Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-31
Autor: 
Jan Dambiec
Organizator: 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Gmach Główny SGH, lokal 150
tel./fax: 22 646 61 42, tel. 22 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
strona domowa

 

Terminy: 

Olimpiada została zawieszona.

zapisy: 7 XI - 4 XII 2016
eliminacje szkolne: 10 I 2017
eliminacje okręgowe: 27 III - 3 IV 2017
etap centralny: 25 V 2017

 

To jedyny ogólnopolski konkurs adresowany do gimnazjalistów, którzy interesują się ekonomią i przedsiębiorczością. Jego celem jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw i zachowań, zachęcenie do zdobywania wiedzy o gospodarce oraz lepsze przygotowanie do korzystanie z szans i stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Formy zadań są bardzo zróżnicowane. Uczestnicy pracują zarówno indywidualnie jak i w zespołach. Rozwiązują testy teoretyczne, biorą udział w grze menadżerskiej, prowadzą zespołowo wirtualne przedsiębiorstwa oraz rywalizują w turnieju wiedzowym. Sprawdzane są nie tylko wiadomości zawodników, ale również ich umiejętności w zakresie myślenia analitycznego, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji, optymalnego podejmowania decyzji i współdziałania w zespole. Zakres tematyczny olimpiady odpowiada gimnazjalnemu programowi nauczania wiedzy o społeczeństwie poszerzonemu o wybrane zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, a także aktualne wydarzenia na rynku ekonomicznym.

Zawody są trójstopniowe, a ich poziom trudności rośnie z etapu na etap. W eliminacjach szkolnych uczestnicy rozwiązują indywidualnie w ciągu 45 minut test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań dotyczących zagadnień ekonomicznych. Do drugiego etapu kwalifikowanych jest 100 szkół podzielonych na 10 grup. Każdą szkołę reprezentuje 3-osobowy zespół uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu. Za pomocą interaktywnej gry menadżerskiej prowadzą oni zespołowo przedsiębiorstwo on-line, podejmując decyzje związane z nakładami finansowymi na jego rozwój i promocję oraz z dystrybucją i cenami wytwarzanych produktów. Na tym etapie wymagana jest wiedza szkolna rozszerzona o problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach finansów, strategii i marketingu. Do finału kwalifikuje się 30 reprezentacji szkół, po najlepsze 3 zespoły z każdej z 10 grup. Rozgrywki centralne składają się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązują indywidualnie w ciągu 30 minut test wielokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Zadania dotyczą wybranej wcześniej dziedziny wiedzy – zarządzania ludźmi, finansów lub marketingu. Do ścisłego finału dostaje się 30 uczniów, którzy otrzymują tytuł laureata olimpiady (po 10 najlepszych osób z każdej z trzech dziedzin). Finał jest rozgrywany indywidualnie na wzór teleturnieju „1 z 10”. Obowiązuje w nim znajomość zagadnień ze wskazanej na stronie organizatora literatury fachowej. Najlepsi zawodnicy są zapraszani na elitarne warsztaty z tworzenia start-upów i otrzymują nagrody rzeczowe.

Przygotowując się do zawodów warto skorzystać z zasobów e-learningowych Olimpiady Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także zapoznać się z testową wersją gry menadżerskiej.

Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Historia: 

I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości odbyła się w roku szkolnym 2014/15. Wzięło w niej  udział ponad 1100 zawodników ze 120 szkół z całej Polski. W II edycji wzięło udział 2000 uczniów. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych od 2005 roku organizuje również Olimpiadę Przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnzjalnych.

 

