Informatyczna Liga Zadaniowa dla SP (II)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-26
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
http://logo.oeiizk.waw.pl

Program Wspierania Edukacji Informatycznej firmy Microsoft "Partnerstwo dla Przyszłości"
realizowany w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej
http://www.pdp.edu.pl

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
e-mail: ligazadaniowa@oeiizk.waw.pl

 

Terminy: 

W 2012 roku zawody zostały zawieszone.

 

To nowe, ogólnopolskie zawody informatyczne dla uczniów szkół podstawowych zainteresowanych programowaniem w języku Logo. Patronat medialny nad nimi sprawuje tygodnik "Głos Nauczycielski". Konkurs polega na systematycznym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w środowisku Logo i wysyłaniu rozwiązań za pomocą specjalnego formularza na adres organizatorów.

Celem konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych wśród najmłodszych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych.

Konkurs czerpie doświadczenia i tradycje z mazowieckich konkursów informatycznych dla szkół podstawowych miniLogia. Na stronie tego konkursu można znaleźć zbiór zadań przygotowawczych z rozwiązaniami. W rozwijaniu umiejętności programowania w logo może być też pomocna książka "Konkursy Informatyczne LOGIA i miniLOGIA" zawierająca zadania z rozwiązaniami z lat 2002-2008.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od roku szkolnego 2009/10, ale czerpie tradycje z konkursu "miniLogia" organizowanego na terenie województwa mazowieckiego od roku 2002.

 

Skrót regulaminu: 
  • Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy zarejestrują się na portalu „Partnerstwo dla przyszłości” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy.
  • Treści zadań są zamieszczane na portalu „Partnerstwo dla przyszłości” zgodnie z podanym harmonogramem.
  • Uczestnicy zawodów mogą rozwiązywać zadania konkursowe w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Rozwiązania przesyłają za pomocą specjalnego formularza w określonym terminie.
  • Do konkursu dopuszczane są tylko prace indywidualne. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie są oceniane.
  • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.
  • Do konkursu można przystąpić także w trakcie jego trwania, ale bez możliwości
    nadsyłania rozwiązań zaległych zadań.
  • Rozwiązanie każdego zadania oceniane jest w skali 0-20 pkt. Po ocenieniu zadań z danej tury komisja konkursowa publikuje punktację uczestników. Od wyników przysługuje prawo odwołania się do przewodniczącego jury w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
  • Po zamknięciu Ligi komisja ustala listę laureatów. Otrzymują oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Przykładowe zadania: 

Zadanie 1. Napisz procedurę PLASTER, po wywołaniu której będzie rysowany taki fragment plastra miodu, jak na rysunku obok. Rysunek powinien być możliwie duży i na środku ekranu.

 

 

 

 

Zadanie 2. Napisz procedurę ZYGZAK, po wywołaniu której będzie rysowany wzór, jak obok. Rysunek powinien być na środku ekranu.

 

 

 

 

Powrót na górę strony