Wrocławskie sukcesy


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Nagroda za opracowanie statystyczne

Firma StatSoft i Polskie Towarzystwo Statystyczne nagrodziło Justynę Huk - absolwentkę Instytutu Matematycznego UWr, specjalność "zastosowania matematyki" - w konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny 'Statistica'. Laureatka od dwóch lat pracuje jako nauczycielka matematyki w British International School we Wrocławiu.  


Stypendium Borna dla Jeża

Laureatem stypendium Maxa Borna w roku 2009 został Artur Jeż z III roku studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr. Nagrodę ustanowiono na cześć urodzonego we Wrocławiu fizyka i noblisty - Maxa Borna. Przeznaczona jest dla wybitnych doktorantów z wrocławskiego środowiska naukowego reprezentujących różne dziedziny wiedzy.


Najlepsza Książka Akademicka 2008

Nagrodę główną w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką 2008 - puchar ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zdobyła monografia Lwowska Szkoła Matematyczna autorstwa prof. Romana Dudy z Instytutu Matematycznego UWr wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Jury złożone z naukowców i wydawców oceniało walory merytoryczne, dydaktyczne i edytorskie publikacji zgłoszonych do konkursu.


Centrum analiz biznesowych we Wrocławiu

Indyjska firma Irevna otworzy we Wrocławiu centrum tzw. wysokich usług finansowych, które będzie obsługiwało wielkich graczy rynków finansowych z całej Europy. Zatrudni w nim 200 matematyków i fizyków, głównie po doktoratach. O tę inwestycję ubiegały się także Warszawa, Praga i Bukareszt. O lokalizacji we Wrocławiu zdecydowały głównie wyniki dolnoślązaków w konkursach i olimpiadach matematycznych.


Matematyk z portfelem

12 X 2008 redakcja tygodnika "Polityka" po raz ósmy przyznała stypendia młodym, wybitnym naukowcom w ramach akcji "Zostańcie z nami". W tym roku 21 osób otrzymało portfele z zawartością 25 tys. zł każdy. Wśród nich był dr hab. Piotr Śniady z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Powrót na górę strony