maj 2012 - kredyty

Data ostatniej modyfikacji:
2014-10-12
Miniwykład o kredytach

Kredyt wszystkim kojarzy się z bankiem i jest to słuszne skojarzenie, ponieważ udzielanie kredytów to jedna z podstawowych funkcji banków i główne źródło ich dochodów. Kiedy potrzebujemy większej ilości pieniędzy, której nie posiadamy w całości (np. na dom, samochód lub inwestycje w firmie), zazwyczaj udajemy się do banku po kredyt. Niekiedy kredytów na zakupy udzielają też sieci handlowe.

Kredyt to umowa z bankiem (lub z inną firmą) na pożyczenie określonej kwoty pieniędzy na określonych warunkach. Banki są jednak nastawione na osiąganie zysku, więc chcą na tej działalności zarobić. Dlatego za udzielenie kredytu pobierają opłaty. Zaciągnięty w banku kredyt nie musi być zwrócony na raz, lecz może być spłacany w częściach nazywanych ratami. Najważniejsze sprawy ustalane w umowie kredytowej to: wysokość kredytu, okres, na jaki pożyczamy z banku pieniądze, kwota, jaką zarobi na tej pożyczce bank (czyli wysokość oprocentowania kredytu i ewentualne inne opłaty, którymi nie będziemy się tu zajmowali), sposób naliczania odsetek od kredytu oraz liczba i wysokość rat kredytu.

Raty kredytu dzielimy na dwa rodzaje - kapitałowe odsetkowe. Rata kapitałowa to część kwoty kredytu, którą zwracamy bankowi. Raty te nie muszą być równe. Mogą być np. niższe na początku, a potem rosnąć. Natomiast rata odsetkowa to zysk banku, który stanowi określony ułamek raty kapitałowej lub kwoty kredytu, jaka pozostała do spłacenia. Sumę tych dwóch rat nazywamy ratą całkowitą.

Przykład 1. Bank udzielił panu Kowalskiemu kredytu w wysokości 2000 zł. W umowie kredytowej Kowalski zobowiązał się do spłaty kredytu w czterech równych ratach kapitałowych powiększonych o 10% (czyli 1/10) odsetek. Oblicz wysokość rat kapitałowych, odsetkowych i całkowitych. Jaki będzie zysk banku z udzielenia tej pożyczki?
Rozwiązanie. Raty kapitałowe są cztery i są równe, więc wynoszą 2000/4 = 500 zł. Rata odsetkowa stanowi 1/10 raty kapitałowej, czyli 1/10 z 500 zł = 50 zł. Wszystkie raty całkowite wynoszą po 500+50 = 550 zł. Bank pożyczył panu Kowalskiemu 2000 zł, a ten zwrócił 4·550 = 2200 zł, zatem zysk banku to 200 zł.

Harmonogram spłat rat kredytu przedstawia się często w tabeli, której przykład dla kredytu pana Kowalskiego zamieszczamy poniżej.

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
1. 500 50 550 1500
2. 500 50 550 1000
3.  500  50   550  500
4.
500
50
550
0
razem 2 000 200 2 200 -----

Przykład 2. Bank udzielił panu Nowakowi kredytu w wysokości 1000 zł. W umowie kredytowej Nowak zobowiązał się do spłaty kredytu w dwóch równych ratach kapitałowych
powiększonych o 10% (czyli 1/10) odsetek od kwoty pozostałej do spłacenia. Oblicz wysokość rat kapitałowych, odsetkowych i całkowitych. Jaki będzie zysk banku z udzielenia tej pożyczki?
Rozwiązanie. Raty kapitałowe są dwie i są równe, więc wynoszą 1000/2 = 500 zł. Pierwsza rata odsetkowa stanowi 1/10 z 1000 zł, czyli 100 zł. Druga rata odsetkowa stanowi 1/10 z 500 zł, czyli 50 zł. Zatem raty całkowite wynoszą odpowiednio 600 zł i 550 zł. Bank pożyczył panu Nowakowi 1000 zł, a ten zwrócił 600+550 = 1150 zł, zatem zysk banku to 150 zł.

