Meridian

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-2
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Międzynarodowa Szkoła MERIDIAN
ul. Stokłosy 3, Warszawa - Ursynów
tel. 22 457 24 24, faks: 022 467 23 66
e-mail: mmc@meridian.edu.pl
http://www.meridian.edu.pl

 

Terminy: 

Konkurs jest zawieszony od roku szkolnego 2012/13. W roku szkolnym 2015/16 został reaktywowany jako międzynarodowy konkurs Pangea.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (wersja Pitagoras), gimnazjów (wersja Tales) i liceów (wersja Banach), a jego celem jest odkrywanie młodych talentów matematycznych. Hakan Aras - matematyk uczący w warszawskim "Meridianie" i pomysłodawca konkursu - twierdzi, że młodszym uczniom matematyka często sprawia kłopoty i dlatego jej nie lubią. Zadania z Meridiana pokazują zaś, że przedmiot ten może być przyjemny i przystępny. Niestety, odnosi się wrażenie, że treści są często mało wprawnie tłumaczone z języka obcego. Laureaci konkursu, którzy zdecydują się na naukę w jednej z sieci szkół "Meridian" mogą liczyć na znacznie niższe czesne, a zwycięzcy w ogóle mogą uczyć się za darmo.

Eliminacje szkolne odbywają się on-line i mają formę testu jednokrotnego wyboru. Do finału, który odbywa się w jednej ze szkół "Meridian" zapraszani są zawodnicy, którzy zdobędą w eliminacjach ponad 50% punktów. W finale część zadań ma charakter otwarty. Udział w zmaganiach jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Przygotowując się do konkursu warto skorzystać z następujących zbiorów zadań:

  • Tony Gardiner, Matematyczne potyczki,
  • Witold Bednarek, Konkurs matematyczny.

Na stronie domowej konkursu są też zadania przygotowawcze i zestawy z poprzednich edycji.

 

Skrót regulaminu: 
  • Test eliminacyjny odbywa się w macierzystych szkołach w tym samym czasie. Trwa 45 minut.
  • W czasie testu nie wolno używać książek, notatek, kalkulatorów i innych urządzeń elektronicznych.
  • Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (z pięcioma odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa), po 10 zadań za 3 i 4 punkty. Brak odpowiedzi nie powoduje odjęcia punktów. Uczeń może więc uzyskać maksymalnie 70 punktów, a minimalnie 0.
  • Odpowiedzi zaznacza się na kartach odpowiedzi, które należy odesłać najpóźniej następnego dnia do organizatorów konkursu.
  • Prawidłowe odpowiedzi i wyniki umieszczane są na stronie internetowej konkursu.
  • Zawodnicy, którzy zdobędą nie mniej niż 50% punktów z testu eliminacyjnego, przechodzą do finału.
  • Finał odbywa się na terenie jednej z Meridian International School.
  • Zwycięzca konkursu zdobywa nagrody rzeczowe i prawo do bezpłatnej rocznej nauki w jednej ze szkół sieci "Meridian". Nagrodzone zostają także trzy szkoły, z których jest najwięcej laureatów.

  

Przykładowe zadania: 

DLA SP (PITAGORAS)

1. Ola ma do dyspozycji 3 rodzaje sukienek, 2 pary butów i 4 rodzaje kapeluszy. Na ile sposobów może się ubrać? Ubiór uważamy za inny, jeśli różni się choć jednym elementem.
a) 10  b) 11   c) 20   d) 24   e) 100

2. Jeżeli długość jednego z boków prostokąta zwiększymy o 30%, a szerokość o 20%, to o ile procent zwiększy się pole prostokąta?
a) 60%   b) 120%   c) 6%   d) 56%   e) 64%

3. Janek pomalował swój pokój w 3 godziny. Gdyby malował go razem z Anią, zajęłoby to im 2 godziny. Ile godzin zajęłoby Ani samodzielne pomalowanie tego pokoju?
a) 5   b) 6 c) 7   d) 8   e) 9

4. Kasia ma do dyspozycji 6 różnych kolorów wstążki. Ile różnych flag złożonych z trzech jednokolorowych pasów może przygotować, jeżeli kolory na fladze nie mogą się powtarzać?

5. Znajdź wszystkie pary liczb całkowitych (x, y) spełniających równanie: xy + x = −7.

 

DLA GIM (TALES)

1. Słynny matematyk August De Morgan żył w XIX wieku. Tuż przed śmiercią stwierdził: Kiedyś miałem x lat w x2 roku. W którym roku urodził się De Morgan?
a) 1806   b) 1822   c) 1830   d) 1851   e) 1853

2. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna z i jedna z przyprostokątnych x są dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi. Ile wynosi kwadrat długości trzeciego boku?
a) z - x   b) z+x  c) zx   d) z/x   e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

3. Ile wynosi stosunek pola sześciokąta foremnego o boku długości 1 do pola trójkąta równobocznego o boku długości 3?
a) 2:3   b) 2:1  c) 5:6  d) 3:4  e) 1:1

4. W pewnym okresie jedenaście dni było deszczowych. Deszczowy poranek był zawsze poprzedzony bezchmurnym wieczorem. Deszczowe popołudnie było zawsze poprzedzone bezchmurnym porankiem. W sumie 9 poranków i 12 popołudni było bezchmurnych. Ile dni w ogóle nie było deszczowych?

5. Znajdź rozwiązanie równania 1/x +1/y=0,5 w zbiorze par liczb całkowitych, przy czym x, y≠0.

 

DLA LO (BANACH)

1. Dla jakiej liczby prawdziwa jest równość √2+√2+√2+√2 = 2X
a) 0,5     b) 1,5    c) 2,5     d) 3,5   e) 4,5

2. Załóżmy, że dla pewnych liczb zachodzi równość: x - [tex]\frac{1}{x}[/tex] = y - [tex]\frac{1}{y}[/tex]. Podaj wartość wyrażenia x∙y
a) 4   b) 1    c) –1     d) –4   e) 0

3. Punkt wybrano losowo z wnętrza kwadratu QRST. Podaj prawdopodobieństwo, że kąt RPQ jest ostry.
a) 0,75   b) √2-1   c) 0,5   d) 0,25[tex]\pi[/tex]  e)  1 – 0,125[tex]\pi[/tex]

4.  W kwadracie ABCD długość boku wynosi 1 cm. Na przekątnej AC wybieramy punkt E, a na boku AB - punkt F tak, aby AE=EF=FB. Jakie pole ma czworokąt CEFB?
a) √2   b) 1+√2   c) √2-1   d) 0,25   e) żadne z poprzednich

5. Dana jest liczba czterocyfrowa aabb, która jest kwadratem liczby naturalnej. Ile wynosi a+b?
a) 9   b) 11   c) 13   d) 14   e) 15

 

Powrót na górę strony