Międzynarodowy Kongres ISAAC (XI)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-11-11
Termin: 

rejestracja: do 1 maja 2017
konferencja: 14-18 sierpnia 2017

 

Miejsce: 

Uniwersytet Linneusza w Kalmar
Szwecja 

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Organizator: 

Międzynarodowe Stowarzyszenie ISAAC
http://mathisaac.org

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna do 1 V 2015 - 120-220 USD, po 1 V 2015 - 150-250 USD
zakwaterowanie we własnym zakresie

 

Skrót programu: 

Kongresy ISAAC (International Society for Analysis, its Applications and Computation) poświęcone są analizie matematycznej i obliczeniowej. Zajmują się takimi dziedzinami jak analiza rzeczywista, zespolona, funkcyjna, teoria operatorów, teoria równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, teoria równań całkowych, analiza nieliniowa i wariacyjna, teoria optymalizacji i aproksymacji oraz ich zastosowania w medycynie i technice. Prowadzone są także sekcje dotyczące nauczania analizy w szkołach średnich i wyższych oraz historii analizy.

Podczas konferencji odbędą się sesje plenarne i tematyczne. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. W trakcie kongresu przyznawane i wręczane są nagrody młodym naukowcom (do 40 lat), którzy odnieśli spektakularne sukcesy w analizie. W programie przewidziano też wycieczki krajoznawcze.

 

Historia: 

Konferencje ISAAC odbywają się od 1997 roku co dwa lata. Dotychczas organizowane były w następujących miejscach:

 • 1997 - Delaware, USA 
 • 1999 - Japonia
 • 2001 - Niemcy
 • 2003 - Toronto, Kanada
 • 2005 - Katania, Włochy
 • 2007 - Turcja
 • 2009 - Londyn, Wielka Brytania
 • 2011 - Moskwa, Rosja
 • 2013 - Kraków, Polska
 • 2015 - Makao, Chiny
 • 2017 - Szwecja

  

Powrót na górę strony