Matematyka w Szkole (dla nauczycieli SP i GIM)

Data ostatniej modyfikacji:
2011-08-8
Autor recenzji: 
Marta Majewska
nauczycielka w SP 83 Wrocław
Wydawca: 

Matematyka w Szkole nr 53 (I-II 2010)Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
http://www.gwo.pl/gazeta

Numer bieżący: 
53 (styczeń-luty 2010)
Adres redakcji: 

al. Grunwaldzka 413, 40-309 Gdańsk
tel. 58 340 63 80, e-mail: gazetamws@gwo.pl

 

Redaktor naczelny: 
Marcin Karpiński
Częstotliwość: 
dwumiesięcznik
Ukazuje się od: 
2001 roku
ISSN: 
1507-2800
Nakład: 
4500 egz.
Cena: 
7,40 zł
Prenumeratę można zamówić: 

u wydawcy
e-mail: prenumerata@gwo.pl, tel. 61 340 65 60

 

Pismo wychodziło jako osobna pozycja skierowana do nauczycieli SP i GIM w latach 2001-2010 co dwa miesiące w czasie roku szkolnego, z przerwą na wakacje. Wcześniej (od września 1999 roku) wychodziła wersja wspólna dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Od marca 2010 pismo ponownie zostało połączone z wersją dla nauczycieli szkół średnich i ukazuje się pod wspólnym tytułem Matematyka w szkole.

Pismo udzielało porad metodycznych, dostarczało gotowych materiałów do prowadzenia lekcji, informowało o zmianach w systemie edukacyjnym. Skierowane było do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (istniała także wersja dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych - czytaj tutaj). Znaleźć w nim można było dużo materiałów do wykorzystania na lekcjach, kółkach matematycznych i zajęciach wyrównawczych. Publikowane były głównie artykuły nauczycieli matematyki, którzy chcieli podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi.

Matematyka w Szkole to pismo nastawione na tzw. średniego nauczyciela. Pomysły w nim zamieszczone mogą być przydatne dla młodych nauczycieli, ale starszym wiele z nich jest już znanych. Teksty pisane przez nauczycieli mają swoje plusy i minusy: są przetestowane w szkolnej praktyce, ale nie zawsze najlepszej jakości (oprócz bardzo dobrych zdarzają się po prostu nieciekawe). Materiały proponowane do użycia na lekcji też często wymagają modyfikacji. Zastanawiająca jest bardzo mała liczba artykułów mogących poszerzać (odświeżać) matematyczną wiedzę nauczycieli. W końcu nie samym nauczaniem nauczyciel żyje. Zdecydowanym plusem są komentarze i teksty redakcyjne, którym nie można odmówić trafności i dowcipu. Szkoda, że nie ma w piśmie więcej tekstów zamawianych. Mimo pewnych braków w codziennej pracy korzysta z tego pisma znacząca grupa nauczycieli matematyki, a to znaczy, że trafia on dobrze w zapotrzebowania i gusta odbiorców.

 

Pismo składa się z sześciu działów:

 • Edukacja - zawiera artykuły dotyczące zmian w przepisach oświatowych, informacje o testach kompetencji, diagnozach itp.
 • Temat numeru - przedstawia pomysły i materiały zebrane wokół jednego tematu, które można wykorzystać w pracy z uczniami. Artykuły zawierają wskazówki metodyczne.
 • Nauczanie matematyki - zawiera artykuły opisujące ciekawe formy pracy, pomysły na lekcje międzyprzedmiotowe, materiały na godziny wychowawcze, porady, jak pracować z uczniami zdolnymi i słabymi.
 • Matematyk wychowawcą - tu omawiane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i dydaktyki ogólnej.
 • Materiały - to pomoce naukowe i gotowce do pracy z uczniem, np. domina, łańcuszki pamięciowe, układanki, obrazki logiczne.
 • Z ostatniej ławki - doza humoru na temat matematyki i jej nauczania.

W każdym numerze jest też jedno zadanie konkursowe dla czytelników.

Spisy treści poszczególnych numerów oraz wybrane artykuły znajdują się na stronie domowej.

 

W najnowszym numerze: 

Kolejne numery wychodzą wspólnie z edycją dla nauczycieli szkół średnich pod wspólnym tytułem Matematyka w szkole.

