Puchar Polski w Speedcubingu

To nowa inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingowego. Rozgrywki pucharowe obejmują pięć najbardziej prestiżowych krajowych imprez speedcubingowych odbywających się w danym roku. Łączy je osobny ranking, w którym zawodnicy uzyskują punkty według ustalonych zasad. W każdym turnieju muszą zostać rozegrane wszystkie oficjalne konkurencje ustalone przez Światową Federację Speedcubingu (WCA - World Cubing Asociation). Jest ich 18.


Wrocławski Licealista (X)

Ten interdyscyplinarny konkurs organizuje wrocławska redakcja "Gazety Wyborczej" we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Filologiczną dla licealistów z miasta i regionu. W eliminacjach rozwiązują oni opracowane przez wrocławskich naukowców testy z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii i języka polskiego oraz sprawdzające znajomość dwóch języków obcych. 


Pionier

Konkurs jest adresowany do uczniów SP (klasy IV-VI) i GIM, którzy chcą sprawdzić wiedzę i umiejętności matematyczne. Zawody rozgrywane są na sześciu poziomach (każda klasa osobno). Zadania mają formę testu jednokrotnego wyboru. Są to typowe zadania szkolne o różnym stopniu trudności. Sprawdzają opanowanie podstawowych pojęć i definicji. Mają służyć do podsumowania pierwszego semestru nauki. Na stronie konkursu dostępne są zadania archiwalne. Niektóre zadania, bardzo łatwe, wykraczają poza nową podstawę programową.


Genius Matematicus

To najnowszy z konkursów organizowanych przez portal Genius Logicus, w którym uczniowie z kilkunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej bawią się on-line w rozwiązywanie zadań matematycznych. Adresatami są dzieci w wieku od 8 lat, gimnazjaliści i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy są podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Zadania są proste, nie wykraczają poza program nauczania i nie wymagają skomplikowanych obliczeń. Często dotyczą sytuacji z życia codziennego. Treści zadań podane są w językach narodowych.


Matematyczne Preteksty (III)

Jest to ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, którzy otrzymują te same zestawy zadań i sami wybierają, ile i które z nich będą rozwiązywali. Wcześniej muszą przeczytać opowiadanie, którego dotyczą wszystkie pytania. Część zadań ma formę testu wyboru, a część - testu krótkiej odpowiedzi. Nie są uporządkowane pod względem stopnia trudności. Eliminacje odbywają się przez internet, a drugi etap - w macierzystych szkołach.

Powrót na górę strony