Harmonogram spłat rat kredytu pana Nowaka wygląda więc następująco:

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita  pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
1. 500 100 600 500
2.
500
50
550
0
razem  1 000  150  1 150 -----

[koniec wykładu dla SP]

Klienci banku często dla wygody wybierają kredyt, którego rata całkowita jest stała, mimo że oprocentowanie naliczane jest od kwoty pozostałej do spłacenia (jak w przypadku kredytu pana Nowaka). Jak obliczyć wysokość takiej raty?

Niech K oznacza kwotę zaciągniętego kredytu, R - stałą ratę całkowitą, i - oprocentowanie kredytu w skali roku (tzn. ustalony procent od tej części kwoty K, jaka pozostała do spłacenia). Zakładamy, że raty całkowite są płacone na koniec każdego roku, a kredyt jest wzięty na n lat.

Kwota pozostałego do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wynosi:

  • po pierwszym roku K·(1+i) - R,
  • po drugim roku (K·(1+i)-R) · (1+i) - R = K·(1+i)2 - R(1+i) - R,
  • po trzecim roku (K·(1+i)2-R(1+i)-R) · (1+i) - R = K·(1+i)3 - R(1+i)2 - R·(1+i) - R,
  • ..........
  • po n-tym roku K·(1+i)n - R·(1+i)n-1 - ... - R·(1+i)2 - R(1+i) - R.

Jednak po n-tym roku całość zadłużenia jest już spłacona, czyli ta ostatnia wielkość wynosi 0. Przyrównując to wyrażenie do zera i wykonując przekształcenia (korzystamy ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego), otrzymamy wzór na stałą ratę całkowitą kredytu:
[tex]R = K \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n-1}[/tex].

Przykład 3. Pan Terlecki pożyczył w banku 60 000 zł na 5 lat. Oprocentowanie w skali roku wynosi 10%. Raty całkowite mają być stałe i płacone na koniec roku. Oblicz wysokość raty całkowitej. Ile zarobi bank na tej pożyczce?
Rozwiązanie. Do wyprowadzonego powyżej wzoru podstawiamy K=60 000 zł, i=0,1 oraz n=5. Otrzymujemy [tex]R=60000 \cdot \frac{0,1 \cdot 1,1^5}{1,1^5-1}\approx 15827,85[/tex]. Rata całkowita w każdym roku będzie więc wynosiła 15 827,85 zł. Bank pożyczył panu Terleckiemu 60 000 zł, a ten zwrócił 5·15 827,85 = 79 139,25 zł, zatem zysk banku to 19 139,25 zł.

Harmonogram spłat rat kredytu pana Terleckiego wygląda więc następująco:

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita  pozostałe zadłużenie
(z odsetkami)
1. 9 827,85 6 000,00 15 827,85 63 311,40
2. 10 810,63 5 017,22 15 827,85 47 483,55 
3. 11 891,70 3 936,15 15 827,85 31 655,70
4. 13 080,87 2 746,98 15 827,85 15 827,85
5.
14 388,95
1 438,90
15 827,85
0
 razem 60 000,00 19 139,25 79 139,25 -----

 

Zadania dla SP

Zadanie 1. Supermarket "Nie dla idiotów" reklamuje się, że sprzedaje telewizory na kredyt z ratami "zero procent". Pan Kowalski skusił się i kupił telewizor o wartości 2 500 zł. Supermarket udzielił mu kredytu na rok i kwartał z ratami płatnymi co miesiąc w wysokości 167 zł. Czy faktycznie był to kredyt z ratami "zero procent"? Ile powinna wynosić w tej sytuacji miesięczna rata kredytu "zero procent"?

Zadanie 2. Pan Nowak pożyczył z zakładowej kasy pożyczkowej 300 zł na trzy tygodnie. Umówił się z pracodawcą, że na koniec każdego tygodnia będzie oddawał 1/3 długu powiększoną o 1/8 niezwróconej jeszcze kwoty. Ile będą wynosiły raty całkowite pana Nowaka? Ile pieniędzy odda on do kasy pożyczkowej?

