Konkurs Wiedzy Kosmicznej

Data ostatniej modyfikacji:
2020-02-9
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Muzeum Okręgowe
ul. Dominikańska 2,98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 39, fax: 43 822 30 20
email: mos@pro.onet.pl
http://muzeum-sieradz.com.pl

Partnerzy:

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
tel. 22 4966 200
e-mail: cbk@cbk.waw.pl
http://www.cbk.waw.pl

Łódzkie Kuratorium Oświaty
ul. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
tel. 42 637 70 55
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
www.kuratorium.lodz.pl

 

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

rozpoczęcie 15 V 2018
doręczanie odpowiedzi pisemnych i prac plastycznych 15 IX 2018
rozstrzygnięcie 4 X 2018

 

 ogólnopolski konkurs, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kosmosie. Adresowany jest do uczniów klas VI-VIII SP i szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: wiedzowej pt. „Rakiety w Polsce i na świecie” i plastycznej pt. „Rakieta w domu i w zagrodzie”.

Zawodnicy konkursu wiedzowego podzieleni są na dwie grupy wiekowe: junior (kl. VI-VII SP) oraz student (szkoły ponadpodstawowe). Każdy z uczestników musi odpowiedzieć na 15 pytań eliminacyjnych, a następnie na 9 pytań szczegółowych, wymagających rozwiniętych odpowiedzi oraz 1 pytanie problemowe. Pytania szczegółowe i problemowe są różne dla obu grup wiekowych.

Prace w konkursie plastycznym oceniane są wspólnie i mogą być wykonane dowolną techniką.

Na zwycięzców konkursu czekają ciekawe nagrody w postaci teleskopów i wydawnictw o kosmosie.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia przyjęcia Polski w roku 2012 do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i odbywa się co roku. Uroczystość wręczenia nagród ma miejsce w sali Teatru Miejskiego w Sieradzu. Nagrody wręczają znamienite osoby, np. gen. Mirosław Hermaszewski – pierwszy polski astronauta.

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klasy VI-VIII SP i szkół ponadpodstawowych.
 • Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej. 
 • Prace pisemne oceniane są z podziałem na grupy wiekowe: junior (kl. VI-VIII SP) oraz student (szkoły ponadpodstawowe). Prace plastyczne oceniane są bez podziału na grupy wiekowe. 
 • Każdy z uczestników konkursu wiedzowego musi odpowiedzieć na 15 pytań eliminacyjnych dotyczących badań kosmicznych i satelitarnych. Pytania eliminacyjne są jednakowe dla juniorów i studentów. Należy
  odpowiedzieć poprawnie na minimum 13 z nich, aby przejść do II etapu.
 • Uczestnicy odpowiadają następnie na 9 pytań szczegółowych wymagających rozwiniętych odpowiedzi (należy odpowiedzieć na wszystkie) oraz na jedno pytanie problemowe wybrane z dwóch przedstawionych zagadnień. Pytania szczegółowe i problemowe są różne dla obu grup wiekowych. 
 • Odpowiedzi na pytania szczegółowe i problemowe są oceniane tylko wtedy, jeśli zostaną udzielone poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania eliminacyjne.  
 • Kryteria oceny odpowiedzi obejmują: poprawność merytoryczną, stylistyczną i językową.
 • Zakres tematyczny prac plastycznych jest dowolny. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane, formy przestrzenne). Żaden z wymiarów pracy nie może przekroczyć 1 metra.
 • Odpowiedzi ocenia komisja powołana przez organizatora konkursu. W skład komisji wchodzą m.in. pracownicy Muzeum i CBK PAN.
 • Nagrodzone zostają trzy najlepsze prace z każdej kategorii. Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi podczas Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. 
 • Informacje o laureatach Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej organizatora.
 • Dostarczenie odpowiedzi pisemnych lub prac plastycznych jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika regulaminu konkursu. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że została wykonana samodzielnie i nie stanowi własności osób trzecich.
 • Dostarczając pracę, autor zgadza się na jej ewentualne późniejsze opublikowanie/prezentowanie przez organizatora bez uiszczania honorarium za prawa autorskie.

