Wrocławscy matematycy w karykaturze

W środowisku matematyków szeroko znana jest kolekcja karykatur wykonanywanych przez pół wieku przez profesora Leona Jeśmanowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na swoich rysunkach przedstawiał on nie tylko wybitnych uczonych, ale często także uczniów. W szkicowniku Jeśmanowicza znalazły się karykatury wielu wrocławskich matematyków. Prezentujemy je uzupełnione o kilka rysunków wykonanych przez dwójkę młodych wrocławskich matematyków.


Szkoła w mieście

To nowatorski projekt miasta Wrocławia, który polega na wykorzystaniu zasobów kulturalnych miasta, jako inspirującego i zwiększającego efektywność środowiska nauki. Jego celem jest systemowy udział dzieci i  młodzieży w życiu miejskich instytucji kultury i edukacji, a w konsekwencji podniesienie jakości nauczania we wrocławskich szkołach. Od września 2012 uczniowie wybranych szkół będą uczyć się w takich miejscach jak: Humanitarium, ZOO, Aquapark, wyższe uczelnie, centra edukacyjne, muzea, teatry, domy kultury itp.


Wrocławscy matematycy na świecie

W średniowieczu spragniony nauki młody człowiek musiał wędrować po świecie w poszukiwaniu nauk, a potem często wracał na rodzinną ziemię, aby krzewić wiedzę i dokonywać odkryć naukowych (np. Witelon, Kopernik). W XX wieku często bywało na odwrót - młodzi ludzie wykształceni w Polsce wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i życia. Prezentujemy próbę zestawienia wrocławskich matematyków, którzy w różnym czasie i z różnych emigrowali z kraju. Prosimy o nadsyłanie uzupełnień.


Tablica ku czci Prostych Działań

Jatki - magiczna uliczka na wrocławskiej Starówce, na której w przeszłości (jak sama nazwa wskazuje) handlowano mięsem, a obecnie głównie sztuką, przy samym wejściu kryje niezwykły numerologiczny pomnik, tzw. Marmurową Tablicę ku czci Prostych Działań autorstwa zmarłego w 2011 roku artysty plastyka Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Konstatuje ona (czasem wbrew otaczającej nas rzeczywistości), iż 1+1=2.


Dotacje projakościowe dla wrocławskiej matematyki i informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki UWr jako jeden z 25 w Polsce został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem dotacji dla obu kierunków studiów za łączenie wysokiej jakości kształcenia z najwyższym poziomem badań naukowych. Oznacza to, że instytuty Matematyczny i Informatyki przez najbliższe trzy lata będą dostawały około miliona złotych rocznie dodatkowego dofinansowania, które ma stworzyć im szanse lepszego rozwoju.  

Powrót na górę strony