Olimpiada Informatyczna Juniorów (XVIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-07-6
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki i lingwistyki UAM
Organizator: 

Fundacja Rozwoju Informatyki
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
e-mail: olimpiada@oij.edu.pl

Patroni:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fundacja Rozwoju Informatyki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

strona domowa olimpiady: https://oij.edu.pl

 

Terminy: 

test w szkołach: 26 X 2023
I etap: 25 IX 2023 - 8 I 2024
II etap: 2 III 2024
konkurs próbny przed finałem OIJ: 20-21 IV 2024 (zdalny, otwarty)
III etap: 26-28 IV 2024
Ukraińska Olimpiada Informatyczne Juniorów: 19-21.04.2024 (zdalna, otwarta dla polskich zawodników)
obóz treningowy dla laureatów I i II stopnia: 30 VI – 9 VII 2024 Tymbark
IX Europejska Olimpiada Informatyczna Juniorów (EJOI) - 16-22 VIII 2024, Chisinau (Mołdawia)

 

To kolejna po matematycznej ogólnopolska olimpiada przedmiotowa dla juniorów (dawniej gimnazjalistów). Jej celem jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych informatyką przez rozwiązywanie ciekawych zadań i stawianie wyzwań informatycznych, w których trzeba wykorzystać podejście algorytmiczne i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem technologii. Przygotowuje do startu w Olimpiadzie Informatycznej oraz innych zawodach programistycznych.

Od roku szkolnego 2014/2015 olimpiada prowadzona była w trybie zawodów indywidualnych i drużynowych. Uczestnikom udostępniana jest specjalna platforma edukacyjna stanowiąca narzędzie komunikacji i pracy. Stawiane przed nimi zadania promują informatykę jako naukę interdyscyplinarną w obrębie przedmiotów ścisłych. Zawody drużynowe rozwijają umiejętności pracy w zespole. W ramach projektu organizowane są również obozy naukowo-treningowe oraz otwarte seminaria i konsultacje dla uczniów. Na stronie zawodów dostępne jest archiwum zadań wraz z ich omówieniem. Obecnie olimpiada polega na rywalizacji indywidualnej.

Ważne jest również włączenie do projektu nauczycieli. W ramach działalności OIJ odbywają się konferencje metodyczne dla instruktorów, którzy przygotowują młodzież do startu w zawodach i chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Program takich konferencji obejmuje wykłady i ćwiczenia z wykorzystania narzędzi informatycznych oraz metod pracy z uczniem zdolnym, dyskusje i warsztaty motywacyjno-interpersonalne. Udział w konferencji jest bezpłatny (w tym wyżywienie i zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, koszty przejazdu). Liczba uczestników jest ograniczona.

 

Historia: 

Pierwsza edycja OIG odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. W latach 2010–2014 Olimpiada była organizowana była w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i współfinansowanego przez Unię Europejską. W latach 2014–2016 organizacja OIG była kontynuowana przez Stowarzyszenie TALENT w ramach zadania „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego" zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wrocławscy laureaci:

 • 2007 (I edycja OIG) -
 • 2008 (II edycja OIG) -
 • 2009 (III edycja OIG) -
 • 2010 (IV edycja OIG) - zwycięzca: Tomasz Syposz GM 49 Ww.
 • 2011 (V edycja OIG) - 
 • 2012 (VI edycja OIG) -
 • 2013 (VII edycja OIG) -
 • 2014 (VIII edycja OIG) -
 • 2015 (IX edycja OIG) -
 • 2016 (X edycja OIG) -
 • 2017 (XI edycja OIG)
 • 2018 (XII edycja OIG) - I stopnia: Antoni Buraczewski SP 107 Ww, II stopnia: Zuzanna Kiczak GM 49 Ww oraz Łukasz Świszcz i Krzysztof Nowak z GA PWr, III stopnia - Marcel Szelwiga z GM 14 Ww.
 • 2019 (XIII edycja OIJ) -
 • 2020 (XIV edycja OIJ) - zwycięzca: Marek Muzyka SP 3 Ww, laureaci II stopnia: Maksymilian Kowalski i Paulina Żeleźnik z SP 3 Ww, Karol Łacina SP 76 Ww. W gronie laureatów III stopnia było 6 osób z Wrocławia.
 • 2021 (XV edycja OIJ) - I stopnia: Karol Łacina SP 76 Ww, Paulina Żeleźnik SP 3 Ww, Filip Latuszek SP 23 Ww, II stopnia: Wiktoria Bazan SP 3 Ww, Szymon Biel SP 76 Ww. W gronie laureatów III stopnia znalazło się jeszcze 11 uczniów wrocławskich szkół. 
 • 2022 (XVI edycja OIJ) - I stopnia: Karol Żeleźnik i Magdalena Pawicka z SP 3 Ww, Mateusz Jurach i Jan Myszka z SP 76 Ww, II stopnia: Alex Basałaj z SP 76 Ww. W gronie laureatów III stopnia było jeszcze 11 uczniów z Wrocławia.
 • 2023 (XVII edycja OIJ) - II stopnia: Szymon Czapliński SP 3 Ww, Urszula Pandel SP 76 Ww, Tymon Durlej SP 68 Ww, III stopnia: Konrad Kaźmierczak i Michał Maciołka z SP 3 Ww, Mateusz Wilgosz i Adam Wystrychowski z SP 76 Ww, Miłosz Popowicz SP 91 Ww.
 • 2024 (XVIII edycja OIJ) -II stopnia: Łukasz Smyk SP 3 Ww, Maja Wieczorek, Zuzanna Czubińska, Antoni Winiarski (wszyscy z SP 76 Ww), Karol Kulczycki (SP s. Salezjanek Ww), Miłosz Popowicz SP 91 Ww, III Stopnia: Michał Maciołka SP 3 Ww, Jan Kropidłowski SP 76 Ww, Artur Brzeziński SP 9 Ww, Tobiasz Szymański SP 8 Ww, Wiktor Gatner SP 3 Ww.


EJOI

Od 2017 roku rozgrywana jest Europejska Olimpiada Informatyczna Juniorów. Jej kolejne edycje odbyły się w następujących miejscach:

 • 2017 - Sofia, Bułgaria - W reprezentacji Polski był Jan Myszka SP 76 Ww.
 • 2018 - Innopolis, Republika Tatarstanu w Rosji - W reprezentacji Polski była Zuzanna Kiczak GM 49 Ww.
 • 2019 - Maribor, Słowenia
 • 2020 - Tbilisi, Gruzja (ze względu na epidemię covid-19 przeprowadzona zdalnie) - W reprezentacji Polski znalazł się Marek Muzyka z SP 3 Ww, a w II reprezentacji: Karol Łacina SP 76 Ww i Paulina Żeleźnik SP 3 Ww.
 • 2021 - Ploiesti, Rumunia W reprezentacji Polski znaleźli się: Karol Łacina SP 76 Ww (brąz), a w II reprezentacji: Paulina Żeleźnik (srebro) i Wiktoria Bazan - obie z SP 3 Ww.
 • 2022 - Kijów, Ukraina (ze względu na wojnę z Rosją przeprowadzona zdalnie) - W reprezentacji Polski znaleźli się: Magdalena Pawicka i Karol Żeleźnik (SP 3 Ww), Alex Basałaj, Mateusz Jurach i Jan Myszka (srebro) - z SP 76 Ww.
 • 2023 - Kutaisi, Gruzja
 • 2024 - Chisinau, Mołdawia

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczniowie mogą rejestrować się do udziału w olimpiadzie za pośrednictwem szkoły lub indywidualnie. Następnie uczestnicy rejestrują się samodzielnie na platformie OIJ.
 • Zawody są trzystopniowe. I etap składa się z testu wiedzy oraz dwóch tur zadań programistycznych. Pozostałe polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontriolowanej samodzielności.
 • Rozwiązani9a zadań to programy składające się z jednego pliku źródłowego w językach Python lub C++. Rozwiązania są oceniane automatycznie w skali od 0 do 100.
 • Szczegółowe ustalenia są tutaj

Powrót na górę strony