W numerze 53 (I-II 2010)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 53 (I-II 2010)W dziale Edukacja o powołaniu do zawodu nauczyciela, o perypetiach z zatwierdzeniem podręcznika do użytku szkolnego, o zapisywaniu obliczeń w szkole belgijskiej, o organizacji zajęć w szkole amerykańskiej i o zmianach w systemie egzaminów zewnętrznych.

Tematem numeru są gry (planszowe i komputerowe) kształcące umiejętności matematyczne, wśród nich: tetris, pentomino, blokus, Multiplication Game, Calculator Chaos, Alien Angles, Make 15 i Math Equator. Ponadto o aukcji zadań i szacowaniu własności miarowych figur jako metodach prowadzenia lekcji powtórzeniowej i o konkursie World Math Day.

W dziale Nauczania matematyki o błędach popełnianych przez uczniów podczas rozwiązywania zadań dotyczących proporcji i porównywania różnicowego i ilorazowego, o proporcjonalności odwrotnej w zadaniach z fizyki. Ponadto o kwadratach magicznych - obracalnych i z obramowaniem, o kalendarzu Majów oraz zadania wymagające logicznego myślenia, serie zadań o podzielności, dowody geometrycznych własności trójkątów. 

W Materiałach kartoniki do ćwiczeń w upraszczaniu wyrażeń algebraicznych. W felietonie Z ostatniej ławki o problemie prawdopodobieństwa na przykładzie totolotka, w Konkursie do rozwiązania japońska łamigłówka zwana nonogramem (lub w innych źródłach - obrazkiem logicznym).    

W numerze 52 (XI-XII 2009)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 52 (XI-XII 2009)W dziale Edukacja opinie o wdrażaniu reformy oświaty, szkoleniu rad pedagogicznych i podstawach prawnych kuratoryjnych zarządzeń w sprawie dokumentacji pracy nauczyciela, informacje o organizacji roku szkolnego w Belgii oraz o stylu nauczania w szkole w USA.

Tematem numeru jest układ współrzędnych i związane z nim zadania propedeutycznie wprowadzające to pojęcie w SP, opisujące analitycznie własności figur, wykorzystujące interpretację geometryczną wartości bezwzględnej oraz zadania konstrukcyjne. Pokazano też zastosowania układów niekartezjańskich do kodowania położenia i opisywania kształtu.

W dziale Nauczanie matematyki jest ciąg dalszy artykułu o metodach tworzenia kwadratów magicznych i artykuł o rozbieżnościach między podręcznikowym i życiowym podejściem do pojęcia skali. Można przeczytać o klasyfikacji geometrii i nauczyć się budowania w technice origami modułu wykorzystywanego do tworzenia ażurowych modeli wielościanów o kwadratowych ścianach. 

W dziale Matematyk wychowawcą  jest druga część tekstu o pracy z uczniami z ADHD. W Materiałach są kartoniki do ćwiczenia zamiany jednostek. Dział Z ostatniej ławki zawiera esej o nadinterpretacji przepisów oświatowych. W Konkursie prezentowana jest kolejna z japońskich łamigłówek logicznych - kuromasu, na okładkach zaś zachęta do korzystania z zasobów strony internetowej wydawnictwa GWO, w tym nowej wyszukiwarki tekstów.

W numerze 51 (IX-X 2009)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 51 (IX-X 2009)W dziale Edukacja tekst pod przewrotnym, lecz dużo mówiącym, tytułem Jak zniechęcić uczniów do matematyki oraz dalszy ciąg Listów z Antwerpii - tym razem o tym, jak kryzys ekonomiczny dotknął małą prywatną szkołę w Belgii i jak sobie z tym radzono.

Tematem numeru  są aspekty wychowawcze nauczania. Prezentowane są przykłady icebreaker'ów, czyli aktywności pozwalających zintegrować się nowym zespołom, są pomysły na podniesienie poziomu koncentracji, dyscypliny i motywacji uczniów (zwłaszcza tych dotkniętych zespołem ADHD), pokazano technikę socjometryczną zwaną socjogramem, pomagającą zdiagnozować stosunki panujące w grupie, jest też o radzeniu sobie z przemocą i agresją wśród uczniów.

