Świetlik Przyrodniczy (VIII)

Jest to ogólnopolski konkurs przyrodniczy "Świetlik" skierowany do uczniów SP (klasy I-VI). Ma formę testu jednokrotnego wyboru wzorowaną na matematycznym "Kangurze", jednak wcześniej uczestnicy muszą się do niego przygotować, przeprowadzając proste eksperymenty. Doświadczenia mogą być wykonywane w domu z rodzicami, na lekcjach lub na kółkach pozalekcyjnych.


Świetlik Przyrodniczy (VIII)

Jest to ogólnopolski konkurs przyrodniczy "Świetlik" skierowany do uczniów SP (klasy I-VI). Ma formę testu jednokrotnego wyboru wzorowaną na matematycznym "Kangurze", jednak wcześniej uczestnicy muszą się do niego przygotować, przeprowadzając proste eksperymenty. Doświadczenia mogą być wykonywane w domu z rodzicami, na lekcjach lub na kółkach pozalekcyjnych.


Maks matematyczny (XI)

To pomysł na połączenie konkursu matematycznego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół (z podziałem na kategorie wiekowe) i ich nauczycieli. Uczestnicy muszą zmierzyć się z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi w formie interaktywnych gier matematycznych. Od roku szkolnego 2016/17 organizowane są też internetowe konkursy językowe: Verstehen, Understand i Rozumiem.


Olimpiada Informatyczna (XXXI)

Zadania olimpijskie wymagają wielu umiejętności, m.in. wyłuskania i wyspecyfikowania rzeczywistego problemu algorytmicznego ukrytego w treści, dyskusji możliwych rozwiązań (algorytmów) i wyborze najwłaściwszego, dobraniu odpowiednich struktur danych, zaprogramowaniu rozwiązania w wybranym języku programowania oraz dokładnym przetestowaniu stworzonego programu.


Komputerowy Mistrz (XIV)

Informatyka na poziomie szkoły podstawowej to przede wszystkim zabawa, ale też wprowadzenie do posługiwania się podstawowymi narzędziami graficznymi, rachunkowymi i edycyjnymi. Komputerowy Mistrz rozwija i sprawdza właśnie te umiejętności, dodając do tego elementy programowania w prostym języku Logomocja Imagine. Patronat nad konkursem objął dolnośląski kurator oświaty.

Powrót na górę strony