Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-31
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego
ul. 1 Maja 5A, 28-400 Pińczów
tel. 041 357 28 84, faks 041 357 76 71
e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl

http://www.gm2.pinczow.com 

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA
Oddział Pińczów

 

Terminy: 

Turniej nie odbywa się.

 

eliminacje szkolne - do końca marca 2015
finał -  15 maja 2015, godz. 9:00 w Pińczowie

 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem turnieju jest Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, gdzie prężnie działa Szkolna Kasa Oszczędności, która nawiązała współpracę z przedstawicielami PKO BP SA. Patronat medialny nad konkursem objęło czasopismo "Płomyczek". Celem zawodów jest propagowanie wiedzy ekonomicznej, rozbudzanie ducha przedsiębiorczości, aktywności zawodowej i gospodarczej wśród gimnazjalistów. Turniej składa się z dwóch etapów. W eliminacjach szkoły wyłaniają 3-osobowe reprezentacje, które przystępują do zmagań finałowych w pińczowskim gimnazjum. Zadania finałowe są urozmaicone: od obliczeń matematycznych po krzyżówki, rebusy i test pojęć ekonomicznych. Prace są od razu sprawdzane pod nadzorem ekspertów z PKO BP oddział w Pińczowie, więc zakończenie turnieju i wręczenie nagród zwycięzcom następuje tego samego dnia.

Regulamin konkursu, zakres materiału i zadania z poprzednich edycji turnieju są dostępne na stronie internetowej szkoły.

 

Historia: 

I Turniej Wiedzy Ekonomicznej odbył się 17 marca 2000 roku. Wzięło w nim udział 43 uczniów z 3 gimnazjów powiatu pińczowskiego. W ciągu dwóch lat organizatorzy rozpropagowali konkurs w prasie i internecie, dlatego III Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej był już przedsięwzięciem ogólnopolskim. Brało w nim udział 150 uczniów. Z czasem poszerzyło się też grono sponsorów.

 

Skrót regulaminu: 
  • Turniej składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych oraz ogólnopolskiego finału w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie.
  • Etap I przygotowują i przeprowadzają komisje szkolne we własnym zakresie. Zaleca się, by uczniowie rozwiązali minimum 5 zadań o tematyce ekonomicznej. W ich przygotowaniu może pomóc zbiór takich zadań dostępny na stronie organizatora konkursu.
  • Do finału każda szkoła wystawia trzech zawodników, którzy uzyskali minimum 70% punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach szkolnych. W przypadku braku takich uczniów kwalifikuje się ucznia z maksymalną liczbą punktów, jednak nie mniejsza niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
  • Komisja szkolna przesyła do organizatora: sprawozdanie, zadania z I etapu konkursu ekonomicznego i kartę zgłoszeniowa pobraną ze strony organizatora.
  • Lista szkół zakwalifikowanych do finału turnieju jest zamieszczana na stronie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie.
  • W finale w ciągu 90 minut uczniowie rozwiązują zadania otwarte i zamknięte (krzyżówki, rebusy, test pojęć ekonomicznych). Nie mogą korzystać z kalkulatorów.
  • Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbywa się w dniu finału.

  

Przykładowe zadania: 

1. Numer rachunku bankowego w Polsce składa się z:
A. 24 cyfr,   B. 26 cyfr,   C. 28 cyfr,   D. 30 cyfr

2. Akcje do obrotu publicznego dopuszcza:
A. Zarząd Giełdy,   B. Komisja Nadzoru Giełdowego,
C. Urząd Regulacji Rynków Finansowych,   D. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

3. Podatek katastralny to podatek od:
A. areału działki budowlanej,   B. powierzchni mieszkania,
C. użytków rolnych i leśnych,   D. wartości nieruchomości

4. Właściciel sklepu kupuje w hurtowni rowery po 240 zł za sztukę. Przy zakupie 20 sztuk otrzymuje 30% rabatu, ale od obniżonej ceny musi zapłacić 22% podatku VAT. Ile kupujący zapłaci za 20 rowerów?

5. Pan X założył półroczną (na 180 dni) lokatę złotówkową w kwocie 5000 zł ze zmiennym oprocentowaniem w wysokości 3%. Po 60 dniach Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego. Po 30 dniach od decyzji Rady, bank obniżył oprocentowanie wszystkich lokat o taki sam procent. Pan Y założył półroczną (na 180 dni) lokatę w euro w kwocie 5000 zł z oprocentowaniem stałym na 2% w skali roku. W dniu zakładania lokaty kurs euro wynosił 3,85 zł. W dniu zamykania lokaty kurs euro był o 2% wyższy. W obu przypadkach kapitalizacja odsetek nastąpiła po okresie lokaty. Kto więcej zarobił, licząc w złotówkach?

 

Powrót na górę strony