PIKOMAT (XXI)

Ten międzynarodowy konkurs matematyczny jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym. Uzyskiwane środki finansowe są przeznaczone na zakup nagród dla najlepszych uczestników oraz na pokrycie kosztów organizacyjnych. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Polski oraz ich rówieśnicy z Zaolzia i szkół polskich na Litwie.


Meridian

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (Pitagoras), gimnazjów (Tales) i liceów (Banach), a jego celem jest odkrywanie talentów matematycznych. Młodszym uczniom matematyka często sprawia kłopoty i dlatego jej nie lubią. Zadania z Meridiana pokazują zaś, że przedmiot ten może być przyjemny i przystępny. Eliminacje szkolne odbywają się on-line i mają formę testu jednokrotnego wyboru. Do finału zapraszani są zawodnicy, którzy zdobędą ponad 50% punktów. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.


Liga Programistyczna Szkół Średnich (V)

Jest to międzynarodowy konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów, posiadających choćby minimalne pojęcie o programowaniu i chcących się w tym kierunku rozwijać. Bardzo przydatne są też wiadomości i umiejętności wyniesione z lekcji matematyki.


Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ (VIII)

Konkurs nie ma charakteru programistycznego. Sprawdza wiedzę z szeroko pojętej informatyki, przede wszystkim koncentrując się na zagadnieniach związanych z Internetem, najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux/Unix, Novell), konfiguracją komputera PC.


„e-Maling” matematyczno-informatyczno-językowy

To konkurs adresowany do wszystkich uczniów począwszy od poziomu gimnazjum. Łączący treści z matematyki, informatyki i języka angielskiego. Pobudza kreatywność, upowszechnia wiedzę z zakresu nauk ścisłych i kultury krajów anglojęzycznych. Organizowany jest przez nauczycieli Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Na stronie domowej konkursu umieszczane są materiały dydaktyczne ułatwiające przygotowania.

Powrót na górę strony