My Future in Technology

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-1
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Capgemini Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Espotel Poland Sp. z o. o.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

Gigaset Communications Polska Sp. z o. o.
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Nokia Solutions and Networks Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o. o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

QAD POLSKA Sp. z o. o.
ul. Legnicka 55F, 54-203 Wrocław

Techland Sp. z o. o.
ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
pl. Solny 14, 50-062 Wrocław

strona domowa projektu

 

Terminy: 

W roku szkolnym 2015/16 konkurs został zakończony.  

rejestracja online
od 21.03.2016
I etap 21.03 - 08.04. 2016
wyniki I etapu 18.04.2016
II etap 11.04.-29.04. 2016
wyniki II etapu 09.05.2016
III etap 02.05-13.05. 2016
wyniki III etapu 23.05.2016
IV etap 16.05-26.05.2016
wyniki IV etapu 06.06.2016

Wyniki poszczególnych etapów są dostępne na stronie domowej projektu. 

 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży, jak istotne są w ich wykształceniu przedmioty ścisłe i jakie możliwości otworzyć mogą przed nimi w przyszłości branże związanych z nowymi technologiami. Uczestnictwo w konkursie może przekonać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, że uczenie się przedmiotów ścisłych może być przyjemne, a wiedza, którą zdobywają w szkole, ma praktyczne zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole do 4 osób. Konkurs składa się z 4 etapów - zagadek, przygotowanych przez inżynierów z firm, które specjalizują się w najnowszych technologiach. W każdym etapie jest wyłaniany osobny zwycięzca. Aby wziąć udział w zabawie, należy obejrzeć filmową zagadkę i nagrać 3-minutową, kreatywną i merytoryczną odpowiedź, a następnie zarejestrować się na stronie konkursu i zamieścić film na YouTube. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest bon na zakupy o wartości 800 zł, a dla najaktywniejszej szkoły - drukarka 3D.

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadpodstawowej z Wrocławia w wieku 14 – 17 lat.
 • W konkursie można startować indywidualnie lub w grupie liczącej do 4 osób (łącznie z liderem). Zawodnicy rejestrują udział w konkursie indywidualnie, a grupę rejestruje jej lider. Ma on prawo wprowadzania zmian w składzie grupy do momentu opublikowania odpowiedzi grupy na stronie konkursu.
 • Konkurs składa się z czterech etapów. Każdy z nich polega na obejrzeniu filmu - zagadki i przygotowaniu nań filmowej odpowiedzi. Każdy z etapów jest niezależną częścią konkursu i kończy się wyłonieniem zwycięzcy oraz przyznaniem nagrody. 
 • Odpowiedź konkursowa ma mieć formę filmu lub prezentacji multimedialnej trwających nie dłużej niż 3 minuty. 
 • Zawodnik lub lider grupy zamieszcza odpowiedź w serwisie youtube.com z podpisem zawierającym temat „MyFutureInTechnology”, zachowując status „niepubliczny”. Następnie na stronie https://www.myfutureintechnology.pl (zakładka „Weź udział w zabawie”) zamieszcza link do tej odpowiedzi.
 • Na każdy z etapów można przesłać co najwyżej jedno zgłoszenie. W przypadku wysłania większej liczby pod uwagę będzie brana tylko ostatnia nadesłana odpowiedź.
 • Przesłane odpowiedzi będą weryfikowane i umieszczane w galerii konkursu. 
 • Odpowiedzi są oceniane przez jury złożone z przedstawicieli organizatorów.
 • Osobno odbywa się głosowanie internautów, w którym z jednego adresu IP można oddać maksymalnie 1 głos na dobę. Niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczeń, zmienianie adresów IP, korzystanie z fikcyjnych kont e-mail, stosowanie programów do automatycznego głosowania.
 • Nagrody przyznawane w każdym z etapów to bony o wartości 800 zł na zakupy w wybranym przez organizatora sklepie, zestaw gadżetów i dyplom.
 • Zwycięzcy konkursu są powiadamiani o wygranej drogą mailową.
 • Najbardziej aktywna szkoła otrzyma po zakończeniu wszystkich etapów nagrodę w postaci drukarki 3D łącznie z zapasem materiałów eksploatacyjnych.
 • Każdy uczestnik/lider oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do odpowiedzi konkursowej, nie narusza prawa do prywatności, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw osób trzecich.
 • Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej, bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do 10 lat niewyłącznej licencji na wykorzystywanie swojego filmu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na modyfikację odpowiedzi konkursowej na potrzeby wykorzystania jej przez organizatora bez dodatkowej akceptacji.
 • Z chwilą przekazania nagrody oganizator nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskich odpowiedzi konkursowych.

Przykładowe zadania: 

Czy ktoś to bierze pod uwagę?

Czy szanowne jury weźmie pod uwagę przy ocenie także liczbę błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych na minutę trwania filmu?

Wolne żarty

W treściach zadań i na stronie www projektu jest tyle błędów językowych, że nie ma się co dziwić uczniom i byłoby dużym nietaktem ze strony słabo piśmiennego jury, gdyby chciało za to karać. Jak widać w branży IT pracują gównie buraki wyhodowane na grach komputerowych, którym kultura języka jest raczej obca. I jeszcze robią to pod szyldem Stolicy Kultury. Wstyd i obciach.

Rzeczywiście

W zagadce nr 4 znowu jest błąd w napisach. Panowie! Przecinek przed jaki/który - to przerabia się w podstawówce! Nauka poszła w las. Takie czasy. Może być nieortograficznie, byle było kreatywnie.

Powrót na górę strony