Zadanie 3. Pan Terlecki zaciągnął kredyt w "Długi-m Banku" na okres 5 lat. Będzie go spłacał na koniec każdego roku w równych ratach kapitałowych po 20 000 zł. Rata odsetkowa na koniec pierwszego roku wynosi 20 000 zł i co roku maleje o 4 000 zł. Przygotuj harmonogram spłaty kredytu pana Terleckiego. Ile wynosiła kwota zaciągniętego przezeń kredytu?

Zadania dla GIM

Zadanie 1. Pan Kowalski zapomniał, ile wynosiło w skali roku oprocentowanie jego kredytu na samochód. Pamięta tylko, że spłacał go na koniec roku w równych ratach kapitałowych w wysokości 2000 zł. Znalazł też polecenie przelewu za ostatnią ratę całkowitą kredytu, na którym widniała kwota 2320 zł. Jakie było oprocentowanie roczne kredytu pana Kowalskiego?

Zadanie 2. Pan Nowak zaciągnął kredyt w wysokości 20 000 zł na 8 lat z oprocentowaniem 15% w skali roku. Umowa z bankiem przewiduje równe raty kapitałowe płatne na koniec każdego roku, a odsetki płacone są od niespłaconej kwoty. Przygotuj  harmonogram spłaty kredytu pana Nowaka.

Zadanie 3. Pan Terlecki wziął na 12 lat kredyt oprocentowany na 15% w skali roku. Kredyt ma być spłacony w równych ratach całkowitych płatnych na koniec każdego roku. W jakiej wysokości pan Terlecki zaciągnął kredyt, jeśli roczna rata całkowita wynosi 4000 zł?

Zadania dla LO

Zadanie 1. Pan Kowalski wziął kredyt w wysokości 20 000 zł na 3 lata. Raty mają być płacone na koniec każdego roku, z tym że raty odsetkowe mają być równe i wynosić po 4 000 zł. Podaj harmonogram spłaty kredytu pana Kowalskiego. 

Zadanie 2. Pan Nowak zaciągnął kredyt w wysokości 30 000 zł na okres 5 lat. Jest on oprocentowany na 15% w skali roku i spłacany w równych ratach całkowitych na koniec każdego roku. Oblicz wysokość rocznej raty całkowitej. Po trzech latach pan Nowak wygrał na loterii i zdecydował się spłacić cały kredyt. Ile wyniesie go ostatnia rata całkowita? Ile zaoszczędzi, spłacając kredyt wcześniej?

Zadanie 3. Pan Terlecki wziął kredyt na 12 lat oprocentowany na 15% w skali roku. Ma go spłacić w równych ratach całkowitych płatnych na koniec każdego roku. Z powodu trudności finansowych bank zgodził się na zawieszenie pierwszych trzech rat kredytu i rozłożenie ich na pozostałe lata. W jakiej wysokości pan Terlecki zaciągnął kredyt, jeśli roczna rata całkowita przez ostatnie dziewięć lat spłaty wynosiła 4000 zł?

Wyniki: 
Wyniki uzyskane w SP

W tym miesiącu 3 punkty zdobyli: Adam Gawlik SP 28 Wałbrzych, Anna Górska SP 2 Olesno, Joanna Lisiowska KSP Warszawa i Andrzej Turko SP Optimum Wrocław.

2 punkty otrzymali: Aleksandra Piasecka KSP Oleśnica, Igor Rosiak SP 28 Wałbrzych i Karolina Litwin PSP Mieroszów.

Pozostałym uczestnikom punktów w tym miesiącu nie przyznano.

Po ośmiu miesiącach Ligi z wynikiem 24 pkt. prowadzi: Joanna Lisiowska KSP Warszawa. 

Wyniki uzyskane w GM

W tym miesiącu 3 punkty zdobyli: Krzysztof Bednarek GM 13 Wrocław, Daria Bumażnik GM 1 Jelenia Góra, Wojciech Górski GM 2 Olesno, Anna Łeń GM 1 Łódź i Aleksandra Polcyn GM Akademickie Toruń.

2,75 punktu zdobył  Mieszko Gałat GM 50 Bydgoszcz.

2,5 punktu uzyskała Liwia Ćwiek GM 2 Złotoryja.

Pozostałym uczestnikom nie przyznano w tym miesiącu punktów.

