Wstęga Möbiusa

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-28
Autor: 
Sebastian Guz
Dział matematyki: 
topologia

Definicja:

Powierzchnia dwuwymiarowa powstała z prostokąta przez sklejenie jego dwóch przeciwległych brzegów po obróceniu jednego z brzegów o kąt półpełny.

Wstęga rzędu n:

Powierzchnia dwuwymiarowa powstała przez sklejenie dwóch przeciwległych boków prostokąta po obróceniu jednego z boków n razy o kąt półpełny, np. wstęga rzędu 0 to powierzchnia walca, wstęga rzędu 1 to wstęga Möbiusa. Wstęgi parzystych rzędów są dwustronne, wstęgi rzędów nieparzystych są jednostronne.

Własności:

 • powierzchnia ograniczona, jednostronna (nieorientowalna), z brzegiem (niezawęźlona krzywa zamknięta równoważna topologicznie okręgowi);
 • sklejenie jej brzegu prowadzi do powstania butelki Kleina;
 • sklejenie dwóch wstęg Möbiusa brzegami również prowadzi do powstania butelki Kleina;
 • do pokolorowania dowolnej mapy na wstędze Möbiusa tak, aby sąsiadujace kraje miały inne barwy potrzeba 7 kolorów (podobnie jak na torusie);
 • rozcinając wstęgę Möbiusa wzdłuż linii środkowej (w połowie szerokości - tzw. równik wstęgi) otrzymamy jedną wstęgę (własność wykorzystywana przez iluzjonistów) czwartego rzędu ;
 • rozcinając wstęgę Möbiusa wzdłuż linii niebędącą linią środkową otrzymamy dwie wstęgi, z których jedna jest wstęgą Möbiusa, a druga jest wstęgą czwartego rzędu;
 • genus g wstęgi Möbiusa równa się 1;
 • charakterystyka Eulera dla wstęgi Möbiusa wynosi 0;

Równania analityczne:

 • parametryczne - jeżeli za równik wstęgi przyjmiemy okrąg o promieniu R umieszczony w płaszczyźnie Oxy tak, że środek okręgu znajdzie się w początku trójwymiarowego układu współrzędnych, zaś przez w oznaczymy połowę szerokości wstęgi, to wstęgę można sparametryzować:
$x(s,t)=(R+s\cdot \cos(t/2))\cos t$
$y(s,t)=(R+s\cdot \cos(t/2))\sin t$
$z(s,t)=s\cdot \sin (t/2)$
gdzie: $s \in [-w,w], \; t \in [0, 2\pi)$;
 • kartezjańskie - przy powyższej parametryzacji równanie stopnia 3 wstęgi Möbiusa przybiera postać:
  $-R^2 y + x^2 y + y^3 - 2Rxz - 2x^2 z - 2y^2 z + y z^2=0$

Historia i nazwa:

Opisana po raz pierwszy niezależnie przez Augusta Ferdynanda Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga w 1858 roku. Ciekawym jest fakt, że Listing swoje odkrycia opublikował, a Möbius nie.

Powrót na górę strony