Ogólnopolski Sejmik Matematyków (XXXIII)

Adresowany jest do uczniów liceów. Jego celem jest kształcenie umiejętności wypowiadania się na tematy matematyczne. Polega na napisaniu pracy matematycznej na dowolny temat (w szczególności na temat podany przez organizatorów). Prace nie muszą zawierać oryginalnych wyników, mogą być popularnym ujęciem tematu. Finaliści zapraszani są na 2-3 dniowe spotkanie, podczas którego prezentują swoje prace, a jury wyłania laureatów.


Olimpiada Fizyczna (LXV)

To trójstopniowe zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu krajowym (są też dwie konkurencyjne olimpiady międzynarodowe). Składają się z części teoretycznej i doświadczalnej. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Fizyczne.


Olimpiada Astronomiczna (LXIII)

Tematyka zawodów wiąże treści z astronomii, fizyki i geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga dobrego opanowania warsztatu matematycznego. Olimpiada sprawdza wiedzę teoretyczną i praktyczną. Finał odbywa się zawsze w Planetarium Śląskim w Chorzowie, gdzie dla zawodników i ich nauczycieli organizowane są specjalne seanse pokazowe.


Zobaczyć Matematykę (VIII)

Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą narzędzi komputerowych. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnik powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując powszechnie dostępne niekomercyjne oprogramowanie i technologie. Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści.


Zobaczyć Matematykę (VIII)

Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą narzędzi komputerowych. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnik powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując powszechnie dostępne niekomercyjne oprogramowanie i technologie. Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści.

Powrót na górę strony