maj 2008

Zad. 1. Uzupełnij zdania.
A) Słowo PODA ma się tak do BODA, jak TOGA do ...
B) Słowo GABON ma się tak do PANGO, jak DEZEŃ do ...
C) Słowo PATAGOJ ma się tak do BODOKAJ, jak KOFOLA do ...

Zad. 2. Angielskie "three" jest liczebnikiem, który ma tyle głosek, ile wynosi nazywana przez niego liczba. Podaj wszystkie takie jednowyrazowe liczebniki polskie.

Zad. 3. Podano kilka równości arytmetycznych zapisanych w języku L. Podaj A, B, C. Co to za język?
fem · fir = tyve
fem · fem = femogtyve
fireogfirsindstyve + seks = halfemsindstyve
seksogtresindstyve + niden = femogfirsindstyve
femden + femogtresindstyve = firsindstyve
treden + A = niogtyve
seks · ni = B
niogtresindstyve + fireogtyve = C

 

Wyniki: 

Najlepszy wynik (2,5 pkt.) znów stał się udziałem Damiana Olczyka z I LO w Oleśnie.

Gratulujemy!

W ogólnej klasyfikacji (na możliwe 24 punkty) prowadzi Damian Olczyk z 20,5 pkt., a II miejsce zajmuje Michalina Sieradzka (13 pkt.).

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. DOGA (udźwięcznienie pierwszej głoski), SEŃDE (zmiana kolejności głosek + ubezdźwięcznienie), GAWALO (zamiana samogłosek, zmiany dźwięczności).

Zad. 2. Polskie liczebniki mają przynajmniej 3 głoski i dokładnie tyle ma akurat liczebnik "3"; "4" nie pasuje, "5" pasuje według potocznej wymowy coraz większej liczby Polaków [p',j,e,ń,ć] (choć zalecana jest wciąż wymowa bez "j"), dalsze liczebniki mają za mało głosek w stosunku do wartości, które nazywają.

Zad. 3. Prawdopodobnie "og" łączy jedności z dziesiątkami. Druga równość musi oznaczać mnożenie 5·5 albo 6·6 (widać więc, że najpierw podawane są jedności). Z brzmienia "fem" oraz występowania wśród liczebników morfemu "seks" można się domyślić, że fem = 5, zatem tyve = 20 i fir =4. Poza tym zapewne seks = 6, tre = 3. Dalej widać, że "sinds" służy do tworzenia wielokrotności 20, więc "-den" odpowiada polskiemu "-naście", a "hal-" oznacza odjęcie 10 lub inaczej połowy (dwudziestki). Odpowiedzi to zatem: A = seksden, B = fireoghaltresindstyve, C = treoghalfemsindstyve. L to język podobny pod względem wymowy do angielskiego oraz niemieckiego i budujący liczebniki podobnie jak niemiecki. Brzmienie lub pisownia powinny nasunąć na myśl języki skandynawskie, a jest to konkretnie duński.

 

Powrót na górę strony