Europejski Konkurs Statystyczny (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-18
Autor: 
Olga Mikołajczyk-Łado
nauczycielka matematyki w V LO Wrocław
Organizator: 

Główny Urząd Statystyczny
Departament Edukacji i Komunikacji
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 31 12
e-mail: sekretariat-dk@stat.gov.pl

strona domowa konkursu

 

Eurostat
Europejski Urząd Statystyczny
urząd Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu

 

Terminy: 
 • 7 I 2020 - rozpoczęcie rekrutacji
 • 29 I 2020 - zakończenie rekrutacji
 • 30 I - 19 II 2020 - testy on-line
 • 24 II 2020 - ogłoszenie wyników I etapu
 • 28 II - 15 III 2020 - przygotowanie i wysłanie prezentacji
 • 18-24 III 2020 - obrady jury
 • 8 IV 2020 - ogłoszenie wyników II etapu i ogłoszenie tematu filmów
 • 8 IV - 25 V 2020 - przygotowanie filmów i przesłanie linków do nich
 • 2–9 VI 2020 - głosowanie on-line i ocena filmów przez jury
 • 18 VI 2020 - ogłoszenie wyników części krajowej
 • 7 IX 2020 - ogłoszenie wyników części europejskiej

 

Ten międzynarodowy konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: 14–16 lat (kl. 7-8 SP) i 16–19 lat (szkoły średnie). Uczestnicy przystępują do niego w maksymalnie 3-osobowych zespołach. Celem konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką oraz uświadomienie znaczenia statystyk publicznych dla społeczeństwa, a także zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych danych statystycznych podczas zajęć z młodzieżą.

Konkurs organizowany jest równolegle przez kilkanaście urzędów statystycznych z krajów europejskich. Składa się z części krajowej i europejskiej. Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników. Część europejska polega na przygotowaniu 2-minutowego filmu na zadany z góry temat. Na uczestników konkursu i ich opiekunów czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych.

 

Zakres tematyczny testów wiedzowych

dla szkół podstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

dla szkół średnich - to co powyżej, a ponadto:

 • skale pomiarowe
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa 

Tu są dostępne materiały dydaktyczne dla uczestników konkursu.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. W trzeciej edycji w roku 2029/20 wzięło udział ponad 17000 uczniów z 17 krajów. W fazie międzynarodowej zespoły nakręciły filmy na temat „Młodzi ludzie w Europie”. Korzystając z oficjalnych statystyk, musieli wykazać, z jakimi problemami borykają się młodzi ludzie w ich kraju lub regionie. Ta edycja odbyła się pomimo obostrzeń związanych z pandemią Covid 19.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenia zespołów dokonuje nauczyciel za pomocą aplikacji on-line.
 • Zespoły są zgłaszane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół średnich (16–19 lat) i uczniowie szkół podstawowych (14-16 lat).
 • Zespół składać się z od 1 do 3 uczniów jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna, który nadzoruję pracę. Nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły nadzorowanych przez tego samego nauczyciela. Jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów krajowych i międzynarodowego finału.
 • W I etapie krajowym uczestnicy rozwiązują 3 testy on-line z pytaniami zamkniętymi. Test 1. składa się z 10 pytań i dotyczy podstawowej wiedzy statystycznej (miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego), test 2. składa się z 10 pytań i dotyczy wyszukiwania informacji w oficjalnych danych statystycznych i wynikach badań publikowanych przez GUS i Eurostat, test 3. składa się z 10 pytań i dotyczy  interpretacji zadanego tekstu analitycznego.
 • W II etapie krajowym uczestnicy przeprowadzają analizę ustalonego zbioru danych i dokonują prezentacji otrzymanych wyników i wniosków w formie 8-slajdowej prezentacji (należy ją przesłać w formie pliku pdf).
 • Najlepsze zespoły krajowe otrzymują zaproszenie do nagrania krótkiego filmu na zadany temat. Należy go opublikować w internecie i na adres organizatora przesłać link.
 • Oprócz filmu należy przygotować dokument pdf (maksymalnie 2000 słów i maksymalnie 4 strony) wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki i powody ich używania, proces podejmowania decyzji oraz źródła wykorzystanych danych statystycznych. Preferowane jest, aby film był w języku angielskim. Jeśli jest w języku polskim, musi posiadać napisy w języku angielskim. Dokument powinien zostać przygotowany w języku angielskim.
 • Przy ocenie filmu jury bierze pod uwagę: kreatywność, przekonujący przekaz będący odpowiedzią na zadany temat, skuteczność w dotarciu do odbiorcy, zgodność między dokumentem pdf a filmem.

 

Przykładowe zadania: 

Tematy filmów:

 • I edycja - Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa
 • II edycja - Europa odzwierciedlona w statystykach
 • III edycja - Młodzi ludzie w Europie

 

Powrót na górę strony