Komputerowy Mistrz (XIV)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-06-6
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki i filologii fińskiej UAM w Poznaniu
Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław
tel./faks: 71 350 62 65
www.sp3.wroc.pl

 

Terminy: 

zgłoszenia (telefoniczne lub e-mailowe): do 3 III 2019
etapy szkolne: I - w marcu, II - w kwietniu, III - w maju (w dogodnym dla szkoły terminie)
półfinał: 22 V 2019 (SP 3 Wrocław)
finał: 5 VI 2019 (SP 3 Wrocław)

 

Informatyka na poziomie szkoły podstawowej to przede wszystkim zabawa, ale też wprowadzenie do posługiwania się podstawowymi narzędziami graficznymi, rachunkowymi i edycyjnymi. Komputerowy Mistrz rozwija i sprawdza właśnie te umiejętności, dodając do tego elementy programowania. Patronat nad konkursem objął dolnośląski kurator oświaty.

Etap I rozwija i sprawdza znajomość programu Paint, etap II - programów Word, Excel i Power Point (m.in. uczniowie przygotowują w domu prezentację na zadany temat), etap III - rozwija i sprawdza umiejętność programowania w środowisku Logomocja Imagine.

W półfinale uczestniczą komputerowi mistrzowie wszystkich szkół zgłoszonych do konkursu, a w finałach - najlepsza dziesiątka półfinalistów. Zwycięzca finału otrzymuje tytuł Komputerowego Mistrza.

W roku szkolnym 2011/12 wszystkie zadania dotyczyły EURO 2012. Drogą e-mailową można otrzymać zadania z poprzednich edycji. W roku szkolnym 2015/16 temat przewodni jest związany z aktualnie najważniejszym wydarzeniem w naszym mieście Wrocław - Europejska Stolica Kultury.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2005/2006 i powstała przy współpracy Ewy Kołczyk z Instytutu Informatyki UWr. Od roku 2009/10 zawody odbywają się pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Od roku 2011/12 patronat nad zawodami objął Dolnośląski Kurator Oświaty.

Laureaci poprzednich edycji:

 • 2005/06 - Bartłomiej Dudek, SP 3 Wrocław
 • 2006/07 - Wojciech Piórkowski, SP 75 Wrocław
 • 2007/08 - Sergiusz Bareła, SP 3 Wrocław
 • 2008/09 - Marta Witkowska, SP 3 Wrocław
 • 2009/10 - Wojciech Gołaszewski, SP 17 Wrocław
 • 2010/11 - Maciej Malicki, SP 75 Wrocław
 • 2011/12 - Franciszek Zdobylak, SP 40 Wrocław
 • 2012/13 - Jakub Kamiński, SP 17 Wrocław
 • 2013/14 - Paulina Brykarz, SP 75 Wrocław
 • 2014/15 - Szymon Jędrzejczak, SP 64 Wrocław
 • 2015/16 - Jakub Rudzik, SP 3 Wrocław
 • 2016/17 - Tomasz Gąciarz, SP3 Wrocław
 • 2017/18 - Tomasz Gąciarz, SP3 Wrocław
 • 2018/19 - Michał Rudzik, SP 3 Wrocław

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs jest pięcioetapowy. Trzy etapy przeprowadzają nauczyciele informatyki w swoich szkołach, czwarty i piąty to półfinał i finał, które odbywają się w SP nr 3 we Wrocławiu.
 • Każdy z etapów szkolnych składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie rozwiązują zadania w domu i oddają je do sprawdzenia nauczycielowi prowadzącemu konkurs; w drugiej - rozwiązują zadania w szkole pod nadzorem nauczyciela.
 • Każdy z etapów nadzorowanych trwa jedną godzinę zegarową.
 • Każdy uczeń ma swoje stanowisko pracy, samodzielnie zakłada folder we wskazanym przez nauczyciela miejscu i zapisuje w nim rozwiązania zadań.
 • Nauczyciel sprawdza i ocenia prace, gdy wszyscy uczniowie opuszczą pracownię.
 • W obu częściach etapu szkolnego uczniowie zdobywają zdobywają tzw. małe punkty (przyznawane zgodnie z przekazanym nauczycielom kluczem oceniania), które następnie są zamieniane na "duże" punkty według kolejności punktacji w danej części etapu (I m. to 10 dużych punktów, II m. - 9 pkt. itd. aż do X m. - 1 pkt., pozostałe miejsca nie są punktowane), czyli w trzech etapach szkolnych jeden uczeń może zdobyć maksymalnie 60 dużych punktów.

 

Przykładowe zadania: 

ETAP I, część domowa

Zadanie1. Narysuj w programie Paint rysunek Pytajnik. Niebieskie
linie są pomocnicze i nie musi ich być na twoim rysunku.

Zadanie 2. Narysuj w programie Paint rysunek Parkiet.

ETAP I, część szkolna

Zadanie1. Narysuj w programie Paint rysunek Witraż. Zapisz go w katalogu "Konkurs". Dane są następujące elementy:

Należy zrobić poniższy rysunek, umieszczając promyk światła w każdej tafelce witraża. Oczywiście wszystkie promyki powinny być równoległe.

 

Powrót na górę strony