W Nauczaniu matematyki prezentowane są kwadraty magiczne, różne dowody twierdzenia o sumie kątów wewnętrznych trójkąta (w tym dowód w technice origami - w niej pokazano także dowód twierdzenia Pitagorasa), zadania o ślimakach złożonych z trójkątów prostokątnych oraz ćwiczenia doskonalące biegłość rachunkową. Opisano też sposób wykonania przegubowego rombu i równoległoboku - prostej pomocy przydatnej na wielu lekcjach geometrii.

W Materiałach przedstawiono kartoniki liczbowe przydatne do trenowania działań na liczbach naturalnych, a w dziale Z ostatniej ławki - esej o tym, jak dziennikarze prezentują wyniki egzaminów szkolnych, a w Konkursie - jedną z łamigłówek japońskich - filomino. 

Na okładce prezentowana jest jedna z prac fotograficznych nagrodzona w konkursie z okazji 10-lecia czasopisma. Wygrała ona w kategorii symetrie, a przedstawia piękny hol Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

W numerze 50 (V-VI 2009)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 50 (V-VI 2009)

W dziale Edukacja ciąg dalszy artykułu o umiejętnościach uczniów na początku klasy IV - jak uczyć zagadnień najsłabiej opanowanych przez uczniów, o funkcjonowaniu szkół publicznych i niepublicznych w krajach UE oraz kolejne Listy z Antwerpii.

Tematem numeru jest czas i kalendarz, m.in. analiza wyników zagadnień dotyczących tego tematu na testach kompetencji w SP, zadania konkursowe dotyczące obliczeń zegarowych i kalendarzowych oraz jednostek czasu i metody ich rozwiązywania.

W Nauczaniu matematyki o konstruowaniu kwadratów magicznych czwartego rzędu, o wykorzystaniu bączków liczbowych i kostek do ćwiczenia biegłości w rachunkach, o systemie aksjomatycznym Elementów Euklidesa, o metodzie pracy grupowej z uczniami uzdolnionymi matematycznie.

W nowym dziale Matematyk wychowawcą o podsumowaniu roku szkolnego na lekcjach wychowawczych i o wykorzystaniu gry Max do uczenia życzliwego stosunku do innych.

W Materiałach zadania finałowe z Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego, a w dziale Z ostatniej ławki porównanie szkoły sprzed lat z obecną. Z okazji 50. edycji czasopisma i 10. urodzin ogłoszono konkurs dla czytelników na zdjęcie na okładkę.

W numerze 49 (III-IV 2009)

okładka czasopisma Matematyka w szkole nr 49 (III-IV 2009)W dziale Edukacja o zmianach w podstawie programowej nauczania matematyki, ciąg dalszy artykułu o badaniu umiejętności uczniów na początku klasy IV, o odpłatności za studia w krajach UE oraz w Listach z Antwerpii o organizacji pracy szkoły w Belgii.

Tematem numeru jest nauczanie rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej i gimnazjum. Autorzy prezentują pomysły na wykorzystanie bączków probabilistycznych, kostek (klasycznych i tzw. Borsuka, z jego znanej gry "Hodowla zwierząt") oraz symulacji kalkulatorowych. Jest też omówienie metod rozwiązywania zadań probabilistycznych.

W Nauczaniu matematyki są propozycje ćwiczeń z zakresu arytmetyki, np. z wykorzystaniem kwadratów magicznych i gry Bingo, prezentacji multimedialnych i tradycyjnych plakatów podsumowujących prace projektowe uczniów. Przedstawiono ciekawy sposób porównywania ułamków i uwagi o formalnej definicji tego pojęcia. Jest też o tym, jak uczyć rozwiązywania zadań tekstowych i kiedy warto używać proporcji. W cyklu Trzynaście ksiąg jest o dowodach wprost i nie wprost, prezentowany jest też stomachion, czyli znana łamigłówka wymyślona przez Archimedesa.

W Materiałach jest przykładowy test dla klasy VI oraz zadania finałowe Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego dla SP i GIM. W cyklu Z ostatniej ławki o rozmaitych (nie zawsze sensownych) procedurach obecnych w polskiej szkole. W Konkursie prezentowana jest łamigłówka o rozbitych jajkach i podzielności.