Po ośmiu miesiącach Ligi z wynikiem 23,5 pkt. prowadzi Anna Łeń GM 1 Łódź. 

Wyniki uzyskane w LO

W tym miesiącu 1,25 punktu zdobyli: Bartłomiej Polcyn I LO Inowrocław i Maciej Pomykała Liceum Akademickie Toruń. 

0,5 punktu zdobył Paweł Samoraj I LO Olsztyn.

0,25 punktu zdobył Dominik Zygmunt TE Biała Rawska. 

Pozostali uczestnicy nie otrzymali w tym miesiącu punktów.

Po ośmiu miesiącach Ligi z wynikiem 18,25 pkt. prowadzi: Maciej Pomykała LA Toruń.

 

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. Pan Kowalski zapłacił o 5 zł więcej niż wynosiła wartość telewizora, bo 15·167 = 2505 zł, a więc nie były to raty "zero procent". Miesięczna rata kredytu "zero procent" powinna rzeczywiście wynosić 2500:15 ≈ 166,67 zł, a dokładniej przez 10 miesięcy 166,67 zł i przez 5 miesięcy 166,66 zł.

Zad. 2. Kolejne raty całkowite wyniosą:
300/3+300·1/8 = 100+37,5 = 137,50 zł
300/3+200·1/8 = 100+25 = 125 zł
300/3+100·1/8 = 100+12,5 = 112,50 zł.
W sumie pan Nowak odda do kasy pożyczkowej 375 zł.

Zad. 3. Pan Terlecki zaciągnął kredyt w wysokości 100 000 zł.

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita  pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
1. 20 000,00 20 000,00  40 000,00   80 000,00 
2. 20 000,00  16 000,00   36 000,00   60 000,00 
3. 20 000,00  12 000,00   32 000,00   40 000,00 
4. 20 000,00 8 000,00  28 000,00  20 000,00
5.
20 000,00
4 000,00
 24 000,00 
0
 razem 100 000,00 60 000,00 160 000,00 -----

 

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. Ostatnia rata odsetkowa to 2320-2000 = 320 zł, stąd oprocentowanie roczne to 320/2000 = 0,16, czyli wynosi 16%.

Zad. 2. Harmonogram spłaty kredytu pana Nowaka wygląda następująco:

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
1. 2 500,00 3 000,00 5 500,00 17 500,00
2. 2 500,00 2 625,00 5 125,00 15 000,00
3.  2 500,00  2 250,00   4 750,00  12 500,00
4.   2 500,00  1 875,00 4 375,00 10 000,00
5.  2 500,00   1 500,00   4 000,00   7 500,00 
6.  2 500,00   1 125,00   3 625,00   5 000,00 
7.  2 500,00  750,00   3 250,00   2 500,00 
8.
2 500,00
375,00
2 875,00
0
razem 20 000,00 13 500,00 33 500,00 -----

Zad. 3. Wzór na wysokość stałej raty całkowitej przekształcamy do postaci
[tex]K = R \cdot \frac{(1+i)^n-1} {i \cdot (1+i)^n}[/tex].
Podstawiając R=4000, i=0,15 oraz n=12, otrzymamy po zaokrągleniu K=21 682,48 zł.

 

Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. Aby zachować stałe raty odsetkowe, trzeba utrzymywać pozostałe zadłużenie na niezmienionym poziomie, czyli kredyt powinien zostać spłacony w całości w ostatniej racie kapitałowej. Harmonogram spłaty kredytu pana Kowalskiego wygląda następująco:

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita  pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
1. 0,00 4 000,00 4 000,00 20 000,00
2.  0,00 4 000,00 4 000,00 20 000,00
3.
20 000,00
4 000,00
24 000,00
0
 razem 20 000,00 12 000,00 32 000,00 -----