 

Przykładowe zadania: 

Zadania do wykonania znajdują się w regulaminie konkursu

Przykładowe zadania z poprzedniej edycji: 

Etap I

 • W jakim wieku jest nasze Słońce: młodym, średnim czy zaawansowanym? Podaj, ile już przeżyło oraz ile czasu będzie jeszcze
  istnieć.
 • Podaj w przybliżeniu, ile czasu potrzebuje światło do przebycia drogi ze Słońca na Ziemię?
 • Jaka jest średnia odległość Ziemi od Słońca?
 • Jakiego typu widmowego jest nasza gwiazda?
 • Co to jest żółty karzeł? 
 • Co ile lat obserwujemy tzw. maksimum aktywności, czyli największą liczbę plam na powierzchni Słońca?
 • Co to jest wiatr słoneczny? 
 • Jaka jest średnia prędkość wiatru słonecznego w pobliżu Ziemi?
 • Co chroni Ziemię przed wiatrem słonecznym? 
 • Z jaką prędkością Słońce krąży wokół centrum naszej galaktyki? 
 • Ile czasu zajmuje Słońcu obiegnięcie centrum naszej galaktyki?
 • Ile jest gwiazd podobnych do Słońca (tego samego typu widmowego i klasy jasności) w odległości do 100 lat świetlnych od niego wg aktualnego stanu naszej wiedzy? 
 • Jaka gwiazda jest położona najbliżej Słońca? Podaj jej pełną nazwę. Kto i w którym roku ją odkrył? 
 • Jak nazywa się zjawisko świetlne związane z aktywnością Słońca,
  występujące w górnych warstwach atmosfery Ziemi zazwyczaj symetrycznie wokół biegunów magnetycznych? 
 • Co to jest Aurora Australis? 

 

KATEGORIA JUNIOR

Etap II

 • Jak długi jest pełen cykl aktywności magnetycznej Słońca?
 • W jakich warstwach czy zjawiskach na Słońcu plazma rozgrzana jest do najwyższych temperatur? 
 • Jak gruba jest fotosfera, czyli warstwa Słońca, która wysyła w przestrzeń maksimum energii?
 • Jak nazywa się warstwa ziemskiej atmosfery charakteryzująca się dużą ilością zjonizowanych cząsteczek? 
 • Jak nazywa się obszar, w którym dominuje oddziaływanie ziemskiego pola magnetycznego? 
 • Rozwiń skrót SphinX. Kto wykonał ten instrument, czym jest ten instrument, kiedy i na jakim satelicie poleciał w kosmos?
 • Która warstwa jonosfery zazwyczaj jest obecna zarówno w dzień jak i w nocy? 
 • Jaki udział ma CBK PAN w projekcie PROBA-3? Czego dotyczy ten projekt? 
 • W 1989 roku koronalny wyrzut masy spowodował blackout w jednej z
  kanadyjskich prowincji. Podaj jak się nazywała ta prowincja oraz
  dokładną datę tego wydarzenia. Jakie były skutki tej awarii?

Etap III

 • W wyniku burzy magnetycznej dochodzi do poważnej awarii linii teleinformatycznych. Co by się stało, gdyby przez 2 miesiące nie było Internetu?
 • Czy burza słoneczna może stanowić zagrożenie dla życia pilotów i pasażerów linii lotniczych? Czy burza słoneczna może stanowić zagrożenie dla astronautów i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
  Uzasadnij odpowiedź.

 

KATEGORIA STUDENT

Etap II

 • Kiedy miało miejsce Minimum Maundera? 
 • Kiedy miało miejsce Minimum Daltona? 
 • Jakie lata obejmuje cykl słoneczny oznaczony numerem 1?
 • W którym roku i przez kogo została opracowana „liczba Wolfa”?
 • Co to jest burza magnetyczna (geomagnetyczna)? 
 • Jakie skutki wywołała burza magnetyczna w roku 1859? 
 • W którym roku, na jakiej rakiecie oraz w ramach jakiego programu został wystrzelony pierwszy polski spektroheliograf rentgenowski z baterią kamer fotograficznych dla krótkofalowego promieniowania rentgenowskiego Kto go zaprojektował? 
 • W którym roku po raz pierwszy został wyniesiony w kosmos polski instrument satelitarny do badania Słońca? Co to był za instrument i na jakim satelicie poleciał? Kto był jego konstruktorem?
 • Wymień 6 gwiazd, które są żółtymi karłami i znajdują się do 20 lat świetlnych od Ziemi.

Etap III

 • Opisz konsekwencje burzy magnetycznej zbliżonej intensywnością do burzy z roku 1859 dla współczesnego świata? Zaproponuj sposoby ochrony przed konsekwencjami takiej burzy.
 • Wskaż 5 najważniejszych eksperymentów naukowych przeprowadzonych w przeszłości lub obecnie realizowanych przez Zakład Fizyki Słońca CBK PAN. Dlaczego właśnie te eksperymenty uważasz za najważniejsze?

 

Informacje dotyczące zagadnień konkursowych można znaleźć m.in. na stronach internetowych:

 

Powrót na górę strony