marzec 2008

Zad. 1. W których z podanych wyrazów występują tylko takie głoski, jakie wchodzą w skład słowa KONIEC? cen, ceń, ceni, cenię, koce, kocie, ciek, cień, noce

Zad. 2. Oto kilka określeń czasu zapisanych po portugalsku:
São as duas e dez. - Jest 2:10.
São cinco para as três. - Jest 2:55.
São dez para as cinco. - Jest 4:50.
São as cinco e meia. - Jest 5:30.
Napisz po portugalsku: "Jest 3:30.", "Jest 9:57.".

Zad. 3. Oto kilka tureckich słów i ich polskie tłumaczenia: kilimler = dywany, arabalar = samochody, kilimde = w dywanie, deniz = ocean, deftere = do notatnika, masa = stół, defterlerde = w notatnikach, ev = dom, adamlara = do mężczyzn, havuç = marchewka, taraflarda = w stronach, defter = notatnik, okula = do szkoły.
Przetłumacz na turecki: w oceanie, do marchewki, stoły, w notatniku, do domów.

 

Wyniki: 

Najlepszy wynik marcowy - 2 punkty - uzyskali Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu i Damian Olczyk z I LO w Oleśnie. Gratulujemy!

W ogólnej klasyfikacji (na 18 możliwych pkt.) prowadzi Damian Olczyk (15 pkt.),  II miejsce zajmuje Michalina Sieradzka (9,5 pkt.).

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Do dyspozycji mamy 5 głosek: k, o, ń, e, c. Można z nich utworzyć słowa: ceń, cenię (w normalnej wymowie końcowe "ę" jest zwykłym nienosowym "e"!), koce.

Zad. 2. Jest 3:30. - São as três e meia. Jest 9:57. - São três para as dez.

Zad. 3. w oceanie = denizde, do marchewki = havuça, stoły = masalar, w notatniku = defterde, do domów = evlere.

 

Powrót na górę strony