Matematyka i Ekonomia dla kl. 4-6 (VI)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-05-30
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu
Terminy: 

zgłoszenia online do 6 lutego 2020
I etap - 25 lutego 2020
II etap - 18 marca 2020 - odwołany
III etap – 1 kwietnia 2020 - odwołany
uroczyste zakończenie - 8 maja 2020 - odwołane

 

Konkurs promuje edukację ekonomiczną wśród uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, uczy przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej. Honorowy patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Od roku szkolnego 2006/2007 odbywa się analogiczny konkurs dla starszych uczniów (początkowo gimnazjalistów, później klas VII-VIII SP). 

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od roku szkolnego 2012/2013. Jego organizatorem był wówczas Wrocławski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Od początku jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Od roku 2019/20 organizację konkursu przejął Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI SP z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego oraz miasta Legnica i powiatu legnickiego.
  • Etap I odbywa się w szkołach. Uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru (30 zadań na 60 minut). Po ocenieniu prac szkolna komisja wyłania 3-osobowy zespół, który reprezentuje szkołę w II etapie. W przypadku remisów przeprowadza się dogrywkę.
  • Etap II - uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując testy wielokrotnego wyboru, uzupełnienia i krótkiej odpowiedzi (30 zadań na 60 minut).
    Wynik drużyny to suma punktów uzyskanych przez jej członków. Do III etapu jest kwalifikowanych 10 najlepszych drużyn. W przypadku remisów przeprowadza się dogrywkę.
  • Etap III składa się z trzech rund po 30 minut. Uczniowie pracują zespołowo, rozwiązując zadania otwarte, krzyżówki, rebusy, inscenizując scenki itp. Laureatami zostają trzy najlepsze drużyny. W razie remisu odbywa się dogrywka.

   

Przykładowe zadania: 

1. Zestawienie wszystkich dochodów i wydatków gospodarstwa domowego to:
A. budżet państwowy  B. budżet domowy  C. budżet centralny  D. plan

2. Ujemne saldo na rachunku bankowym to:
A. denominacja  B. deficyt  C. deflacja D. debet

3. Sprzedaż i wywóz towarów, usług i kapitału za granicę to:
A. popyt B. eksport C. import D. podaż

4. Osobisty numer identyfikacyjny używany najczęściej do wypłacania gotówki w bankomatach i prowadzenia rozliczeń za pomocą kart płatniczych określamy skrótem:
A. PESEL B. NIP C. PIN D. SKOK

5. Długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce to:
A. innowacja B. infeudacja C. ingresja D. inflacja

6. Pani Ania chodzi na zajęcia aerobiku. Jednorazowe wejście kosztuje 3 zł, a karnet miesięczny 55 zł. Na ile co najmniej zajęć musiałaby chodzić w miesiącu, aby opłacało się jej wykupić karnet?
A. 17 B. 18 C. 19 D. 30

7. Marysia ma 1500 zł oszczędności, a Janka o 20% więcej. Ile oszczędności ma Janka?
A. 1500,20 zł B. 1700 zł C. 300 zł D. 1800 zł

8. Pan Kowalski otrzymał premię w wysokości 1800 zł. Po potrąceniu 30% podatku otrzymał netto:
A. 540 zł B. 1770 zł C. 1260 zł D. 1746 zł

9. Cenę aparatu komórkowego równą 320 zł obniżono o 80 zł. Oznacza to, że cenę aparatu obniżono o:
A. 8% B. 25% C. 12,5% D. 80%

10. Pani Lukrecja otrzymała z banku kredyt w wysokości 15 000 zł, oprocentowany 9% w stosunku rocznym. Ile pieniędzy będzie musiała zwrócić po upływie 12 miesięcy?
A. 13 500 zł B. 16 350 zł C. 28 500 zł D. 1350 zł

 

Powrót na górę strony