czerwiec 2019

Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-12

Zad. 1. Jakie było najstarsze czasopismo matematyczne? Kiedy i gdzie powstało?

Zad. 2. W historii matematyki znanych jest kilka dzieł pod (czasem skróconym) tytułem:
a) Elementy
b) Principia
c) Geometria
Do każdego tytułu podaj dwóch możliwych autorów i napisz, czego dotyczą ich dzieła. 

Zad. 3.  Wymień artefakt starożytnej matematyki pochodzący z czasów/terenów:
a) prehistorycznych
b) Babilonii
c) Egiptu
d) Grecji
e) Rzymu
f) Indii
g) Chin
h) Bizancjum
i) Imperium Osmańskiego
j) Persji

 

Wyniki: 

W czerwcu punkty zdobyli:

 • 3 pkt: Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Bolesław Mokrski - emerytowany nauczyciel z Przyszowic,
 • 2 pkt: Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr, Krzysztof Danielak - student automatyki i robotyki na PWr,

Po 9 miesiącach Ligi Zadaniowej z Historii Matematyki w czołówce znaleźli się (z punktami na 27 możliwych):

 • 24 pkt: Bolesław Mokrski - emerytowany nauczyciel z Przyszowic,
 • 23, 75 pkt: Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
 • 22,5 pkt: Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr,
 • 18 pkt: Zygmunt Krawczyk - nauczyciel w SLO Żary,
 • 9, 75 pkt: Tomasz Tomiczek - nauczyciel z Lipowej,
 • 8 pkt: Krzysztof Danielak - student automatyki i robotyki na PWr.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Najstarsze czasopisma matematyczne to:

 • 1810 - Annales de Mathématiques Pures et Appliquées (potocznie znane jako Annales de Gergonne) - miesięcznik założony przez Josepha-Diaza Gergonne w Nimes, Francja;
 • 1826 - Journal für die reine und angewandte Mathematik (potocznie znany jako Crelle's Journal) - założony przez Augusta Leopolda Crelle w Berlinie, istnieje do dziś;
 • 1868 - Mathematische Annalen - założone przez Feliksa Kleina w Getyndze.

Najstarsze polskie czasopismo matematyczne to założone w 1920 w Warszawie przez Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego Fundamenta Matematicae.

Zad. 2. a)  Elementy

 • Elementy (gr. Stoicheia geometrias) Euklidesa (IV w. p. n. e.) – traktat w 13 księgach o geometrii płaskiej, przestrzennej i arytmetyce,  przentujący stan wiedzy starożytnej Grecji;
 • Elementy matematyki (fr. Éléments de mathématique) Nicolasa Bourbakiego (1935-1983) - wielotomowy kurs matematyki prezentującego stan wiedzy z XX wieku w kluczowych dziedzinach matematyki opartych na teorii mnogości,
 • Elementy algebry Leonarda Eulera (1766) – elementarny wykład algebry zawierający m.in. formuły rozwiązywania równań wielomianowych;

b) Principia

 • Philosophiae naturalis principia mathematica Isaaca Newtona (1687) – opisuje prawo powszechnego ciążenia i prawa mechaniki klasycznej,
 • Principia mathematica Bertranda Russell’a i Alfreda Whiteheada (1910-1913) – 4-tomowe dzieło formalizujące podstawy matematyki;

c) Geometria

 • Geometria (fr.  La Géométrie) René Descartes’a (1637) – algebraizacja geometrii, podstawy geometrii analitycznej, własności figur sprowadzone do analizy równań algebraicznych;
 • Podstawy geometrii (ros. O naczałach geometrii) Mikołaja Łobaczewskiego (1829) - wydana w Kazaniu, zawiera podstawy geometrii hiperbolicznej;
 • Geometria, To jest Miernicka Nauka, po Polsku krótko napisana z Greckich i z Łacińskich ksiąg Stanisława Grzepskiego (1566) – pierwszy napisany po polsku podręcznik geodezji i miernictwa.

Zad. 3.
a) kość z Lebombo - znaleziona na terenie Królestwa Suazi, datowana na 35 000 lat p. n. e, 
kość z Ishango - znaleziona na granicy Ugandy z Zairem, datowana na 25 000 lat p. n. e;

b) Plimpton 322 i inne - datowane na 1800 lat p. n. e. gliniane tabliczki z pismem klinowym, zawartość dotyczy ułamków, algebry, równań liniowych, kwadratowych, sześciennych, trójek pitagorejskich, wartości funkcji trygonometrycznych;

c) papirus Rhinda (zwany też papirusem Ahmesa), papirus Moskiewski, papirus Berliński - datowane na   1850 lat p. n. e, zawierają rozwiązane problemy arytmetyczne i geometryczne;

d) deska salamińska - datowana na III wiek p. n. e. marmurowa tabliczka abakusa znaleziona w 1846 na Salaminie, Grecja;
mechanizm z Antykithiry - datowany na 150 lat p. n. e. mechaniczny przyrząd zaprojektowany do obliczania pozycji ciał niebieskich, znaleziony we wraku okrętu obok wyspy Andikitira;

e) abakusy z brązu, żetony liczbowe - odnajdywane w wykopaliskach archeologicznych w rozmaitych prowincjach cesarstwa;

f) miarka z Lothal - datowana na 2000 lat p. n. e. pochodząca doliny Indusu,
manuskrypt z Bakhshali - datowany na 200 lat p. n. e, znaleziony w 1881, przechowywany w Bibliotece Bodlejańskiej Uniwersytetu w Oksfordzie, najstarszy dowód użycia symbolu zera pozycyjnego,
Shulba Sutras - datowane na 800 lat p. n. e. manuskrypty będące przypisami do Wed, zawierające praktyczne obliczenia matematyczne potrzebne do konstrukcji ołtarzy;

g) skorupa żółwia - datowana na epokę Shang (1600–1046 p.n.e.) z zapisaną liczbą 123 w systemie dziesiętnym;

h) kopuła na pendentywach - w świątynii Hagia Sofia w Konstantynopolu (IV w.)
mozaiki w Rawennie (np. bazylika Sant'Apolinare Nuovo, kościół San Vitale, mauzoleum Galii Placydy) - parkietaże wielokątowe i płytkami krzywoliniowymi (V-VI w.)

 

Powrót na górę strony