Matematyczne Preteksty (III)

Jest to ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, którzy otrzymują te same zestawy zadań i sami wybierają, ile i które z nich będą rozwiązywali. Wcześniej muszą przeczytać opowiadanie, którego dotyczą wszystkie pytania. Część zadań ma formę testu wyboru, a część - testu krótkiej odpowiedzi. Nie są uporządkowane pod względem stopnia trudności. Eliminacje odbywają się przez internet, a drugi etap - w macierzystych szkołach.


Konkurs na logo IOL

Do 1 XI 2015 trwa otwarty konkurs na oficjalne logo Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (IOL - International Olympiad in Linguistics) - jednej z 12 międzynarodowych olimpiad naukowych. Można przesyłać projekty nieprofesjonalne, uzupełnione opisem. Zwycięzca otrzyma z krajów uczestniczących w olimpiadzie prezenty o łącznej wartości między 100 a 500 euro.


Z matematyką na wakacjach

Od kilku lat na portalu ogłaszamy wakacyjny konkurs fotograficzny. Czekamy na zdjęcia ciekawych obiektów architektury i przyrody o matematycznych konotacjach. Tutaj prezentujemy najciekawsze prace nadesłane przez naszych użytkowników.  


Memoriada

Memoriada znana również jako Pamięciowe Igrzyska Olimpijskie (ang. World Mental Olympic Games™) to międzynarodowe zawody w zapamiętywaniu, liczeniu pamięciowym oraz szybkim czytaniu. Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów: memory, mental math i olymiad. Zawody są organizowane w cyklu olimpijskim, czyli  co cztery lata. Najbliższe miały odbyć się w 2020 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i zostały przeniesione na rok 2021.


Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie (III)

Soroban to japońskie liczydło, które umożliwia nabycie niesamowitej biegłości w rachunkach pamięciowych. Polskie zawody są otwarte dla uczestników z całego kraju i w każdym wieku. Składają się z dwóch konkurencji: obliczanie sum liczb z karty zadań oraz sumowanie dyktowanych liczb. Zwycięzca otrzymuje puchar Mistrza Sorobanu. Mistrzostwom towarzyszą turnieje go, kendamy i hashi-soro.

Powrót na górę strony