W numerze 48 (I-II 2009)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 48 (I-II 2009)W dziale Edukacja mowa o zmianach programu w klasach I-III SP i badaniu nabytych w tych klasach umiejętnościach matematycznych, a także procentowym udziale matematyki w siatce godzin w różnych krajach UE. Jest też kolejny list nauczyciela z małej szkoły w Antwerpii tym razem poświęcony organizacji szkolnych wywiadówek oraz wycieczek.

Tematem numeru są konstrukcje geometryczne w wydaniu komputerowym (Logo, CaR, Cabri), przybliżonym, mechanicznym (spirala Archimedesa i jej wykorzystanie do trysekcji kąta i kwadratury koła), nieklasycznym (z wykorzystaniem papieru w linie oraz klasycznym (kwadratura wielokątów). To prawdziwy poligon, choć ostatnio niedoceniany, do kształtowania wielu ważnych matematycznych umiejętności (stawiania hipotez, wykorzystania zdobytych wiadomości do rozwiązania problemu, budowania struktury logicznej rozumowania przez rozważanie przypadków, uzasadniania poprawności rozumowania).

W dziale Nauczanie ciąg dalszy dyskusji o redukowaniu wyrazów podobnych i ciekawe zadania kalendarzowe na początek roku. Jest też esej o nieporozumieniach terminologicznych wokół pojęć kąta i prostej używanych w Elementach Euklidesa.

W Materiałach są zadania z II etapu Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego dla SP i GIM oraz test dla 6-klasisty. Kolejny odcinek szkoły origami zawiera instrukcję budowy modułu o kącie 108º, używanego rzecz jasna do otrzymania ściany pięciokątnej, a zatem do budowy dwunastościanu foremnego. 

W felietonie Z ostatniej ławki kontynuowana jest problematyka nadużywania algebry (tym razem w nauczaniu początkowym), a w Konkursie zaprezentowano kolejną łamigłówkę logiczną - o zamianie kaczek na kury i sprzedawaniu jaj. Ogłoszono też konkurs fotograficzny na zdjęcie okładkowe z okazji 10-lecia istnienia pisma.

 

W numerze 47 (XI-XII 2008)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 47 (XI-XII 2008)

W dziale Edukacja znajdujemy c.d. analizy zmian programowych w nauczaniu początkowym i ich implikacji dla nauczania w kl. IV SP. Porównanie średniego czasu pracy nauczyciela w różnych krajach UE i opis dnia pracy w prywatnej szkole w Belgii.

Tematem numeru są proporcje i porównywanie ilorazowe. Podano wiele przykładów zadań i codziennych sytuacji, w których te zagadnienia się wykorzystuje (np. przepisy kulinarne, zakupy, zagadnienia transportu samochodowego, porównywanie obiektów w przyrodzie) oraz sposoby, jak oduczyć mechanicznego układania proporcji i "mnożenia na krzyż".

W Nauczaniu znajdziemy tekst o liczbie złotej na giełdzie, o alternatywnych metodach dzielenia pisemnego i o różnych odmianach sudoku. Jest dowód twierdzenia o równych kątach przy podstawie w trójkącie równoramiennym. Są zadania o burzy wykorzystujące porównanie prędkości światła i dźwięku oraz o okręgach wpisanych w trójkąt.

W Materiałach zamieszczono zadania dla SP i GIM z etapu szkolnego Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego oraz kolejny sprawdzian dla szóstoklasistów. Jest też choinka świąteczna wykonana w technice origami. Felieton Z ostatniej ławki mówi o nadużyciach formalnych i terminologicznych w nauczaniu algebry, a w Konkursie zaprezentowano kolejną łamigłówkę logiczną, tym razem o grze w 3 karty.

 

W numerze 46 (IX-X 2008)

okładka czasopisama Matematyka w Szkole nr 46 (IX-X 2008)W dziale Edukacja analizowane są zmiany programu nauczania matematyki w nauczaniu początkowym oraz porównany jest wiek objęty obowiązkiem szkolnym w różnych krajach UE. Przeprowadzono analizę treści, które wypadły z podstawy programowej SP, choć wydają się niezwykle przydatne oraz zestawiono zadania ze sprawdzianów kompetencji po SP i GIM, które okazały się dla uczniów najtrudniejsze. Jest też pierwszy z esejów opisujących reali nauczania w szkole prywatnej w Belgii. 

