„e-Maling” matematyczno-informatyczno-językowy

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-22
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w G 1 Wrocław
Organizator: 

Elektroniczne Zakłady Naukowe
im. Fryderyka Joliot-Curie
ul. Braniborska 57, 53-680 Wrocław
http://www.ezn.edu.pl

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 71/73, 50-089 Wrocław
www.wcdn.wroc.pl

osoba do kontaktu:
Agnieszka Urniaż
e-mail: konkurs@e-maling.eu 

Jolanta Łuc
e-mail: j.luc@wcdn.wroc.pl
tel. 71 796 45 70

 

Terminy: 

W roku szkolnym 2012/13 konkurs został zawieszony.

strona domowa konkursu

 

To konkurs adresowany do uczniów gimnazjów, techników i liceów profilowanych. Łączy treści z matematyki, informatyki i języka angielskiego. Pobudza kreatywność, upowszechnia wiedzę z zakresu nauk ścisłych i kultury krajów anglojęzycznych. Jest organizowany przez nauczycieli Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu: Zbigniewa Jarczaka - informatyka, Jolantę Łuc – matematyczkę i Agnieszkę Urniaż – anglistkę. 

Na stronie domowej konkursu można znaleźć zakres wiedzy z poszczególnych dziedzin. Tam też zamieszczane są materiały dydaktyczne ułatwiające przygotowania. Stopień trudności zadań jest dostosowany do wiedzy i możliwości uczestników. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników, zadania etapu I i finału wykonywane są w drużynach dwuosobowych.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana w roku szkolnym 2006/2007 i miała formę zawodów wewnątrzszkolnych w EZN. Od następnego roku zasięg konkursu został rozszerzony na województwo dolnośląskie w zakresie szkół ponadgimnazjalnych, a rok później zorganizowano konkurs w dwóch grupach: dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Skrót regulaminu: 
 • Etap szkolny przeprowadzany jest w siedzibach szkół. Polega na  rozwiązaniu w grupach dwuosobowych interdyscyplinarnego testu w ciągu 45 min.
 • Szkoły przesyłają do organizatora listę drużyn z najwyższymi wynikami.
 • Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się maksymalnie 16 drużyn dwuosobowych,  po jednej drużynie ze szkół, które uzyskają największą liczbę punktów w etapie eliminacyjnym.
 • Test finałowy rozwiązywany jest w zespołach dwuosobowych w czasie 45 minut.
 • Zadania tego etapu to test wielokrotnego wyboru, rozwiązywany przy wykorzystaniu komputera. Do dyspozycji każdej drużyny jest jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
 • Dodatkowo punktowanym zadaniem jest stworzenie prezentacji na wybrany temat (jeden z pięciu do wyboru) dotyczący zastosowania matematyki i informatyki w życiu codziennym. Tematy zamieszczane są z wyprzedzeniem na stronie konkursu. Prezentacja musi być wykonana w języku angielskim. Należy przekazać ją do siedziby organizatora najpóźniej na 10 dni przed finałem konkursu.
 • Prezentacje umieszczane są na stronie konkursowej w celu zapoznania się i oceny przez opiekunów pozostałych drużyn. Ocena następuje drogą elektroniczną.

  

Przykładowe zadania: 

Są to pytania testu wielokrotnego wyboru (tzn. więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna).

Zad. 1. Zgodnie z prawem Moore’a moc komputerów podwaja się co 18 miesięcy. W jakim okresie moc komputerów rośnie tysiąckrotnie?
a) 5 lat     b) 15 lat     c) 20 lat     d) 9000 miesięcy

Zad. 2. Zbiorem wartości funkcji  y = |x| - 2,  gdy  -2 ≤ x ≤ 4 jest :
a) (0, 2)     b) <-2, 2>     c) < 2, 4 >     d) (-2, 6)

Zad. 3.  Three women and two men get into the bus, and the women get into it before the men. The number of ways they get into the vehicle is:
a) 5     b) 6     c) 12     d) 120

Zad. 4. The lengths of the sides of an equilateral triangle have been increased by 20%. The area of the triangle has increased by:
a) 20%     b) 44%     c) 60%     d) 120%

Zad. 5. Najczęściej występującą topologią sieci LAN jest topologia:
a) gwiazdy     b) magistrali     c) pierścienia     d) jednorodna

Zad. 6. Pliki wsadowe to pliki o rozszerzeniu:
a) COM     b) EXE     c) BAT     d) SYS

Zad. 7. The file created in Excel can be saved in the following format:
a) csv     b) htm     c) mdb     d) txt

Zad. 8. A computer manufactured in Poland was:
a) Unipolbrit 20865     b) Timex Sinclair 1500     c) Elwro 800 Junior     d) Meritum II

Zad. 9. What is a black pudding?
a) blackberry pie     b) chocolate cream     c) kind of sausage     d) kind of soup

Zad. 10. A traditional Irish breakfast does not consist of:
a) black pudding     b) buttered white toast     c) cheese     d) tomato slices

Zad. 11. What is the official home of the British Royal family?
a) Holyrood Palace     b) Royal Ascot     c) Buckingham Palace     d) St. James Palace

Zad. 12. Jak popularnie nazywany jest Nowy Jork?
a) Windy Town     b) Big Apple     c) New World     d) Chinatown

 

Przykładowe tematy prezentacji:

 • Great mathematicians and their influence on our everyday lives
 • The history of computing machines
 • Logical games
 • Maths around us
 • What’s new in IT?

  

Nie polecam

Nie polecam. Konkurs ustawiony. Nie liczyła się wiedza, ale to, skąd pochodzą uczniowie. Szczególnie widoczne było to przy rozdawaniu dyplomów, kiedy pytano skąd pochodzi drużyna, a następnie mówiono, które zajęła miejsce...

Sam jesteś ustawiony

Sam jesteś ustawiony. Udało mi się z kolegą zająć miejsce w pierwszej trójce. I liczyły się tylko zdolności. Zazdrośnik i tyle.

Słaby konkurs

W tamtym roku zająłem z kolegą pierwsze miejsce. Ogólnie nie polecam. Zawsze faworyzują drużynę ze swojej szkoły, a nagrody są coraz gorsze (ostatnio słownik Longmana - taki sam jak w poprzedniej edycji - oraz karta prezentowa do empiku na 120 zł).

Konkurs ustawiony - racja

Konkurs ustawiony - racja. Mam uwierzyć, że faworyzowana szkoła dwa razy z rzędu trafia jokera, czyli punkty z góry, bez konieczności odpowiedzi na pytanie? I jeszcze jakie zdziwienie! Jedyny plus nagród to karta do Empiku :D Ktoś spoza układu raczej nie wejdzie wyżej niż na 3 miejsce.

Powrót na górę strony