Genius Matematicus

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-31
Autor: 
Jan Dambiec
Organizator: 

EUROGENIUS GROUP s.r.o.
Kukučínova 2043, 069 01 Snina, Słowacja
tel./faks: 00421 57 762 29 82
e-mail: info@geniuslogicus.eu
strona domowa konkursu

 

Terminy: 

zgłoszenia: 30 X 2015
konkurs: 10 - 20 XII 2015 (dzień do wyboru)

 

To najnowszy z konkursów organizowanych przez portal Genius Logicus, w którym uczniowie z kilkunastu krajów Europy środkowo-wschodniej bawią się on-line w rozwiązywanie matematycznych zadań. Adresatami są dzieci w wieku od 8 lat, gimnazjaliści i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy są podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Zadania są proste, nie wykraczają poza program nauczania i nie wymagają skomplikowanych obliczeń, często dotyczą sytuacji z życia codziennego. Treści zadań podane są w językach narodowych. Niestety, w przypadku języka polskiego tłumaczenie jest bardzo
niestaranne, co często utrudnia zrozumienie zadań. Podobnie jest z regulaminem i informacjami o konkursie.

W ciągu 40 minut do rozwiązania jest 50 zadań (test jednokrotnego wyboru), co tworzy atmosferę napięcia i rywalizacji. Za rozwiązania poszczególnych zadań można otrzymać od 1 do 4 punktów (nie ma punktów karnych za błędne odpowiedzi). Liczba punktów nie ma istotnego związku z  trudnością zadania lecz z czasem potrzebnym  na wykonanie obliczeń. Niewątpliwie są to zawody adresowane do uczniów pracujących szybko i sprawnie liczących, ponieważ średni czas na przeczytanie i rozwiązanie zadania wynosi poniżej minuty.

Jedną z cech wyróżniających ten konkurs jest to, że komputer uczestnika wyświetla zadania pojedynczo, w losowej kolejności, nie ma więc możliwości odpisywania. Ponadto zawodnik od razu dostaje informację, czy podana odpowiedź jest poprawna, a po zakończeniu testu – swój ostateczny wynik.

Portal oferuje premie i zniżki w opłatach w zależności od liczby uczniów zgłoszonych z danej szkoły oraz w zależności od liczby wybranych konkursów (w ofercie są jeszcze m. in. Genius Logicus i Master of Sudoku). Wśród zawodników startujących w co najmniej  trzech konkursach losowane są nagrody rzeczowe, a najlepsi uczestnicy co najmniej trzech konkursów, wchodzą do „Galerii sławy" i również otrzymują nagrody rzeczowe.

 

Historia: 

Portal Genius Logicus organizuje konkursy łamigłowkowe i logiczne od 2005 roku. Biorą w nich udział szkoły z 16 państw: Słowacji, Czech, Polski, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Estonii, Łotwy, Litwy, Bułgarii i Turcji. Konkurs Genius Matematicus odbywa się od roku szkolnego 2013/14.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: uczniowie najmłodsi (8-9 lat), uczniowie młodsi (10-11 lat),  uczniowie starsi (12-13 lat), młodsi studenci (14-15 lat), starsi studenci (powyżej 16 lat).
  • Szkoła wyznacza spośród nauczycieli koordynatora zawodów, który zgłasza uczestników.
  • Opłatę za konkurs należy wpłacić na rachunek podany na stronie organizatora.
  • Szkoły otrzymują premie i zniżki w zależności od liczby uczniów oraz liczby konkursów z portalu Genius Logicus, w których biorą udział.
  • Konkurs rozgrywany jest za pośrednictwem internetu w warunkach kontrolowanej samodzielności i limitowanego czasu. Trwa 40 minut (4 części po 10 minut).
  • Test jednokrotnego wyboru zawiera 50 zadań z 3 lub 4 odpowiedziami, za 1, 2  3 i 4  punkty. Za brak odpowiedzi jest 0 punktów. Zadania mają albo jednoznaczne, albo najlepsze możliwe rozwiązanie.
  • Zawodnik widzi swoje wyniki już podczas konkursu, a po jego zakończeniu otrzymuje ostateczny rezultat.
  • Wśród uczestników, którzy wezmą udział w co najmniej w trzech konkursach organizowanych przez Portal, losowane są nagrody rzeczowe. Najlepsi, którzy osiągną przynajmniej 80 % możliwych do zdobycia punktów w co najmniej trzech konkursach, wchodzą go „Galerii sławy" i otrzymują nagrody rzeczowe.

