Fizyczne


Redaktor działu:
Magdalena Siankowska (magdasianko(at)wp.pl)
studentka matematyki UWr


ASTROBOT (III)

W projekcie mogą brać udział gimnazjaliści zainteresowani kosmosem, atronomią, robotyką, komputerami, naukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi. Nagrodą dla tegorocznych zwycięzców jest wycieczka do jednego z ośrodków Europejskiej Agencji Kosmicznej. W I etapie indywidualnym nalezy zaprojektować misję badawczą do wybranego ciała niebieskiego.


Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko" (XIII)

Jest to konkurs wzorowany na popularnym matematycznym "Kangurze". Może w nim wziąć udział każdy, kogo intrygują tajemnice natury, kto lubi myśleć i chce sprawdzić swoją wiedzę, intuicję i spostrzegawczość. W ciągu 75 minut w 30 zadaniach trzeba wybrać jedną z pięciu odpowiedzi. Tempo pracy jest szalone i nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora, ale... na tym między innymi ta zabawa polega.


Turniej Młodych Fizyków (XXVI)

Są to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Różnią się od Olimpiady Fizycznej bardziej problemowym i badawczym charakterem zadań. Zespoły szkolne opracowują opisy i rozwiązania zadanych problemów najpierw w formie pisemnej, a później w formie referatów i publicznej obrony przypominającej mecz matematyczny. 


Klub 44, czyli liga zadaniowa "Delty"

Uczestnictwo w lidze polega na rozwiązywaniu zadań do wyboru: z matematyki lub fizyki, które ukazują się w każdym numerze Delty z wakacyjną przerwą, i przesyłaniu rozwiązań do redakcji. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. Zdobyte punkty są sumowane oddzielnie dla matematyki i fizyki. Z chwilą osiągnięcia 44 punktów zostaje się członkiem Klubu 44 M lub Klubu 44 F. Trzykrotne uzyskanie członkostwa Klubu daje tytuł Weterana.


Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz (XII)

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fizyką i astronomią. Nagrodą dla finalistów są indeksy PWr lub Wydziału Fizyki UWr. W eliminacjach szkoły wyłaniają dwóch uczniów, którzy w II etapie rozwiązują zadania z programu rozszerzonego fizyki. Do finału wchodzi 10 najlepszych zawodników. Prezentują oni referaty, pokazy lub doświadczenia dokumentujące ich pracę w dziedzinie fizyki.

Powrót na górę strony