ePIgramat (IX)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego
Koło Matematyków UŚ
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
e-mail: info@swietopi.pl
http://www.swietopi.pl/index.php?action=epigramat

 

Terminy: 

eliminacje - luty
finał - weekend najbliższy 14 marca

 

To ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał odbywa się podczas Festiwalu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dniu Święta Liczby Pi (14 marca, czyli w notacji amerykańskiej 3/14). Zawody składają się z dwóch etapów: części internetowej i finału rozgrywanego w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym uczestnicy (podobnie jak na wrocławskiej KOMie) słuchają krótkiego wykładu, a następnie otrzymują do rozwiązania trzy problemy związane z tematyką wykładu.

 

Historia: 

I edycja konkursu z okazji Święta Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim odbyła się w 2007 roku.

 

Skrót regulaminu: 
  • W części internetowej rozwiązanie każdego zadania przesyła się w formie pliku tekstowego.
  • W ocenie rozwiązań brane są pod uwagę pomysłowość, poprawność rozumowania i czytelność wywodu.
  • Do finału zakwalifikowywanych zostaje 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
  • Każdy finalista otrzymuje nagrodę książkową, natomiast na zdobywców pierwszych trzech miejsc czekają nagrody rzeczowe, np. kursy językowe, pamięć flash i inne.

 

Powrót na górę strony