Stypendiada matematyczna dla SP "Plus"

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-22
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Firma Edukacyjna „Orzeł”, Oddział w Skierniewicach
ul. Trzcińska 21/23, 96-100 Skierniewice
e-mail: stypendiada@wp.pl
tel./faks 46 833 9051, kom. 798 760 266

Terminy: 

zgłoszenia: 26 X - 6 XI 2015
test: 3 XII 2015

 

To ogólnopolski konkurs matematyczny dla klas 4-6 SP (odbywa się też w wersji Plusik dla klas 1-3 oraz Plus dla gimnazjów. Zawody mają formę testu jednokrotnego wyboru z 4 odpowiedziami, składającego się z 20 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Zadania są typowe i niezbyt trudne. Uczniowie uzdolnieni matematycznie będą raczej rozczarowani.

Spośród uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów. Nagrodą główną jest 2-miesięczne stypendium naukowe. Dodatkową nagrodą dla tzw. Złotych Orłów, czyli najlepszych uczestników ze szkół, które zgłosiły do Stypendiady powyżej 100 uczniów i uzyskały najlepszy średni wynik w kraju, jest 6-dniowa wycieczka do Paryża połączona ze zwiedzaniem EuroDisneylandu i Parku Asterixa.

 

Historia: 

I edycja konkursu odbyła się w roku 2008.

 

Skrót regulaminu: 
  • Warunkiem przystąpienia do konkursów jest przesłanie organizatorowi faksem lub tradycyjną pocztą karty zgłoszenia minimum 10 uczestników ze szkoły.
  • Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 zadań, który uczniowie rozwiązują w czasie 75 minut. Zadania są podzielone na 4 grupy w zależności od stopnia trudności (od 1 do 4 pkt za prawidłową odpowiedź w danej grupie). W sumie uczestnik może zdobyć 50 punktów.
  • Spośród najlepszych uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów. Dwumiesięczne stypendia naukowe otrzymują wszyscy, którzy uzyskają maksymalną liczbę 50 punktów. Laureaci otrzymują nagrody książkowe. Dodatkową nagrodą jest 6-dniowa wycieczka do Paryża dla najlepszych uczniów ze szkoły, która zgłosi do Stypendiady co najmniej 100 uczestników i uzyska najlepszy średni wynik w kraju.

   

Przykładowe zadania: 

Zad. 1. Sylwia zrobiła błąd w wyrazie STYPENDIADA. Pani poleciła jej napisać to słowo pewną liczbę razy. Sylwia przerwała pisanie, gdy napisała 104. literę. Jaka to była litera?
a) Y  b) P  c) E  d) N

Zad. 2. Odległość pomiędzy miastami A i B wynosi 12 kilometrów. O godzinie 745 z miasta A wyrusza piechur na trasę w kierunku miasta B. Piechur pokonuje 5 kilometrów na godzinę. O której godzinie dotrze do miasta B?
a) 1009  b) 1006 c) 1015 d) 1012 

Zad. 3. Dane są liczby: 1001, 96, 1101, 69 i 1011. Różnica między największą i najmniejszą z nich wynosi:
a) 942  b) 1005  c) 1032 d) 915

 

Powrót na górę strony