Tematem numeru jest szkolna algebra i wiążące się z nią trudności uczniów. Podano pomysły zadań ćwiczących umiejętność tworzenia, przekształcania i redukowania wyrażeń algebraicznych. Oczywistym sprzymierzeńcem okazuje się tu fizyka, choć i tu wiele zadań daje się rozwiązać w sposób czysto arytmetyczny, oraz geometria.

W Nauczaniu matematyki znajdziemy c.d. artykułu dotyczącego kryptologii tym razem z wykorzystaniem prywatnych i publicznych kluczy, esej o ścisłości matematycznej księgi wszechczasów - Elementów Euklidesa. Przedstawiono ciekawy sposób obliczania pola trójkąta, gdy dane są jego wysokości oraz problem odliczania podatku VAT przy zmianach cen towarów.

W Materiałach jest instrukcja wykonania modułu o kącie 60°, a z niego modelu krawędziowego czworościanu foremnego (moduł można też wykorzystać do wykonania kompozycji takich wielościanów). Są też bardzo ciekawe zadania przygotowawcze dla SP i GIM do Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego i propozycja testu dla szóstoklasistów przed sprawdzianem kompetencji.

W felietonie Z ostatniej ławki rozważane są wady i zalety encyklopedycznego podejścia do nauczania. W konkursie zadaniowym pojawia się pierwsza z serii łamigłówek logicznych - znane zadanie o krojeniu szachownic i składaniu z nich jednej większej. 

 

W numerze 45 (V-VI 2008)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 45 (V-VI 2008)W dziale Edukacja dyskusja o zmianach w podstawie programowej w SP i GIM.

Tematem numeru jest samodzielna praca badawcza uczniów w tym nauczanie metodą projektu edukacyjnego. Podano wiele przykładów zagadnień, które można w ten sposób realizować. Są to m.in. zagadnienie optymalizacyjne (rzecz jasna bez użycia funkcji i pochodnych), problemy decyzyjne np. wybór operatora sieci komórkowej, pomiary obiektów niedostępnych, projektowanie parkietaży płaszczyzny a nawet poszukiwanie motywacji rozwoju matematyki na przestrzeni wieków. Są też miniproblemy badawcze w stylu "ziarenek matematycznych" (układanie płytek, kolorowanie flagi).

W dziale Nauczanie znajdziemy tekst poświęcony kryptologii (choć nie wiedzieć czemu jako ilustracji szyfrów podstawieniowych używa się tam prostych algebrafów, nie mających z tym zagadnieniem nic wspólnego) oraz kodowaniu obrazków za pomocą układu współrzędnych. Jest kilka ciekawych zadań rozwiązywanych metodą równych odległości oraz zadań z podchwytliwą treścią. Przedstawiono pojęcie trójkątów zaprzyjaźnionych i ich podstawowe własności. 

W Materiałach jest instrukcja wykonania modelu dwunastościanu rombowego w technice origami, a w eseju Z ostatniej ławki mowa o absurdalnych zadaniach z pseudozastosowaniami matematyki w tle, a w Konkursie przedstawiono zadanie z błędnym rozwiązaniem, które trzeba poprawić.

 

W numerze 44 (III-IV 2008)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 44 (III-IV 2008)

W dziale Edukacja nowinki o kolejnym projekcie nowej podstawy programowej.

Tematem numeru jest sprytne liczenie. Autorzy podają sposoby szybkiego wykonywania obliczeń na ułamkach dziesiętnych, procentach czy przeliczania jednostek prędkości, sprawnego rozwiązywania zadań o sumie i różnicy dwóch liczb oraz obliczania różnic kwadratów (szczególnie przydatne przy stosowaniu twierdzenia Pitagorasa).

