MIX (V)

Konkurs dla uczniów klas IV-VI SP i gimnazjalistów. Odbywa się na 6 poziomach wiekowych. Wśród wielu testów przedmiotowych (humanistycznego, z języków obcych, historii i geografii) oferowany jest test matematyczno-przyrodniczy. Dla uczniów ostatnich klas jest to świetna okazja do sprawdzenia się przed egzaminem kompetencyjnym. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Zadania z lat ubiegłych dostępne są na stronie organizatora.


Mathematics Without Limits

Jest to międzynarodowy konkurs matematyczny rozgrywany od 2000 roku na przemian w Bułgarii i Turcji. Od 2002 roku uczestniczą w nim uczniowie z Dolnego Śląska. Zawodnicy podzieleni są na 2 kategorie wiekowe - juniorów (kl. III GIM i I LO) oraz seniorów (kl. II i III LO). W roku 2008 międzynarodowy finał konkursu po raz pierwszy odbył się w Polsce - we Wrocławiu.


Sezam matematyczny

Jest to jeden z serii konkursów przedmiotowych (wraz z humanistycznym, z języków obcych, przyrodniczym ii historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności szkolne z matematyki, gdyż zawiera typowe zadania, jakie znajdują się we wszystkich podręcznikach.


Geniusz matematyczny

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, językowym, przyrodniczym i historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu szkolnej matematyki. Zadania są  łatwe, typowe i nie wykraczają poza podstawę programową.


Oxford Plus (XVII)

Inicjatorem międzynarodowych testów "Oxford Plus" jest londyńska szkoła językowa Oxford Educational. W Polsce jej ofertę poszerzono o konkursy z języka polskiego, biologii, historii i matematyki. Rywalizacja przebiega w 10 kategoriach wiekowych od klas 3. szkół podstawowych po klasy 3. licealne. Wśród osób, które zdobędą maksymalną liczbę punktów, losowane są cenne nagrody.

Powrót na górę strony