Romb

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-18
Autor: 
Grzegorz Słaboń
student matematyki UWr
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna

Definicja:
Romb to czworokąt płaski równoboczny (tzn. ma wszystkie boki przystające).

Oznaczenie:
$\diamond$ABCD (czytaj: romb o wierzchołkach A, B, C, D)

Pochodzenie nazwy:
Nazwa romb pochodzi od greckiego rhómbos, co oznacza czworobok o wszystkich bokach równej długości.

Elementy składowe rombu:

 • punkty A, B, C i D to wierzchołki rombu
 • odcinki AB, BC, CD i DA to boki rombu
 • odcinki AC i BD to przekątne rombu
 • odległość między przeciwległymi bokami to wysokość rombu
 • łamana zamknięta ABCDA to brzeg rombu

Konstrukcja:

sposób 1
sposób 2
Kroki:
Kroki:

Definicje alternatywne:

 • równoległobok o równych sąsiednich bokach
 • równoległobok o prostopadłych przekątnych
 • równoległobok z osią symetrii
 • równoległobok, którego przekątna połowi kąt wewnętrzny
 • równoległobok, w który można wpisać okrąg

Przykłady:

 • kwadrat (rys. 1)
 • kształt 'karo' (romb o kącie wewnętrznym 45°) (rys. 2)
 • 'kopnięty kwadrat' (rys. 3)
 • dwa przystające trójkąty równoramienne sklejone podstawami (rys. 4)
 • romb opisany na okręgu i wpisany w elipsę (rys. 5)
 • romb w układzie współrzędnych zadany nierównością $|\frac{1}{2}x|+|y|\leq1$ (rys. 6)
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6

Kontrprzykłady:

 • romboid (lub deltoid) - nieprzystające trójkąty równoramienne sklejone podstawami (rys. 1)
 • romboedr (lub rombościan) - nie jest wielokątem (rys. 2)
 • superelipsa zadana w układzie współrzędnych nierównością $|\frac{1}{2}x|^{\frac{2}{3}}+|y|^{\frac{2}{3}}\leq1$ - nie jest wielokątem (rys. 3)
Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Własności:

 • przekątne rombu są prostopadłe
 • romb ma dwie osie symetrii (przekątne)
 • romb ma środek symetrii (punkt przecięcia przekątnych)
 • w każdy romb można wpisać okrąg
 • środkiem okręgu wpisanego w romb jest punkt przecięcia przekątnych
 • na każdym rombie można opisać elipsę
 • romby szczelnie wypełniają płaszczyznę (tworzą parkietaż)
 • cecha przystawania rombów - (bk)
 • cecha podobieństwa rombów - (k)
 • romb o przystających kątach wewnętrznych to kwadrat

Związki miarowe:

W rombie o boku długości a, jednym z kątów wewnętrznych o mierze $\alpha$ i przekątnych długości d1 i d2 mamy:

 • wysokość h = a sin$ \alpha$
 • pole P = ah = $\frac{1}{2}$d1d2 = a2 sin $\alpha$
 • obwód O = 4a
 • przekątne d1 = $2a\sin{\frac{\alpha}{2}}$, d2 = $2a\cos{\frac{\alpha}{2}}$
 • drugi kąt wewnętrzny wynosi 180°-$\alpha$
 • suma kątów wewnętrznych wynosi 360°
 • suma kątów zewnętrznych wynosi 360°
 • promień okręgu wpisanego r = $\frac{1}{2}h$ = $\frac{1}{2}a\sin{\alpha}$

Historia:

 • Romb był popularnym motywem w starożytnym zdobnictwie.


Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
Fot. 4

Fot. 1. Fragment kości konia z 11 tysiąclecia p.n.e. z okolic Cuina Turcului w Rumunii.
Fot. 2. Figura z Gladnioe w Jugosławii z ok. 6000 r. p.n.e.
Fot. 3. Gliniana figura z okolic Rast w Rumunii z ok. 5200 r. p.n.e.
Fot. 4. Lady of Pazardjic z Bułgarii z ok. 4500 r. p.n.e.

 • Euklides w IV w. p.n.e. w swoim dziele Elementy opisuje romb jako tę z figur czworobocznych, która jest równoboczna, ale nie prostokątna.
 • Irański matematyk Al-Kaszi w dziele Klucz arytmetyki z 1427 roku w części dotyczącej czworokątów wyróżnia romby jako te o równych bokach i nierównych kątach.

Terminy pokrewne:

 • złoty romb

Bibliografia:

Powrót na górę strony