Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-10-31
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM nr 1 Wrocław
Organizator: 

X Liceum Ogólnokształcące
ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław
tel. 71 395 84 80
e-mail: lo10@lo10.wroc.pl

strona domowa konkursu

Współpraca:
Politechnika Wrocławska
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

 

Terminy: 

zgłoszenia i eliminacje szkolne do 28 I 2016
etap międzyszkolny 3 III 2016, godz. 10.00
finał i ogłoszenie wyników 7 IV 2016, godz. 9.00, w siedzibie X LO

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają dobre przygotowanie teoretyczne i są pasjonatami fizyki lub astronomii. Głównym trofeum laureatów są indeksy Politechniki Wrocławskiej lub uniwersyteckiego Wydziału Fizyki i Astronomii.

Konkurs jest trzyetapowy. W eliminacjach szkoły we własnym zakresie wyłaniają dwóch uczniów, którzy w etapie międzyszkolnym walczą o wejście do finału, rozwiązując zadania z programu rozszerzonego fizyki przygotowane przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr. Dziesięciu najlepszych wchodzi fo finału, podczas którego prezentują oni referaty, pokazy, doświadczenia lub inne formy dokumentujące ich pracę z zakresu fizyki. Ocenia ich jury złożone jest z pracowników naukowych PWr i UWr (fizyków i astronomów), przedstawiciela dolnośląskiego kuratora oświaty oraz dyrektora LO nr X we Wrocławiu. Za najlepsze wystąpienie przyznawana jest nagroda publiczności, którą przyznają delegacje wszystkich szkół uczestniczących w konkursie.

 

Historia: 

I edycja konkursu odbyła się w 2005 roku. Konkurs początkowo miał charakter regionalny (dolnośląski), a obecnie gości uczniów z województw: wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od roku szkolnego 2014/15 konkurs nosi imię Bożeny Koronkiewicz - nauczycielki w X LO, która była inicjatorką tych zawodów.

W kolejnych edycjach zwycięzcami zostali:

 • 2009 - Wojciech Maślanka, LO Nowa Ruda
 • 2010 - Bartosz Łysek, I LO Oleśnica
 • 2011 - Michał Kołtun, LO Lubań
 • 2012 - Karolina Polańska, II LO Wałbrzych
 • 2013 -???
 • 2014 -???
 • 2015 - Szymon Wróbel, XII LO Wrocław

  

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenie do konkursu następuje przez wysłanie przez nauczyciela formularza dostępnego na stronie domowej konkursu pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
 • Konkurs jest trzyetapowy.
 • Szkoły przeprowadzają we własnym zakresie etap eliminacyjny. Każda może zgłosić dwóch uczniów do etapu międzyszkolnego.
 • Etap międzyszkolny odbywa się w siedzibie X LO we Wrocławiu. W czasie 90 minut zawodnicy rozwiązują test z zakresu rozszerzonego programu nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli PWr i UWr oraz nauczycieli fizyki ze szkół biorących udział w konkursie, a także dyrektora X LO.
 • Do finału zakwalifikowanych zostaje dziesięciu najlepszych uczniów. W przypadku remisów liczba finalistów może być nieznacznie zwiększona lub zmniejszona.
 • Finał odbywa się w siedzibie X LO we Wrocławiu i polega na zaprezentowaniu przez ucznia w ciagu 15 minut samodzielnie wykonanej pracy związanej z badaniami z zakresu fizyki lub astronomii. Kolejne 5 minut zajmują pytania komisji dotyczące pracy. Wcześniej należy przesłać w formie elektronicznej temat pracy, streszczenie oraz wykaz sprzętu potrzebnego do prezentacji.
 • Prace ocenia komisja złożona z przedstawicieli PWr i UWr oraz nauczycieli fizyki ze szkół biorących udział w konkursie, a także dyrektora X LO i przedstawiciela dolnośląskiego kuratora oświaty.
 • Główną nagrodą dla najlepszego uczestnika konkursu jest indeks dowolnego wydziału Politechniki Wrocławskiej (z wyjątkiem Wydziału Architektury, gdzie wymagany jest dodatkowy egzamin z rysunku). Pozostali laureaci otrzymują indeksy Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Wszyscy finaliści otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Za najlepszą prezentację przyznawana jest też nagroda publiczności. W głosowaniu biorą udział delegacje wszystkich szkół, które wzięły udział w etapie międzyszkolnym konkursu.

    

Powrót na górę strony