październik 2008

Data ostatniej modyfikacji:
2013-12-21

Zad. 1. Zdanie "Michalina pojechała z mamą nad jeziora." ma się do zdania "Michał jest z tatą nad jeziorem." tak jak "Ola poszła z siostrą na lekcje." do...?

Zad. 2. W których z wymienionych słów występują tylko takie głoski, jak w słowie TRZYMAĆ?

RZYM, MYSZ, MAJ, MASZ, ĆMA, TYM, DYM, MIEĆ, TRZY, CZY, TAŚMA, MAT, TAM, ŻYĆ, ŻYD, SZA, SZADŹ, ŻART, RADŹ, MYĆ

Zad. 3. W fikcyjnym języku zulugula do nazywania liczb używa się systemu dziesiętnego. Oto trzy działania z tabliczki mnożenia zapisane w tym języku. Rozszyfruj je.

ping·ping = zonk, qq·qq = baqq, fe·fe = razonk

 

Wyniki: 

Zadania październikowe okazały się na tyle trudne, że bez błędu (otrzymując 3 pkt.) udało się je rozwiązać tylko Małgorzacie Wnętrzak z I LO w Kluczborku i Wojciechowi Tomiczkowi - studentowi z Bielska-Białej.
Po 2,5 pkt. otrzymali: Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu, Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy, Maria Skrzypczak - nauczycielka z Poznania oraz grupa Uczniów + nauczyciel z SP 6 w Śremie.

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. "Olek jest z bratem na lekcji." - zamieniamy imię na wersję męską, płeć osoby towarzyszącej oraz liczbę ostatniego słowa.

Zad. 2. Do dyspozycji mamy głoski t, sz, y, m, a, ć. Nie pasują więc słowa RZYM (wym. żym), MAJ, DYM, MIEĆ (poza e występuje w nim miękkie m', a w wymowie wielu osób również j!), CZY (głoska cz to w poprawnej wymowie nie to samo co t+sz), TAŚMA, ŻYĆ (ż jak w RZYM), ŻYD (mimo końcowego "d" wymawianego jako t), ŻART, RADŹ. (Końcowe "dź" w normalnej polskiej wymowie czytane jest jako ć).

Zad. 3. W tabliczce mnożenia występują czynniki jednocyfrowe i ew. 10. Nazwy liczb powyżej 10 poza 100 powinny być złożone i mieć ślady ich zapisu dziesiętnego, choć baqq lub razonk mogą nie mieć związku z qq ani zonk. Gdyby jednak tak przyjąć, rozpatrywać trzeba by było zbyt dużo przypadków i zadanie miałoby wiele rozwiązań. Sensownie jest więc założyć, że baqq ma qq jedności lub dziesiątek, a razonk - odpowiednio zonk jedności lub dziesiątek. W grę jako baqq wchodzą więc tylko liczby 25 i 36 i widać, że system nazewnictwa musi być jak w polszczyźnie: dziesiątki + jedności. Z kolei zonk jako liczebnik jednosylabowy i krótki powinno być liczbą jednocyfrową, dziesiątką albo setką, a stąd pierwszym mnożeniem może być tylko 2·2=4, 3·3=9 i 10·10=100. Pierwszy przypadek daje zonk=4, skąd ra=6 i baqq=25, ale dwójka miałaby wówczas dwie nazwy. Przypadek ping=3 daje zonk=9, więc ra=4 i baqq=36, co po sprawdzeniu okazuje się możliwym rozwiązaniem. Przypadek ping=10 wyklucza razonk, które zawierałoby wówczas słowo "100". Mamy zatem jedno najbardziej prawdopodobne rozwiązanie: 3·3=9, 5·5=25 i 7·7=49.

 

Ejże...

Odpowiedź na zadanie 1. pownna brzmieć "...na lekcjach" chyba, że zjedliście ogonek w "lekcje" już w pytaniu.

Hejże, ejże...

No raczej chyba nie.

Powrót na górę strony