październik 2007

Zad. 1. Co występuje najwcześniej, a co najpóźniej w polskim alfabetycznym spisie liczb od 1 do miliona w kategorii liczb, które przy dzieleniu przez 10 dają resztę 3?

Zad. 2. Oto daty urodzin członków rodziny Dziwackich zapisane w tajemniczym języku w kolejności alfabetycznej: barakeba, karqfut, kolkeba, kolqfut, koltera.
Wiadomo, że pani Dziwacka ma urodziny 12 września, jej mąż - dokładnie 4 miesiące później, ich syn Piotrek - 13 grudnia, a córki, Ela i Kasia - 13 i 31 stycznia. Jak zapisać datę sylwestra w tym języku?

Zad. 3. Oto kilka słów w języku nukuoro i ich polskie tłumaczenia podane w losowym porządku.
nnoho, nohonoho, hakakaiηa, hakaunu, hanohano, heiunuηa, hakanohonoho, uunu,
karmienie, pragnienie, poił, siadywał, chadzał, sadzał, siedzieli, pili.
Dopasuj tłumaczenia. Przetłumacz: kai, kkai, hakakai, hakakaikai, heikaiηa, kaiηa, heikai, kaikai.

W języku nukuoro mówi kilkaset osób na dwóch spośród ponad 600 wysp Mikronezji na Pacyfiku. Wraz z m.in. językami hawajskim, rapanui, niue, samoańskim, tahitańskim, tongańskim i tuvalu należy do grupy polinezyjskiej austronezyjskiej rodziny języków. Języki austronezyjskie mają ubogi zasób dźwięków i raczej łatwą wymowę. "η" to tzw. "n tylnojęzykowe", występujące np. po głosce e w polskim "ręka", w angielskim i niemieckim zapisywane jako "ng", jak np. w "singing" (2 wystąpienia) czy "springen".

 

Wyniki: 

Najlepszy rezultat - 2 poprawne rozwiązania - uzyskał tylko Damian Olczyk z I LO w Oleśnie. Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 44043 i 1313.

Zad. 2. Na podstawie danych z zadania nie da się jednoznacznie ustalić odpowiedzi. Może to być baratera albo kartera.

Zad. 3. nnoho - siedzieli, nohonoho - siadywał, hakakaiηa - karmienie, hakaunu - poił, hanohano - chadzał, heiunuηa - pragnienie, hakanohonoho - sadzał, uunu - pili,

kai - jadł, kai - jedli, hakakai - karmił, hakakaikai - karmił wielokrotnie, heikaiηa - głód, kaiηa - jedzenie, heikai - był głodny, kaikai - jadał

 

Powrót na górę strony