Logia i miniLogia

Są to konkursy informatyczne przeznaczone odpowiednio dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, organizowane od roku 2000 i 2002. Sprawdzają znajomość programowania w środowisku LOGO. Ich ogólnopolskim odpowiednikiem jest konkurs PolLogia oraz informatyczna Liga zadaniowa dla SP, ale że mają znacznie dłuższą tradycję, jest do nich znacznie więcej opracowanych materiałów, z których można korzystać w przygotowaniach do konkursów krajowych. 


Multitest

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, językowymi, historycznym, geograficznym, fizycznym i chemicznym) adresowanych do uczniów klas IV-VI SP oraz gimnazjalistów. Odbywa się w 6 kategoriach wiekowych. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności matematyczne zdobyte w szkole, gdyż zadania są typowe, takie jak w podręcznikach i na lekcjach. Ma formę testu wielokrotnego wyboru. Na stronie organizatora dostępne są zadania z lat ubiegłych.


Łamanie głowy, czyli burza w mózgu

Konkurs ma formę permamentnej ligi zadaniowej adresowanej do pasjonatów matematyki bez względu na wiek. W każdym numerze kwartalnika MMM ukazuje się zestaw 15 zadań związanych z zamieszczonymi w piśmie artykułami, ale są też łamigłówki, zagadki lateralne i rebusy matematyczne. Rozwiązania wysyła się do redakcji. Nie trzeba rozwiązać wszystkich i można robić dowolne przerwy. Zdobyte punkty są sumowane, a po osiągnięciu ustalonych progów, nadawane są tytuły - Eksperta, Mistrza lub Arcymistrza Łamania Głowy.


Liga Zadaniowa UMK w Toruniu (XXIX)

Liga toruńska jest konkursem przeznaczonym dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz I-II klas gimnazjów. Jej głównym celem jest popularyzowanie wiedzy matematycznej w zakresie szkolnego programu nauczania. Może wziąć w niej udział każdy uczeń, który chce pracować nad własnym rozwojem. Jest to specyficzna forma pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Wielu uczestników zostało później laureatami Olimpiady Matematycznej.


Konkurs zadaniowy "Matematyki"

Jest to konkurs nieustający, otwarty dla wszystkich. Czytelnik rozwiązuje dowolną liczbę zadań z wybranego numeru pisma. Oceniana jest nie tylko formalna poprawność rozwiązania, ale pomysł, prostota rozumowania i elegancja zapisu. Przy ocenie uwzględniany jest też stopień  trudności zadania. Czytelnicy, którzy uzbierają 250 punktów, otrzymują nagrody pieniężne i tytuł laureata. Mogą oczywiście dalej uczestniczyć w konkursie.

Powrót na górę strony