Statystycznie najlepszy scenariusz

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-18
Autor: 
Olga Mikołajczyk-Łado
nauczycielka matematyki w V LO Wrocław
Organizator: 

Główny Urząd Statystyczny
Departament Edukacji i Komunikacji
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 31 12
e-mail: sekretariat-dk@stat.gov.pl

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

nadsyłanie prac 27 X - 30 XI 2020

 

Od 1 IX do 30 XI 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Wydarzeniu towarzyszy konkurs skierowany do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów szkół na „Statystycznie najlepszy scenariusz” zajęć lekcyjnych promujących statystykę oraz Powszechny Spis Rolny.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej (w szczególności spisu rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi) wśród nauczycieli i uczniów oraz zainteresowanie systemu oświaty działaniami statutowymi Urzędów Statystycznych i promowanie statystyki publicznej w innowacyjny sposób.

W efekcie konkursu wyłonione zostaną najlepsze scenariusze w kategorii kl. 7-8 szkół podstawowych oraz w kategorii szkół średnich. Przesyłane scenariusze powinny być dostosowane do warunków pracy zdalnej. Na zwycięzców w każdej kategorii czekają nagrody pieniężne w wysokości o 2, 2,5 oraz 3 tys zł oraz 5 wyróżnień o wartości 1,5 tys zł.

 

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs rozgrywany jest niezależnie w dwóch kategoriach, na scenariusz zajęć dla: klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich (liceów, techników, szkół branżowych). Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden scenariusz.
  • Przesłane scenariusze będą oceniane pod kątem wysokich wartości merytorycznych, metodycznych, językowych oraz kryterium innowacyjności i zgodności z tematem.
  • Wszystkie muszą dotyczyć jednej jednostki lekcyjnej i być możliwe do realizacji w grupie 25-osobowej oraz dostosowane do nauczania w warunkach zdalnych. Podczas zajęć muszą być wykorzystane autentyczne informacje statystyczne.
  • Według przesłanego scenariusza należy przeprowadzić lekcję z uczniami i udokumentować jej przebieg oraz przeprowadzić jej ewaluację.
  • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni - nagrody pieniężne.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wzory potrzebnych oświadczeń są tutaj.

 

Powrót na górę strony