Umysł przyłapany

Na rozpoczęcie ferii zimowych 2015 CH Korona zaprasza do zwiedzenia objazdowej wystawy "Umysł przyłapany" przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik. Interaktywne eksponaty odkrywają tajniki ludzkiego mózgu. Podczas eksperymentów można wydawać polecenia automatom za pomocą alfabetu Braille'a, budować konstrukcje z klocków, patrząc przez okulary zamieniające prawą i lewą stronę, mówić jednocześnie z echem i siedzieć na krześle fakira, co przekonuje, że rzeczywistość nie zawsze jest taka, jaką ją postrzegamy.   


"Humanitarium" we Wrocławiu

To długo oczekiwany choć na razie bardzo skromny park nauki we Wrocławiu łączący edukację z zabawą. Obecnie zajmuje powierzchnię 1000 m2 i składa się z sześciu sal tematycznych, laboratorium i sali multimedialnej, ale docelowo kompleks obejmie ponad 5 hektarów parku przyległego do kampusu EIT+. Interaktywna wystawa poświęcona jest człowiekowi i otaczającemu go środowisku. Część jest stała, a część będzie zmieniana okresowo, tak by kolejne odwiedziny były każdorazowo nową przygodą.


Rekrutacja na matematykę

W grudniu 2014 ruszyła rekrutacja śródroczna na kierunek matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Dla kandydatów na studia licencjackie przygotowano 100 miejsc. Same studia mają wiele zalet - wielopoziomowe nauczanie, swobodny wybór ścieżki kształcenia, ciekawe staże i praktyki w Polsce i zagranicą, możliwość wyboru spośród kilku specjalności, dobre przygotowanie zapewniające łatwość odnalezienia się na rynku pracy i wsparcie dla słabiej przygotowanych studentów. 


Krasnal - matematyk

Od 1 grudnia 2014 przed wejściem do Instytutu Matematycznego UWr rezyduje nowy wrocławski krasnal. Wspiera się na stosie podręczników akademickich do matematyki: od algebry, przez analizę, geometrię, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, aż po topologię i podobno pomaga zdać egzaminy z tych przedmiotów. W swoim kajeciku ma zapisane dwa wzory. Pierwszy został uznany w światowym głosowaniu internautów za najpiękniejszy wzór matematyki, drugi - to najsłynniejszy nierozwiązany problem matematyczny - hipoteza Riemanna.


Wykłady 'Visiting Professors'

Na zaproszenie wrocławskich uczelni w ramach programu "Visiting Professors" finansowanego z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego przyjeżdżają do Wrocławia znani naukowcy z całego świata. Wygłaszają wykłady specjalistyczne, prowadzą seminaria naukowe, spotykają się z badaczami, studentami i uczniami, ale każdy z nich musi też wygłosić wykład otwarty dla szerokiej publiczności.

Powrót na górę strony