Spontaniczny Konkurs Informatyczny

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-20
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki i filologii fińskiej UAM w Poznaniu
Organizator: 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

Wrocławski Portal Informatyczny

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

strona konkursu: http://www.informatyka.wroc.pl/ski2010

 

 

Terminy: 


    W 2011 roku zawody zostały zawieszone.

 

Zgodnie z założeniami organizatorów konkurs ten ma być okazją do dobrej zabawy i szansą na zmierzenie się z innymi programistami. Startują w nim nie tylko uczniowie gimnazjów i szkół średnich - sił spróbować może każdy.

Konkurs przeprowadzany jest przez Internet w 5 rundach. Każda polega na rozwiązaniu 3-4 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Akceptowanymi językami programowania są C i C++. Uczestnicy przesyłają rozwiązania za pomocą formularza na stronie internetowej. Po każdej turze publikowana jest lista rankingowa (osobno dla uczniów i dla pozostałych uczestników), a na koniec - klasyfikacja generalna według liczby punktów zdobytych za poszczególne zadania.

 

Historia: 

W roku szkolnym 2008/09 konkurs przeprowadzony był po raz pierwszy.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs ma charakter otwarty, ale klasyfikacja prowadzona jest odrębnie w kategorii uczniów i dla nich przewidziana jest odrębna pula nagród.
  • Dodatkowo jest prowadzony wspólny ranking wszystkich uczestników konkursu.
  • Zawodnicy muszą zarejestrować się w systemie informatycznym konkursu.
  • Uczestnicy przesyłają rozwiązania zadań w postaci kodu źródłowego przez stronę internetową konkursu. Rozwiązania są oceniane na podstawie wyników działania na testach.
  • Za każde zadanie uczestnik otrzymuje liczbę punktów równą sumie punktów przypisanych testom, przez które poprawnie przejdzie jego rozwiązanie.
  • Jeśli zawodnik prześle kilka rozwiązań tego samego zadania, to otrzymuje punkty za rozwiązanie przesłane jako ostatnie przed końcem tury.
  • W klasyfikacji końcowej uczestnicy są uporządkowani pod względem sumy punktów zgromadzonych za nadesłane rozwiązania. W przypadku jednakowej liczby punktów, o kolejności decyduje liczba zadań, za rozwiązanie których uczestnik otrzymał 100 punktów. Jeśli i to kryterium nie prowadzi do rozstrzygnięcia remisu, brana jest pod uwagę kolejno liczba rozwiązań, za które uczestnikowi przyznano: 99 punktów, 98 punktów itd. W przypadku gdy te kryteria także dają jednakowe wyniki, wyżej w klasyfikacji jest stawiany ten uczestnik, który wcześniej przesłał swoje ostatnie rozwiązanie.

  

Powrót na górę strony