Zad. 2. Wysokość rocznej raty całkowitej (wyliczona ze wzoru) wynosi 8 949,47 zł. Wysokość ostatniej raty całkowitej spłacanej po 3 roku wynosi 8 949,47 + 14 549,23 = 23 498,69 zł. Oszczędność przy wcześniejszej spłacie kredytu to suma odsetek, które byłyby spłacane w 4 i 5 roku pożyczki, czyli 2182,38 + 1167,32 = 3 349,71 zł, bo harmonogram spłaty kredytu pana Nowaka przez 5 lat wyglądałby następująco:

po roku rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
1. 4 449,47 4 500,00  8 949,47 25 550,53
2. 5 116,89 3 832,58 8 949,47 20 433,65
3. 5 884,42 3 065,05 8 949,47 14 549,23
4. 6 767,08 2 182,38 8 949,47 7 782,14
5.
7 782,14
1 167,32
8 949,47
0
razem 30 000,00 14 747,33 44 747,33 -----

 Zad. 3. Żeby rozwiązać to zadanie, skorzystamy ze wzoru z wykładu, z tym że zamiast K wstawimy K·(1+i)3, ponieważ odroczenie spłaty kredytu przez pierwsze 3 lata, to nic innego jak zwiększenie kwoty kredytu z K do K·(1+i)3. Otrzymamy
[tex]R = K \cdot \frac{i \cdot (1+i)^{12}}{(1+i)^9-1}[/tex].
Teraz wystarczy podstawić R=4000 oraz i=0,15, aby wyliczyć K=12 549,58 zł (po zaokrągleniu).

 

Witam Marien Anna z imienia

Witam Marien Anna z imienia i nazwiska z Warszawy, chcę bardzo podziękować Jorge Grace, dyrektorowi firmy pożyczkowej Jorge, Po tym, jak złożyłem wniosek o kredyt online w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zostałem oszukany około 18000 euro i byłem Zostałem z niczym, zostałem zwolniony z mojego miejsca pracy, a mój bank odrzucił mój Kredyt, Z tymi wszystkimi problemami, które miałem do tego czasu, nie byłem w stanie zapłacić rachunku za dom lub dzieci karmiących rachunki, Jestem samotną matką 3 dzieci Karmienie było tak trudne dla nas wszystkich, W jeden wierny dzień zobaczyłem komentarz Moniki Cuzco w Internecie, że była w stanie uzyskać prawdziwą pożyczkę od Jorge Grace. Myślałem, że ponowne spróbowanie będzie najlepsze, więc skopiowałem adres pocztowy i spróbowałem, zastosowałem pożyczkę w wysokości 30 000 euro od Jorge Grace i byłem zszokowany, że wysłali mi wszystko o pożyczce i zgodziłem się, że oni kontynuują, otrzymałem 30 000 euro na moim koncie bankowym i byłem zszokowany Wszystko dzięki niej, nigdy nie myślałem, że wciąż istnieją wiarygodni pożyczkodawcy e, proszę moich ludzi, jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pożyczki, po prostu skontaktuj się z panią Jorge Grace poprzez adres firmy {jorgegraceloanfirm@gmail.com}, a ona ci pomoże, pomogła wielu ludziom teraz i wszyscy dają innym świadectwa o niej teraz online, więc szybko zdobądź od nich szansę i zdobądź od nich pożyczkę, ponieważ pomogła mi i mojej rodzinie, niech Bóg błogosławi dla mnie Jorge Grace.

Marien Anna

Dzień dobry, drodzy

Dzień dobry, drodzy szanowni czytelnicy, jestem Kim Ray pracująca w Arabii Saudyjskiej, chcę użyć tego medium, aby podzielić się krótkim świadectwem o tym, jak dostałem pożyczkę online po uzyskaniu wysokiego oprocentowania, a także oszustwo online 1 firmy o imieniu Ruby Hernendez Firma pożyczkowa, obiecałem, że nigdy nie udzielę pożyczki online, aż do pewnego wiernego dnia, kiedy inna pielęgniarka pracująca z żoną w tym samym szpitalu opowiedziała jej, w jaki sposób jej mąż otrzymał pożyczkę, która pomogła mu zainwestować w działalność związaną z olejem roślinnym, a oprocentowanie było niskie , po dyskusji moja żona poprosiła o dane pożyczkodawcy, a ona dała jej e-mail od Boga wysłanego przez pożyczkodawcę, moja żona przesłała mi szczegóły, a my skontaktowaliśmy się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej; globalprovissioncompany@gmail.com

Powrót na górę strony