanie DDD (Doktorantów doświadczenia dotychczasowe). 

 

Historia WWW:

Do tej pory odbyły się następujące wykłady:

 1. prof. Jacek Cichoń, O strukturze prostej rzeczywistej
  27 X 2015, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 17:00
 2. dr inż. Łukasz Płociniczak, Matematyka w prognozowaniu pogody
  13 I 2016, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 19:15
  Wykładowca odpowie m. in. na pytania: dlaczego matematyka jest najbardziej skutecznym narzędziem w modelowaniu zjawisk przyrodniczych, jakie równania opisują ruch oceanów, prądy w atmosferze, cyklony, tornada i inne wielkoskalowe przepływy na Ziemi i innych planetach, czym jest analiza wymiarowa i dlaczego jest nieodzowna w matematyce stosowanej, jakie są rozwiązania równań opisujących ruch mas powietrza.
 3. prof. Antoni Mituś, O efektywnym porządkowaniu orientacji molekuł oktupolowych
  6 IV 2016, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 17:00
 4. dr Jarosław Wróblewski, O poszukiwaniu konfiguracji liczb pierwszych
  17 V 2016, sala HS IM UWr, godz. 17:00
  Wykładowca opowie m. in. o tym, w jaki sposób odkrył ciąg arytmetyczny liczb pierwszych liczący 25 wyrazów.
 5. dr inż. Andrzej Giniewicz, Teoria grafów w analizie danych
  7 XI 2016, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 19:10
  Przykłady zastosowań metod teoriografowych obejmą m. in.: Google PageRank, lotniska, magazyny, portale społecznościowe.
 6. dr Jan Kraszewski, Warto mieć swój ideał
  11 I 2017, sala HS IM UWr, godz. 17:00
  Wykład dotyczył będzie pojęcia ideału zbiorów, jego własności i ważnych przykładów.
 7. dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki, Fluktuacje błądzeń losowych
  22 III 2017, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 17:15
 8. prof. dr hab. Zbigniew Palmowski, Matematyczne modelowanie wypłaty dywidend
  6 III 2018, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 17:10
 9. prof. dr hab. Romuald Lenczewski, Asymptotyka wartości własnych macierzy losowych i probabilistyka nieprzemienna
  29 IX 2018, sala 204, bud. A-1 PWr, godz. 19:00
 10. prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Funkcja Greena
  17 I 2019, sala 204, bud. A-1 PWr, godz. 19:00
 11. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, Zastosowania metod matematycznych w przemyśle
  6 III 2019, sala 204, bud. A-1 PWr, godz. 17:05
 12. prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz, O liczbach normalnych i zbiorach nienormalnych
  8 I 2020, sala P.01, bud. C-11 PWr, godz. 17:05

 

Historia DDD:

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

 1. mgr inż. Jarosław Gruszka, O doktoracie słów kilka
  7 V 2019, sala 204, bud. A-1 PWr, godz. 17:05
 2. dr Marek Skarupski, O optymalnym zatrzymaniu i wyznaczaniu oczekiwanego zysku
  18 XI 2019, sala 204, bud. A-1 PWr, godz. 17:05

 

Powrót na górę strony