 

Przykładowe zadania: 

UCZNIOWIE NAJMŁODSI (8-9 lat)
1.(1 pkt) W prawej kieszeni mam 7 euro, a w lewej - 13 euro. Ile euro muszę przesunąć z jednej kieszeni do drugiej, by mieć w każdej kieszeni jednakową kwotę?
A. 3            B. 4              C. 5            D. 6
2. (4 pkt) Danka i Janka sprzątały swoje zabawki. Danka zaczęła sprzątanie 8 minut wcześniej niż Janka, której zajęło to 32 minuty. Ile czasu sprzątała Danka?
A.  40         B. 30            C. 25           D. 24

UCZNIOWIE MŁODSI (10-11 lat)
1. (2 pkt) Waga cegły przed wysuszeniem wynosiła 4800 g. Po wysuszeniu cegła była o 900 g lżejsza, a po wypaleniu o 500 g lżejsza niż po wysuszeniu. Jaką wagę miała cegła po wysuszeniu i wypaleniu?
A. 3400       B. 3300        C. 3500       D. 3600
2. (4 pkt) Lenka lubi jeździć windą. Wsiadła na 3 piętrze, wyjechała do 8, zjechała na 1, wyjechała do 10, zjechała do 5, a potem zjechała na parter. Jak długo trwała jazda windą, jeżeli przejazd przez każde piętro trwa minutę?
A. 25 min    B. 26 min    C. 27 min    D. 24 min

UCZNIOWIE STARSI (12-13 lat)
1. (3pkt) Ile dziewcząt brało udział w konkursie Miss szkoły, jeżeli uczennice ósmej klasy stanowiły połowę zawodniczek, dwie trzecie pozostałych dziewczyn było z siódmej klasy, a uczennice klasy szóstej były trzy?
A. 6             B.  9            C. 3            D. 18
2. (4 pkt) Jedna trzecia uczniów klasy jeździ do szkoły autobusem. Z reszty połowa jeździ tramwajem, pozostałych 10 uczniów chodzi piechotą. Ile uczniów jest w tej klasie?
A. 10           B. 20           C. 30          D. 40

MŁODSI STUDENCI (14-15 lat)
1. (2 pkt) Jaka jest suma siedmiu kolejnych liczb, jeżeli trzecią jest 99?
A. 693         B. 695          C. 697         D. 700
2. (4 pkt) Za zwycięstwo w konkursie matematycznym zawodnik może wybrać pomiędzy dwoma sposobami wypłacenia mu nagrody. Pierwszą możliwością jest, że w ciągu roku będzie mu co miesiąc wypłacana suma 340 €. Drugą możliwością jest także otrymywanie wypłaty przez rok, ale w styczniu będzie wypłacone 1 €, a w każdym następnym miesiącu dwukrotność kwoty z poprzedniego miesiąca. Która możliwość jest korzystniejsza dla zawodnika?
A. pierwsza    B. druga    C. obie są tak samo korzystne

STARSI STUDENCI (powyżej 16 lat)
1. (3 pkt) Wypisujemy 100 liczb według następującej reguły: pierwszą liczbą jest 1, drugą jest 2, trzecią liczbę otrzymamy, kiedy od drugiej odejmiemy pierwszą liczbę, a czwartą otrzymamy, kiedy od trzeciej liczby odejmiemy drugą i tak dalej. Jaka jest suma tych 100 liczb?
A. 2    B. 3    C. 4    D. 5
2.(4 pkt) Pożar możemy zagasić dwoma sikawkami strażackimi. Kiedy woda leje się tylko z pierwszej, pożar można ugasić w 45 minut. Jeżeli woda leje się tylko z drugiej sikawki, pożar można ugasić w 30 minut. W jakim czasie można ugasić pożar używając obu sikawek jednocześnie?
A. 15 min    B. 18 min    C. 21 min    D. 24 min

 

Powrót na górę strony