W sztuce


Redaktor działu:
Jadwiga Świczewska (jadwigabs(at)wp.pl)
SP Leonardo da Vinci we Wrocławiu


Matematyczne pisanki

5 IV 2014 w Muzeum Etnograficznym odbędzie się spotkanie dla uczniów SP poświęcone symetrii szlaczków i technikom zdobienia wielkanocnych pisanek. Zajęcia w części matematycznej poprowadzi Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki z Instytutu Matematycznego UWr, a w części etnograficznej - Dorota Jasnowska - kustosz z Muzeum Etnograficznego. Po spotkaniu jego uczestnicy zwiedzą ekspozycję Muzeum, w tym wystawę czasową pisanek i palm wielkanocnych.


Czworościan z Zagłębia Ruhry

Niedaleko Essen (Niemcy) na jednej z największych hałd Zagłębia Ruhry podczas jej rewitalizacji powstała ciekawa i zagadkowa konstrukcja stanowiąca miejscową atrakcję turystyczną. Wchodzącym po schodach na szczyt hałdy ukazuje się stopniowo w całej okazałości ogromny czworościan zbudowany ze stalowych rur i ustawiony na betonowych kolumnach. Zamontowano w nim trzy platformy widokowe, z których można podziwiać panoramę okolicy.


Matematycy w klaserze

Tylko laikowi mogłoby się wydawać, że filatelistyka i matematyka nie idą w parze. Aby pokazać, że tak nie jest, prezentujemy portrety znanych matematyków wydane na znaczkach pocztowych z całego świata. Znaczki ustawiono chronologicznie wg lat urodzenia ich bohaterów. Podajemy nazwisko matematyka, lata jego życia, kraj pochodzenia znaczka i dodatkowe informacje o szczególnych okolicznościach jego wydania. Pojęcia i twierdzenia matematyczne na znaczkach pocztowych prezentujemy w osobnym artykule tutaj.


W magicznym zwierciadle Eschera

Czy matematyka może być natchnieniem artysty i środkiem przekazu idei zrodzonych w jego umyśle? Najpełniej swoją twórczością odpowiedział na to pytanie holenderski grafik Mauritis Cornelis Escher, artysta o wyjątkowej wyobraźni geometrycznej. Wystawa jego prac towarzyszyła Międzynarodowemu Kongresowi Matematyków w Amsterdamie w 1954 roku i wtedy zawiązała się jego wieloletnia przyjaźń z kanadyjskim geometrą Coxeterem. A czego dziś możemy nauczyć się, idąc śladami Eschera?


Tajemnice islamskich ornamentów

Matematyka ornamentu jest dostępna każdemu, kto posiada niewielkie choćby przygotowanie w zakresie geometrii. Jej studiowanie może dać wiele radości i satysfakcji gdy odkryjemy, jak z kilku pozornie bezładnie wykreślonych okręgów zaczyna wyłaniać się symetryczna gwiazda. W artykule ograniczamy się do analizy jednego charakterystycznego ornamentu arabskiego, aby dać wyobrażenie o tym, jak można wzbogacić i urozmaicić szkolne zajęcia z konstrukcji geometrycznych.

Powrót na górę strony