W dziale Nauczanie matematyki znajdziemy m.in. artykuły:

 • Trójkąty liczbowe - badanie ciekawych zależności występujących w trójkącie Pascala,
 • Diabeł tkwi w szczegółach - o kłopotach z pierwiastkami nieparzystych stopni z liczb ujemnych,
 • Superpamięć, superczytanie - druga część artykułu z poprzedniego numeru opisującego metody i techniki szybszego oraz bardziej efektywnego zdobywania wiedzy,
 • Po wodzie pływa - uwagi o definiowaniu i kształtowaniu pojęć,
 • Sprawiedliwy podział - propozycja zajęć dla kółka matematycznego w gimnazjum,
 • Kwadrat liczby naturalnej - jak wykazać, że 2004?2005?2006?2007+1 jest kwadratem,
 • Arytmetyka na wesoło - ciekawy sofizmat do wykorzystania przy okazji ćwiczenia algorytmów działań pisemnych,
 • Uczyć algorytmów czy myślenia? - artykuł o kształtowaniu umiejętności rozumowania matematycznego,
 • Ostrożnie z upraszczaniem - uwagi o błędach w rozwiązywaniu równań metodą przejść równoważnych,
 • Magiczna matematyka - sztuczki rachunkowe, karciane, eksperymenty ze wstęgą Möbiusa,
 • Edukacyjne rysunki - ćwiczenia w rozpoznawaniu przekształceń geometrycznych,
 • Uwaga - oszust - o pewnym kuriozalnym "zadaniu" z pewnego czasopisma dla dzieci,
 • Przykład z układem równań - jak nie należy przestrzegać reguł, których uczymy.

W Materiałach znajdziemy Ułamkowe memo - grę ćwiczącą pamięć i spostrzegawczość, a w cyklu Z ostatniej ławki - satyryczną analizę przypadku Stasia i nieprzemyślanych decyzji jego dyrektora. W Konkursie należy odnaleźć bład w przedstawionym rozumowaniu.

 

W numerze 43 (I-II 2008)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 43 (I-II 2008)

Temat numeru to kształcenie umiejętności logicznego myślenia przeciwstawione nauczaniu algorytmów. W tym dziale przytaczane są wyniki badań PISA 2006 ze wskazaniem mocnych i słabych stron polskich uczniów, jest recenzja książki Mirosława Dąbrowskiego Pozwólmy dzieciom myśleć, rozesłanej do wszystkich szkół podstawowych w Polsce (do ściągnięcia także ze strony CKE), podane są przykłady łamigłówek logicznych oraz różne metody wykonywania działań na ułamkach.

W Nauczaniu matematyki są propozycje zagadek algebraicznych i informacje o konkursie dla SP i Gim p.n. Wyspa zagadek. Są też artykuły o zdarzeniach losowych, porównywaniu ułamków i proporcjach. Sporo tekstów poświęcono geometrii, m.in. przystawaniu trójkątów, trójkątom prostokątnym, własnościom wielokątów, okręgów i wielościanów w ujęciu czynnościowym i projektowaniu znaków drogowych. W tekście Superczytanie, superpamieć przedstawiono sposób pracy metodą projektu edukacyjnego i wychowawczego.

W Materiałach są klasówki semestralne dla kl. V SP i II Gim oraz propozycje zadań ćwiczących biegłość rachunkową. W dziale Z ostatniej ławki o absurdach nikomu niepotrzebnej pracy papierkowej nauczyciela. W Konkursie - zadanie z błędem w rozwiązaniu, który należy znaleźć i poprawić.

 

W numerze 42 (XI-XII 2007)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 42 (XI-XII 2007)

W dziale Edukacja - artykuł o zmianach w podstawie programowej dla nauczania zintegrowanego i skutkach tych zmian dla klas IV-VI szkoły podstawowej, a później i gimnazjum.

Tematem numeru są nowe treści nauczania, czyli propozycje wcielenia w życie nowej podstawy programowej. Są więc artykuły o wprowadzaniu pojęć takich jak: walec, kula, stożek i ostrosłup. Do nauczycieli gimnazjum skierowane są artykuły o tym, czego i jak uczyć w zakresie funkcji i działań na pierwiastkach.

