styczeń 2016

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-27

Zad. 1. Co pojawi się na ekranie kalkulatora, gdy wciśniemy 1, a potem 100 razy wciśniemy sekwencję czterech klawiszy: "+", "1", "=" i "1/x"?

Zad. 2. Znajdź wszystkie liczby trzycyfrowe będące sumami sześcianów swoich cyfr. 

Zad. 3. Paraskewidekatriafobią (z greckiego paraskevi - piątek, dekatreis - trzynasty, phóbos - lęk) to irracjonalny strach przed piątkiem trzynastego. Podaj pięć przykładów fobii związanych z matematyką.  

 

Wyniki: 

W styczniu 3 punkty uzyskali: Daria Bumażnik (LO 2 Jelenia Góra), Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr), Kamil Demczyszyn (Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław), Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy), Andrzej Piasecki (administrator IT z Oleśnicy), Wojciech Tomiczek (inżynier z Lipowej) i Marzena Wąsiewicz (informatyk, a obecnie gospodyni domowa z Kajetan), Piotr Wróbel (inżynier sprzedaży z Brwinowa) i Dominik Zygmunt (student bankowości i finansów cyfrowych na UŁ). Janusz Szopka uzyskał 2,25 pkt.

Po czterech miesiącach trwania Ligi prowadzą:

 • Marzena Wąsiewicz (11,75 pkt)
 • Andrzej Piasecki, Wojciech Tomiczek i Piotr Wróbel (11,25 pkt)
 • Krzysztof Danielak (10,75 pkt)
 • Krystyna lisiowska (8,75 pkt.)
 • Dominik Zygmunt (8,5 pkt.)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Na kalkulatorze obliczamy w ten sposób stosunki kolejnych liczb Fibonacciego (oraz ich odwrotności). Ciąg ten jest zbieży do liczby złotej. W rezultacie otrzymamy początkowe cyfry rozwinięcia dziesiętnego odwrotności liczby złotej (będącej jednocześnie jej częścią ułamkową), tzn. 0,618033988... - patrz też zad. 3 z listopada 2015.

Zad. 2. Liczby n-cyfrowe będące sumą n-tych potęg swoich cyfr noszą nazwę liczb narcystycznych rzędu n. Liczby narcystyczne rzędu 3 to 153, 370, 371 i 407.

Zad. 3. Do fobii związanych z matematyką można zaliczyć następujące:

 • psychofobia - strach przed myśleniem
 • fronemofobia - strach przed samodzielnym myśleniem
 • sofofobia - strach przed nauką
 • gnosjofobia - strach przed wiedzą
 • epistemofobia - strach przed poznaniem
 • symetrofobia - strach przed symetrią
 • symbolofobia - strach przed symbolami
 • cyberfobia - strach przed komputerami lub pracą na komputerze
 • chronomentrofobia - strach przed zegarami
 • wersufobia/arytmofobia - strach przed rachunkami
 • numerofobia - strach przed liczbami
 • disparnumerofobia - strach przed nieparzystymi liczbami
 • meganumerofobia - strach przed dużymi liczbami
 • oktofobia - strach przed cyfrą 8
 • triskaidekafobia - strach przed liczbą 13
 • heksakosjoiheksekontaheksafobia – strach przed liczbą 666
 • aibofobia – strach przed palindromami
 • apeirofobia - strach przed nieskończonością
 • skolionofobia - strach przed szkołą
 • didaskaleinofobia - strach przed pójściem do szkoły

I jeszcze przykład fobii ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy rozwiązali to zadanie: seskipedalofobia - strach przed długimi słowami, a dla tych, którzy nie boją się byle czego, jest jeszcze strach przed bardzo długimi słowami - hippopotomonstroseskuipedaliofobia.

 

Powrót na górę strony