marzec 2016

Data ostatniej modyfikacji:
2016-04-16

Zad. 1. Podaj przykłady trzech postaci historycznych (nie będących matematykami) uwiecznionych w nazwach twierdzeń matematycznych.

Zad. 2. Podaj przykłady trzech wybitnych matematyków znanych także ze swoich wynalazków technicznych. Dla każdego z nich podaj dwa przykłady wynalazków.

Zad. 3. Co różni te cyrkle?
a) geometryczny
b) kreślarski
c) traserski
d) proporcjonalny
e) redukcyjny
f) kabłąkowy.
Podaj jeszcze dwa inne typy cyrkli.

 

Wyniki: 

Niemal wszystkie zadania okazały sie w tym miesiącu kłopotliwe. W zad. 1 nie uwzględnialiśmy odpowiedzi, dotyczących pojęć matematycznych nie będących twierdzeniami (np. problem Flawiusza, wielościan platoński), a także twierdzeń z zakresu matematyki fizycznej nazwanych od fizyków (Feynman), z zakresu matematyki finansowej i mikroekonomii nazwanych od ekonomistów (Arrow), z zakresu biomatematyki nazwanych od biologów czy twierdzeń z logiki nazwanych od filozofów-logików (Craig). W zad. 2 nie uznawaliśmy osób, których uznanie za wybitnych matematyków budzi wątpliwości (filozof Platon, zegarmistrz Staffel, konstruktor i rzeźbiarz - da Vinci), a także osób, których wynalazki były związane bezpośrednio z teoretyczną matematyką lub informatyką (płachta Zygalskiego, maszyna von Neumana). W zad. 3 część odpowiedzi zawierała zdjęcia, bez informacji, do czego te cyrkle służą, a to za mało.

W tym miesiącu następujący zawodnicy uzyskali punkty:

 • 2,75 -  Daria Bumażnik (II LO Jelenia Góra), Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy)
 • 2,25 - Zygmunt Krawczyk (nauczyciel ze Szprotawy), Bolesław Mokrski (nauczyciel z Gliwic), Wojciech Tomiczek (inżynier z Lipowej),  
 • 2,5 - Szymon Meyer (II LO Opole),
 • 2 - Dominik Zygmunt (student bankowości i finansów cyfrowych na UŁ), Małgorzata Gołdyn (I LO Jelenia Góra),
 • 1,5 - Agnieszka Wlazły (LO im. św. Marii Magdaleny Poznań),
 • 1,25 - Anna Gibasiewicz (LO im. św. Marii Magdaleny Poznań),
 • 1 - Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr).

Po sześciu miesiącach trwania Ligi prowadzą:

 • Krystyna Lisiowska (16,5 pkt)
 • Bolesław Mokrski (15,75 pkt)
 • Wojciech Tomiczek (15,5 pkt)
 • Daria Bumażnik (15 pkt)
 • Zygmunt Krawczyk, Dominik Zygmunt (14,25 pkt)
 • Szymon Meyer (13,75 pkt)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Przykładowe twierdzenia

 • Twierdzenie Dydony (legendarna założycielka i pierwsza królowa Kartaginy). Ze wszystkich figur o ustalonym obwodzie największe pole ma koło.
 • Twierdzenie Kopernika. Jeśli wewnątrz dużego okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to ustalony punkt małego okręgu porusza się prostoliniowo po średnicy okręgu dużego.
 • Twierdzenie Napoleona. Ortocentra trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach dowolnego trójkąta są wierzchołkami trójkąta równobocznego.
 • Twierdzenie Pitota (francuski inżynier i konstruktor lotniczy). W cyklicznym czworokącie płaskim (w który da się wpisać okrąg) sumy długości przeciwległych boków są równe.

Zad. 2. Przykładowi matematycy

 • Archimedes - śruba Archimedesa / przenośnik ślimakowy, organy wodne, machiny obronne
 • Heron z Aleksandrii - maszyna parowa, automat dozujący za opłatą wodę święconą, machiny oblężnicze
 • Galileusz - termoskop, luneta, cyrkiel proporcjonalny,
 • Blaise Pascal - pascalina - mechaniczna maszyna licząca, ruletka, płatna komunikacja miejska,
 • Christiaan Huygens - super-dokładny zegar z wahadłem cykloidalnym, współpraca przy stworzeniu mikroskopu i teleskopu optycznego,
 • Karol Gauss - heliotrop geodezyjny, działo Gaussa,
 • Hugo Steinhaus - introwizor, elektryczna taryfa kwadratowa.