W dziale Nauczanie matematyki znajdziemy m.in. artykuły:

 • Stare po nowemu - propozycja wykorzystania zadań historycznych z książki Witolda Więsława Stare polskie zadania z matematyki,
 • Nowy system dla systemów - o sposobie wyrażania liczb w różnych systemach,
 • Analiza prognozy pogody - propozycja pracy długoterminowej związanej z pogodą,
 • Liczby egipskie - artykuł o matematyce egipskiej i ówczesnym sposobie zapisywania liczb (z zadaniami),
 • Planowanie inwestycji - pomysł na lekcję o polach figur płaskich,
 • Sopelki na choinkę - instrukcja budowy papierowych brył przypominających sople lodu.

W Materiałach zamieszczono zadania związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz sprawdziany semestralne dla klas VI SP i III Gim.

 

W numerze 41 (IX-X 2007)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 41 (IX-X 2007)

W dziale Edukacja - omówienie sprawozdania CKE ze sprawdzianu dla klas szóstych, a w nim porady, jak poprawnie wyciągać wnioski, czytając takie sprawozdania i analiza zadań, które sprawiły uczniom szczególne trudności.

Tematem numeru jest geometria, a w szczególności:

 • budowanie brył z klocków magnetycznych,
 • nauczanie stereometrii z wykorzystaniem klocków sześciennych lub kostek do gry,
 • rysowanie siatek sześcianów i ostrosłupów dla zadanego sposobu rozcięcia krawędzi.

W dziale Nauczanie matematyki - artykuły związane z ostatnimi zmianami w podstawie programowej dla szkoły podstawowej: zadania na zależności droga-prędkość-czas i Czy wiesz, ile jesz - projekt edukacyjny na temat żywienia.

W cyklu Łamigłówki opisane zostało sikaku w Polsce znane raczej pod nazwą działki.

W Materiałach zamieszczono klasówki semestralne dla klas V SP i II Gim. oraz krzyżówkę geometryczną dla gimnazjalistów. Na deser jest humorystyczny artykuł o biurokracji w polskich szkołach.

 

W numerze 40 (V-VI 2007)

okładka czasopisma Matematyka w Szkole nr 40 (V-VI 2007)

W dziale Edukacja - artykuł o nowej (zmienionej w pośpiechu) podstawie programowej. Zawiera zestawienie usuniętych i dodanych treści oraz niejednoznacznych sformułowań. Najbardziej istotne zmiany to usunięcie procentów i układu współrzędnych ze szkoły podstawowej i funkcji liniowej z gimnazjum. Podobno przyczyną odchudzenia podstawy był projekt obniżenia wieku szkolnego do 6 lat. Pomysł ten nie został zrealizowany, a podstawę mamy nową.

Tematem numeru są rozrywki matematyczne, zwłaszcza wiecznie żywa klasyka - Gardner, Smullyan, Perelman - pokazano, jak ją "odświeżyć" i wykorzystać na lekcjach. A z nowinek jest m.in. japońska łamigłówka hitori.

W dziale Nauczanie matematyki sporo jest komputera, m.in.

 • artykuł o biorytmach,
 • scenariusz lekcji o współczynnikach funkcji liniowej z wykorzystaniem Excela,
 • artykuł o programie komputerowym Algebra Balance Scales, pomocnym przy rozwiązywaniu równań liniowych,
 • artykuł o tworzeniu materiałów interaktywnych za pomocą oprogramowania Hot Potatos.
 • Z klasycznych pomocy dydaktycznych mowa jest o wykorzystaniu klocków magnetycznych do budowy wielościanów.
 • Przedstawiono projekt edukacyjny Pokój nastolatka.

Jest artykuł o sytuacji polskiej matematyki na początku XX wieku po odzyskaniu niepodległości, mowa w nim o powstawaniu Polskiej Szkoły Matematycznej, o "planie Janiszewskiego", o ukazaniu się pierwszego tomu pisma "Fundamenta Mathematicae" oraz o historii Księgi Szkockiej. Pokazano, jak można przybliżyć uczniom dokonania takich matematyków jak Stefan Banach czy Karol Borsuk.

W Materiałach zamieszczono grę dydaktyczną Czworokąty dla klasy V SP i Zadania z hasłem dotyczące wyrażeń algebraicznych dla klasy I gimnazjum.

 

Powrót na górę strony