Skrót regulaminu: 
 • Przeprowadzeniem olimpiady zajmuje się Komitet Główny, który tworzą przedstawiciele organizatora oraz eksperci z dziedzin objętych programem zawodów. Skład osobowy Komitetu Głównego opublikowany jest na stronie internetowej olimpiady.
 • Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział minimum 3 uczniów. Po rejestracji elektronicznej na stronie www.panel.gop.edu.pl wygenerowane zgłoszenie należy wysłać do organizatora pocztą tradycyjną.
 • Zawody mają charakter indywidualny oraz zespołowy (eliminacje okręgowe).
 • Zawody są trójstopniowe i składają się z eliminacji szkolnych, eliminacji okręgowych i etapu centralnego.
 • I etap trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu wiedzy jednokrotnego wyboru (30 pytań za 1 punkt lub 2 punkty, po 4 możliwe odpowiedzi). Za brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź jest 0 punktów.
 • Eliminacje szkolne i okręgowe odbywają się w szkołach macierzystych w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 • Do etapu okręgowego kwalifikuje się 100 szkół. Decyduje o tym suma punktów 3 najlepszych uczniów, którzy tworzą reprezentację szkoły. Z każdej szkoły może być zakwalifikowany tylko jeden zespół. Szkoły grupowane są losowo w 10 okręgów.
 • Eliminacje okręgowe odbywają się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na stronie organizatora i polegają na udziale w grze menadżerskiej stanowiącej symulację prowadzenia przedsiębiorstwa. Gra składa się z 7 rund po 36 godzin. Po każdej rundzie uczestnicy otrzymują wyniki.
 • Do etapu centralnego kwalifikuje się 30 reprezentacji szkół (90 uczestników), po 3 najlepsze zespoły z każdej z 10 grup.
 • Rozgrywki centralne odbywają się w Warszawie i składają się z dwóch etapów. I etap polega na indywidualnym rozwiązaniu w ciągu 30 minut jednego z 3 testów wiedzy (20 pytań wielokrotnego wyboru z 4 podpunktami). Za każda poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 0,01 punktu i dodatkowo 1 punkt za poprawnie rozwiazane całe zadanie. Za cały test  można uzyskać maksymalnie 20,8 pkt. Zagadnienia testowe są związane z jedna z trzech dziedzin (do wyboru): zarządzaniem ludźmi, finansami przedsiębiorstw lub marketingiem. Każdy członek drużyny wybiera inny test.
 • Do II etapu eliminacji centralnych przechodzi 30 zawodników (po najlepszych 10 osób z każdego z trzech testów). Uzyskują oni status laureatów olimpiady. Zawodnicy z miejsc 11-20 w każdym z testów uzyskują status finalistów olimpiady. 
 • II część finału polega na indywidualnym udziale w rozgrywkach, które mają formułę turnieju "1 z 30" wzorowanego na teleturnieju "1 z 10". Zwycięzcą olimpiady zostaje zwycięzca turnieju finałowego.

 

Przykładowe zadania: 

ELIMINACJE SZKOLNE

zad. 1. (1 pkt) Koszt alternatywny to:
a) podatek od zysków przedsiębiorstw
b) koszt zmiany linii produkcyjnej
c) koszt zmiany pracownika
d) wartość potencjalnie utraconych możliwości.

zad. 2. (2 pkt) Poniżej znajdziesz listy klastrów i państw. Które przyporządkowanie jest poprawne?
a) Dolina Krzemowa – USA, Dolina Lotnicza – Włochy, Londyńskie City – Wielka Brytania, Dolina Słoneczna – Niemcy
b) Dolina Krzemowa – USA, Dolina Lotnicza – Polska, Londyńskie City – Wielka Brytania, Dolina Słoneczna – Niemcy
c) Dolina Krzemowa – Tajwan, Dolina Lotnicza – Polska, Londyńskie City – Wielka Brytania, Dolina Słoneczna – Włochy
d) Dolina Krzemowa – USA, Dolina Lotnicza – Niemcy, Londyńskie City – Wielka Brytania, Dolina Słoneczna – Włochy

zad. 3. (2 pkt) W branży telefonii komórkowej liderem pod względem systemu operacyjnego (liczby urządzeń, na których jest zainstalowany systemem operacyjny danego producenta) według danych dotyczących 2013 roku jest:
a) Apple
b) Samsung
c) Google
d) Microsoft.

zad. 4. (2 pkt) Płaca minimalna w Polsce od 2015 roku będzie wynosiła:
a) 1340 zł
b) 1500 zł
c) 1680 zł
d) 1750 zł.

zad. 5. (2 pkt) Ceny różnych usług zmieniają się w zależności od wyprzedzenia, z jakim je kupujemy. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Bilety lotnicze i bilety do teatru zazwyczaj można nabyć taniej, kupując z je wyprzedzeniem.
b) Bilety do teatru i na festiwale muzyczne można kupić taniej tuż przed wydarzeniem, jeżeli są wolne miejsca.
c) W przypadku imprez kulturalnych bilety zawsze są droższe tuż przed wydarzeniem.
d) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

zad. 6. (6 pkt) Przedsiębiorstwo XYZ wytwarza trzy produkty: A, B i C. Ceny tych produktów i koszty związane z ich wytwarzaniem oraz sprzedażą podane są w poniższej tabeli.
olimpiadaprzgim.

Odpowiedz na pytania:

 • Najwięcej przychodów generuje:
  a) produkt A
  b) produkt B
  c) produkt C
  d) nie można tego stwierdzić, bazując na przedstawionych danych.
 • W przedsiębiorstwie XYZ największą część zysków przynosi:
  a) produkt A
  b) produkt B
  c) produkt C
  d) nie można tego stwierdzić, bazując na przedstawionych danych.
 • Który produkt w przedsiębiorstwie XYZ generuje marżę wystarczającą na pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa?
  a) każdy z produktów oddzielnie
  b) produkt A i produkt B
  c) produkt A
  d) żaden z produktów.

 

Powrót na górę strony