Chatakerystyka Eulera

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-27
Autor: 
Sebastian Guz
student matematyki na Uwr
Dział matematyki: 
topologia

Definicja
Niezmiennik topologiczny charakteryzujący powierzchnie. Liczba opisująca strukturę powierzchni (traktowanej jako przestrzeń topologiczną):[tex]\chi(g)=2 - 2g,{/tex]gdzie: g oznacza genus powierzchni (tzn. liczbę 'dziur' powierzchni).

Klasyczna definicja
Pierwotnie charakterystyka Eulera została zdefiniowana dla wielościanów jako $\chi$:$$\chi = W-K+S,$$gdzie:
W- liczba wierzchołków,
K - liczba krawędzi,
S - liczba ścian.

Uogólniona definicja
Każdą krawędź wielościanu można potraktować jako ścianę jednowymiarową, a każdy wierzchołek - jako ścianę zerowymiarową. Uogólnieniem pojęcia wielościanu na przestrzenie euklidesowe n-wymiarowe są wielotopy. Dla nich powyższy wzór przyjmuje ogólną postać:$$\chi = k_0 - k_1 + k_2 - ... + (-1)^{n-1} \cdot k_{n-1},$$gdzie ki to liczba ścian i-wymiarowych dla liczb naturalnych i mniejszych od wymiaru n rozpatrywanej przestrzeni.

Twierdzenie Eulera o wielościanach
Charakterystyka Eulera $\chi$ wielościanów wypukłych równa jest 2.

Na mocy twierdzenia, że charakterystyka Eulera jest niezmiennikiem topologicznym, można wnioskować: $\chi = 2$ dla dowolnej powierzchni homeomorficznej z wielościanem wypukłym (czyli takiej, którą można bez sklejania ani rozrywania przekształcić na wielościan wypukły).

Przykłady

  • wstęga Möbiusa, butelka Kleina, powierzchnia boczna walca, torus mają charakterystyki Eulera równe 0;
  • n-torus (obwarzanek z n dziurami) ma charakterystykę Eulera równą -2(n-1);
  • płaszczyzna rzutowa ma charakterystykę Eulera równą 1.

Powrót na górę strony