Miejski Konkurs Matematyczny klas III SP (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2012-01-6
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73A
tel. 71 796 45 60, faks: 71 796 45 61
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

Terminy: 

etap szkolny do 18.02.2012
zgłoszenia do etapu międzyszkolnego do 28.02.2012
etap międzyszkolny 28.03.2012
finał 17.05.2012 (w SP 45 Wrocław)
 

To jeden z nielicznych konkursów matematycznych, których adresatem są uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. Zadania opracowuje zespół złożony z nauczycieli kształcenia zintegrowanego i doradców metodycznych z matematyki. Celem konkursu jest wspieranie matematycznych uzdolnień u dzieci. Uczestnicy rozwiązują zadania tekstowe (5 zadań w ciągu 60 minut). Treść zadań dotyczy czterech podstawowych działań na liczbach w zakresie 1000, figur geometrycznych, obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych.

 

Skrót regulaminu: 
  • Etap szkolny przygotowują samodzielnie i w dowolnej formie nauczyciele z danej szkoły. Zwycięzcy tego etapu reprezentują szkołę w etapie międzyszkolnym.
  • Szkoły mogą zgłosić tylu uczestników, ile mają klas trzecich, jednak nie więcej niż czterech. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailem lub faksem.
  • Etap międzyszkolny odbywa się w kilku wybranych szkołach Wrocławia.
  • Gala zwycięzców, uroczyste ogłoszenie wyników finału i wręczenie nagród odbywa się w sali konferencyjnej WCDN.

  

Przykładowe zadania: 

ETAP MIĘDZYSZKOLNY

1. W sobotę 1 maja 2004, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 40 dni później klasa III pojechała na wycieczkę do Brukseli. Kiedy dzieci pojechały? Podaj dokładną datę i dzień tygodnia.
2. Przed wyjazdem do Brukseli uczniowie uszyli flagę Unii Europejskiej. Jakie wymiary miała flaga, jeśli jej obwód miał 480 cm, a długość była 3 razy większa od szerokości?
3. W czasie podróży przewodnik zadał uczniom zagadkę: "Dwóch ojców i dwóch synów podzieliło się trzema jabłkami. Każdy z nich dostał po jednym jabłku". Wyjaśnij, jak to możliwe.

 

Zad. 3

Ojciec ma syna, a ten syn również ma syna. Czyli mamy dziadka oraz jego syna i wnuka. Razem jest ich trzech. To dlatego.

Powrót na górę strony