Zad. 3. Z grubsza biorąc, cyrkiel składa się z dwóch (lub więcej) ramion jednakowej długości połączonych ruchomym zawiasem. Ramiona cyrkla można rozchylać pod dowolnym kątem. Cyrkiel znalazł zastosowanie jako narzędzie kreślarskie (okręgi, kąty, wielokąty foremne), rachunkowe (proporcje), pomiarowe (kąty i średnice), nawigacyjne i terenoznawcze (ustalanie kursu i pozycji na mapie i w terenie). Używany był przez matematyków, astronomów, żeglarzy, kartografów oraz malarzy i rzeźbiarzy (do przenoszenia wymiarów z modelu na rzeźbę lub obraz). Cyrkiel spotyka się także poza matematyką i kreślarstwem. Jest obok węgielnicy głównym symbolem wolnomularstwa, gdzie oznacza klasyczny ład i rozplanowanie. Występuje często także w heraldyce (badanie herbów) i weksylologii (badanie flag i chorągwi), np. na fladze Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W szczególności wyróżniamy:

 • cyrkiel geometryczny - to obiekt abstrakcyjny stosowany w rozumowaniach teoretycznych do wykonywania zadań konstrukcyjnych, kreśli doskonałe okręgi, odmierza dokładne długości;
 • cyrkiel kreślarski - to cyrkiel z wymiennym osprzętem kreślarskim (końcówką grafitową do kreślenia ołówkiem, końcówką grafionową – do kreślenia tuszem, igłą – do przenoszenia odcinków, złączką pozwalającą na użycie rapidografu, przedłużaczem – do kreślenia okręgów o dużych promieniach; 
 • cyrkiel traserski/ślusarski - to pręt stalowy zakończony cienkim, hartowanym ostrzem stożkowym lub nożem krążkowym, służy do kreślenia okręgów na różnych materiałach lub do wycinania w nich kół;
 • cyrkiel proporcjonalny (zwany też geometryczno-wojskowym) to uniwersalne narzędzie rachunkowe (pełniące rolę mechanicznych tablic matematycznych i fizycznych); ma dwa ramiona z naniesionymi różnymi skalami służącymi do mechanicznego przeliczania proporcji (długości, pól, objętości, mas itp.); za twórcę instrumentu uznaje się Galileusza (1564-1642), który skonstruował taki przyrząd w 1595 roku i opisał zasady jego działania go w Le Opperazioni del compasso geometrico e militare (Padwa 1597); wcześniej znacznie prostsze wersje (kilkupunktowa pojedyncza skala) konstruowali da Mordente (1532-1608) oraz Federico Commandino (1509-1575) i Jost Bürgi (1552-1632) - te ostatnie cyrkle miały krzyżujące się ramiona i budową przypominały cyrkiel redukcyjny;
 • cyrkiel redukcyjny - stosowany głownie w modelarstwie do rysowania w zadanej skali, ma skrzyżowane ramiona, a ich długości można dobrać w dowolnym stosunku, co uzyskuje się przez przesuwanie osi obrotu wzdłuż ramienia;
 • cyrkiel kabłąkowy - przyrząd pomiarowy stosowany przy wykonywaniu pomiarów antropometrycznych, np. szerokości klatki piersiowej, obręczy barkowej, biodrowej i innych części ciała.

Inne typy cyrkli to:

 • nulka, zerownik - służy do kreślenia okręgów o małych promieniach;
 • kroczek, cyrkiel podziałowy - służy do odmierzania odległości np. na mapie, najczęściej obsługiwany jedną ręką;
 • cyrkiel drążkowy - różni się od cyrkla kreślarskiego tym, że zamiast połączonych nóżek ma poziome ramię, na jednym końcu którego znajduje się skierowane w dół ostrze, a na drugim (lub przesuwnie na ramieniu) skierowany w dół rysik;
 • cyrkiel nawigacyjny - instrument z dwoma płaskimi ramionami i kątomierzem w wierzchołku, wyposażony w muszkę i szczerbinkę, kompas magnetyczny oraz przesuwane luźne ramię wskazujące, stosowany do pomiaru odległości kątowych w terenie i na niebie;
 • archimetr - najprostsza wersja cyrkla nawigacyjnego, cztery ramiona spięte ruchomym zawiasem, dwa z nich  wyposażone w dodatkowo załamywane ramiona wskaźnikowe;
 • trójnóg, cyrkiel globusowy - instrument z trzema ramionami służący do przenoszenia na mapę położeń z globusa przez mierzenie odległości między trzema punktami, używany tez do rysowania map w skali;
 • cyrkle sferyczny i kalibracyjny - złożone z dwóch wygiętych ramion (wypukle lub wklęśle) zaczepionych w jednym punkcie i kątomierza, budową przypominają cyrkiel kabłąkowy, stosowane do mierzenia średnic obiektów sferycznych lub cylindrycznych, grubości materiałów i szerokości otworów, w tym kalibru broni;  
 • cyrkiel eliptyczny, elipsoidograf - służy do wykreślania elips, zamiast stałej odległości od środka odmierza stałą sumę odległości od dwóch ognisk.

Wiele typów cyrkli można obejrzeć w kolekcji Muzeum Galileusza we Florencji (prawy margines).

 

Powrót na górę strony