Multitest

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-13
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Centrum Edukacji Szkolnej
ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa
tel. 22 509 80 40, faks: 22 509 80 41
http://www.ces.edu.pl

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

zgłoszenia do 25 IX 2015
konkurs: 16 X 2015

 

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, językowymi, historycznym, geograficznym, fizycznym i chemicznym) adresowanych do uczniów klas IV-VI SP oraz gimnazjalistów. Odbywa się w 6 kategoriach wiekowych. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności matematyczne zdobyte w szkole, gdyż zadania są typowe, takie jak w podręcznikach i na lekcjach. Ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań, a do każdego podane są 4 warianty odpowiedzi.

Na stronie organizatora dostępne są zadania z lat ubiegłych oraz tematy dla poszczególnych poziomów. Jesienny Multitest ma swój wiosenny odpowiednik - Albus. Nagrodami dla zwycięzców są dyplomy i książki. Dodatkowo każda szkoła, z której we wszystkich konkursach weźmie udział więcej niż 120 uczniów, otrzymuje zbiory testów wydanych przez CES.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2007 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenia może dokonać tylko szkoła, wypełniając formularz na stronie internetowej, faksem, pocztą lub telefonicznie.
 • Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań, a do każdego podane są 4 odpowiedzi. Wyniki zaznacza się na specjalnej karcie odpowiedzi.
 • Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia (tzn. 4·26). Za każdą poprawną odpowiedź dodaje się, a za błędną - odejmuje 1 punkt.
 • Konkurs odbywa się w tym samym czasie we wszystkich szkołach. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 60 minut.
 • Szkolny koordynator konkursu ma 7 dni na odesłanie kart odpowiedzi do organizatora.

 

Przykładowe zadania: 
 • klasa 4 SP
  1) Która z wymienionych figur nie ma dwóch par boków równoległych?
  a) prostokąt  b) trójkąt  c) kwadrat  d) latawiec
  2) Liczba złożona z 5 setek tysięcy, 5 setek i 5 jedności to:
  a) 55500  b) 50505  c) 500505  d) 500550
 • klasa 5 SP
  1) Liczba 22440 dzieli się przez:
  a) 3  b) 10  c) 5  d) 4
  2) Objętość sześcianu jest równa 1000 cm2. Jaką długość ma krawędź?
  a) 100 cm  b) 10 cm  c) 250 cm  d) 25 cm
 • klasa 6 SP
  Ile razy zwiększy się pole kwadratu, jeżeli bok zwiększymy 3 razy?
  a) 3  b) 6  c) 9  d) 27
  2) Za dwa lata Krysia będzie dwa razy starsza niż dwa lata temu. Ile ma lat?
  a) 4  b) 6  c) 8  d) 10
 • klasa 1 GIM
  1) NWW (84, 36) wynosi:
  a) 3024  b) 168  c) 252  d) 1512
  2) Boczne ściany ostrosłupa nie mogą być:
  a) prostokątami  b) trójkątami równoramiennymi  c) trójkątami równobocznymi  d) pięciokątami
 • klasa 2 GIM
  1) Co otrzymamy, łącząc środki kolejnych boków prostokąta?
  a) kwadrat  b) trapez  c) prostokąt  d) romb
  2) W liczbie trzycyfrowej cyfrą jedności jest 4. Cyfra setek stanowi 50% wartości cyfry jedności, a cyfra dziesiątek to suma cyfry jedności i setek. Jaka to liczba?
  a) 224  b) 462  c) 264  d) 594
 • klasa 3 GIM
  1) Dwa odcinki mają długości po 10 cm. Jaką długość może mieć trzeci odcinek, aby z tych odcinków nie można było zbudować trójkąta?
  a) 20 cm  b) 15 cm  c) 25 cm d) 19 cm
  2) Dla jakiej wartości parametru p funkcja g(x) = (-3p + 6)x + 3 jest rosnąca?
  a) p>2  b) p<2  c) p=2  d) p=0

 

Powrót na górę strony