listopad 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2015-12-17

Zad. 1. Na grobie którego z matematyków umieszczono poniższe epitafium? Jak długo żył ten matematyk? W jakich latach? 
Przechodniu! Pod tym kamieniem spoczywają prochy XYZ, który zmarł w głębokiej starości. Przez szóstą część swego życia był chłopcem, przez dwunastą – młodzieńcem, a kolejną siódmą część swego życia był kawalerem. Przez pięć lat doświadczał szczęścia małżeńskiego, a wtedy urodził mu się syn, który nieszczęśliwie dożył wieku dwakroć mniejszego od ojca, a ten pozostawał po nim w smutku przez cztery ostatnie lata, aż zasnął snem wiecznym, opłakiwany przez najbliższych. Powiedz, jeśli umiesz obliczać, ile miał lat, kiedy zmarł? 

Zad. 2. Podaj nazwisko matematyka, któremu przypisuje się:
a) sprawne obliczenie sumy liczb od 1 do 100
b) bieganie nago po ulicy i wznoszenie okrzyków
c) śmierć z głodu z obawy przed otruciem
d) śmierć w pojedynku
e) pomiar wysokości piramid
f) spowodowanie pożaru okrętów za pomocą luster.

Zad. 3. Jakich systemów numeracji używano w czasach:
a) Pitagorasa z Samos
b) Euklidesa
c) Bolesława Chrobrego
d) Zygmunta Augusta.

 

Wyniki: 

W listopadzie następujące liczby punktów uzyskali:

  • 3 - Daria Bumażnik - II LO w Jeleniej Górze, Zygmunt Krawczyk - nauczyciel w SLO Żary, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Szymon Meyer - II LO Opole, Sabina Khady Sy - studentka nanotechnologii na UJ, Bartosz i Jan Szczerba - SP 35 Szczecin, Dominik Zygmunt - student tudent bankowości i finansów cyfrowych UŁ,
  • 2,5 - Kamil Demczyszyn - Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław, Marcin Faryński i Kamil Faryński - SP 11 Inowrocław, Małgorzata Gołdyn - I LO Jelenia Góra, Kamil Krakowiecki - student anglistyki na UŚ, Bolesław Mokrski - nauczyciel z Gliwic, Adrian Szumski - konstruktor z Płocka, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej, Janusz Wieczorek - nauczyciel z Sandomierza
  • 2 - Krzysztof Danielak - student informatyki przemysłowej na PWr.

Pozostali zawodnicy uzyskali poniżej 2 pkt.

Po dwóch miesiącach trwania Ligi prowadzą:
I m. - Daria Bumażnik, Krystyna Lisiowska, Szymon Meyer, Adrian Szumski, Dominik Zygmunt,  (5,5 pkt)
II m. - Zygmunt Krawczyk, Bolesław Mokrski, Sabina Khady Sy, Bartosz i Jan Szczerba (5 pkt)
III m. - Krzysztof Danielak, Kamil Faryński, Marcin Faryński, Kamil Krakowiecki, Wojciech Tomiczek, Janusz Wieczorek (4,5 pkt)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Bohaterem inskrypcji nagrodnej jest gracki matematyk Diofantos żyjący prawdopodobnie w latach 200-284 lub 214-298 n.e. Był autorem 13-tomowego dzieła "Arytmetyka", w którym zajmował się rozwiązywaniem równań w liczbach naturalnych lub całkowitych z kilkoma niewiadomymi (dziś nazywamy je diofantycznymi). Wprowadził symbole równości, niewiadomej, dodawania i odejmowania. Aby wyliczyć jego wiek, wystarczy rozwiązać równanie wynikające z napisu na nagrobku: 1/6 x + 1/12 x + 1/7 x + 5 + 1/2 x + 4 = x, co daje 9x = 756, czyli x = 84.

Zad. 2.
a) 7-letni Karol Gauss
b) Archimedes z okrzykiem Eureka
c) Kurt Gödel, który wierzył, że ktoś chce go otruć; nie potrafił opanować tej obsesji nawet na tyle, by zmusić się do jedzenia żywności w puszkach kupowanych w supermarkecie.
d) Ewaryst Galois
e) Tales z Miletu
f) Archimedes podczas obrony Syrakuz podczas II wojny punickiej

Zad. 3.

a) system ateński tzw. grecka numeracja akrofoniczna (VI w. p.n.e.)
Symbol liczby pochodzi od pierwszej litery jej nazwy.
b) system joński tzw. grecka numeracja alfabetyczna (III w. p.n.e.)
Kolejne cyfry oznaczane były kolejnymi literami alfabetu.
c) system rzymski
d) dziesiętny system pozycyjny tzw. numeracja arabska
Najstarszy polski tekst zawierający liczby w zapisie arabskim pochodzi z 1397 roku. W XVI wieku zapis arabski był już w Polsce powszechny, o czym świadczy choćby zapis dat na bitych ówcześnie monetach.

 

Powrót na górę strony