MATMIX

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-1
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Żeromskiego
ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa

KPMG Warszawa

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

Konkurs jest zawieszony od roku szkolnego 2011/12.

 

Jest to ogólnopolski, internetowy konkurs matematyczny adresowany do gimnazjalistów organizowany przez  XL LO w Warszawie pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs sponsoruje międzynarodowa firma konsultingowa KPMG oraz ZIBI sp. z o.o. - dystrybutor sprzętu CASIO w Polsce.

Pierwszy etap trwa prawie 5 miesięcy i polega na rozwiązywaniu kolejnych zadań w domu oraz udzielaniu odpowiedzi przez Internet. Najlepsi uczestnicy zostają zaproszeni na finał do Warszawy. Konkurs szybko zyskał dużą popularność dzięki swojej swojej wygodnej formule (zadania można rozwiązywać w dowolnym czasie i tempie). Atrakcyjne są też nagrody dla laureatów: laptopy, kalkulatory graficzne i naukowe.

 

Historia: 

MATMIX organizowany jest od 2005 roku. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Do pierwszej edycji zgłosiło się 2 500 uczniów, w następnej było ich już o tysiąc więcej, a trzecia edycja zebrała ponad 6 tysięcy uczestników. Nie odbył się w roku szkolnym 2009/10. Cztery pierwsze edycje obejmowały także licealistów. W roku 2010/11 konkurs jest adresowany tylko do gimnazjalistów.Konkurs doczekał się pięciu edycji. Od 2012 roku jest zawieszony.

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: w pierwszej są klasy III GIM i I LO/TECH, a w drugiej - klasy II i III LO/TECH i IV TECH. W I kategorii mogą startować także młodsi uczniowie, ale bez żadnych preferencji.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie internetowej organizatora i założyć konto. Za założenie kilku kont przez tę samą osobę grozi dyskwalifikacja.

Etap I

 • Polega na rozwiązywaniu zadań testowych dostępnych na stronie internetowej. Każdy zestaw ukazuje się w określonym terminie i ma podany ostateczny termin przesyłania rozwiązań. Po jego upływie publikowane są poprawne odpowiedzi.
 • Zadania są testem jednokrotnego wyboru.
 • Za udzielenie prawidłowej/błędnej odpowiedzi uczeń otrzymuje/traci liczbę punktów podaną przy każdym zadaniu. Za brak odpowiedzi lub zaznaczenie odpowiedzi „k” uczeń nie otrzymuje punktów.
 • Informacja o sumie uzyskanych punktów wysyłana jest do zawodników e-mailem dopiero po zakończeniu I etapu konkursu, a lista finalistów jest publikowana w Internecie.

Etap II

 • Odbywa się w siedzibie organizatora (dojazd na koszt własny). Przechodzi do niego po 50 uczniów z każdej kategorii, którzy zdobyli największą liczbę punktów lub wszyscy uczestnicy, którzy zdobyli ich maksymalną liczbę.
 • Finaliści muszą e-mailem potwierdzić swoje uczestnictwo w zawodach.
 • W finale w czasie 60 minut rozwiązuje się test wielokrotnego wyboru składający się z 30 zadań.
 • Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną traci 1 punkt, a za brak odpowiedzi otrzymuje 0 punktów.
 • Zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się w tym samym dniu.

  

Przykładowe zadania: 

1. W świeżych grzybach jest 90% wody, a w suchych 12% wody. Ile kilogramów suszu otrzymamy z 22 kg świeżych grzybów?
A 2,2   B 2,464   C 6,25 –2,5   D 4,136   E 2,5   F 3,5   G 2,(3)   H 2,51   I (2,5)-1+ 2,2   J 20.75

2. Liczba rzeczywista t jest największą o następującej własności: dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a i b takich, że ich suma wynosi 1, prawdziwa jest nierówność (1+a-1)(1+b-1) ≥ t. Wtedy:
A t=0,5   B t=9   C t=1   D t=10   E t=2   F t=15   G t=4   H t=7   I nie istnieje taka liczba t
J żadna poprzednia odpowiedź nie jest poprawna

 

Matmix Reaktywacja

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja Matmix Reaktywacja :)

Powrót na górę strony