Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz (XII)

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fizyką i astronomią. Nagrodą dla finalistów są indeksy PWr lub Wydziału Fizyki UWr. W eliminacjach szkoły wyłaniają dwóch uczniów, którzy w II etapie rozwiązują zadania z programu rozszerzonego fizyki. Do finału wchodzi 10 najlepszych zawodników. Prezentują oni referaty, pokazy lub doświadczenia dokumentujące ich pracę w dziedzinie fizyki.


Papierowy świat

To jeden z nielicznych ogólnopolskich konkursów origami dla uczniów szkół podstawowych.  Udział w nim polega na nadesłaniu 5 prac wykonanych w tej technice i połączonych wspólnym tematem. Od dwóch lat sukcesy w konkursie święcą uczniowie z kółka matematycznego origami prowadzonego w SP 107, przedstawiając jako prace konkursowe modele  wielościanów.


Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt (VI)

Olimpiady dla dziewcząt od 10 lat odbywały się w Chinach. W roku 2012 na ich wzór zorganizowano pierwsze takie zawody w Europie. I to od razu międzynarodowe. Wzięło w nich udział 19 krajów. Polki od początku odnoszą w olimpiadzie duże sukcesy (I edycję wygrały zespołowo). Skład reprezentacji jest ustalany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, który wybiera najlepsze zawodniczki uczestniczące w OM.


Wrocławskie Prezentacje Matematyczne

Konkurs ma podtytuł "Tyle liczb w całym mieście". Jest adresowany do uczniów wrocławskich podstawówek, a jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematyką i wiedzą o Wrocławiu. Zawody mają charakter zespołowy, a jednym z ich elementów jest przygotowanie prezentacji o naszym mieście zawierającej treści matematyczne. Można w niej opisywać wydarzenia, obiekty, postacie, problemy ekologiczne lub socjologiczne. Rozwija to twórcze myślenie i aktywne formy zdobywania wiedzy.


Małopolski Konkurs Prac Matematycznych (XVIII)

Konkurs organizowany jest przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przez 10 lat odbywał się jako konkurs regionalny województwa małopolskiego, ale jego zasięg ma być poszerzony na cały kraj. To cieszy, gdyż jest to jeden z ciekawszych konkursów matematycznych. Polega na napisaniu pracy z matematyki, gdyż jego celem jest rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się o matematyce. 

Powrót na górę strony